ślub

Ślub jest bardzo ważną w życiu uroczystością, w której dochodzi do zawarcia małżeństwa, czyli złożenia przysięgi małżeńskiej w obecności świadków. Ślub można podzielić na trzy rodzaje: świecki, wyznaniowy i mieszany. Małżeństwo może być zawarte tylko w przypadku obopólnej zgody.
Advertisement MPU index
Advertisement MPU index