elegancka kuchnia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jak obliczyć podatek od kupna mieszkania?

W zależności od tego, czy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym, podatek będzie inny. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera w jego cenę będzie wliczony podatek VAT, nie musimy się więc przejmować zapłatą podatku PCC. Inaczej jest gdy zakupu dokonujemy na rynku wtórnym – wówczas obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) ciąży na kupującym.

W zależności od tego, czy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym, podatek będzie inny. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera w jego cenę będzie wliczony podatek VAT, nie musimy się więc przejmować zapłatą podatku PCC. Inaczej jest gdy zakupu dokonujemy na rynku wtórnym – wówczas obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) ciąży na kupującym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych: zakup mieszkania

Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, wówczas w jego cenę nie jest wliczony podatek VAT. W tej sytuacji należy odprowadzić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten wynika z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości rynkowej nabytego mieszkania, czyli jego ceny.

Podatek od kupna mieszkania: jak obliczyć?

Umowę zakupu nieruchomości trzeba zawrzeć w formie aktu notarialnego. Obowiązek obliczenia wysokości podatku spoczywa więc na notariuszu. Obliczenie go nie jest skomplikowane, bowiem wynosić będzie zawsze podaną powyżej wartość, czyli 2%. Cena rynkowa mieszkania to przeciętna cena stosowana przy obrocie takimi rzeczami. Podatek będzie więc zwykle naliczony od zapłaconej przez nas ceny.

 

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli cena mieszkania znacznie odbiega od rzeczywistej jego wartości, wówczas Urząd Skarbowy może zakwestionować tę wysokość. Tak się stanie na przykład wtedy, gdy US uzna, że cena jest zdecydowanie zbyt niska, i że zawarta przez nas umowa sprzedaży stanowi w rzeczywistości obejście prawa o podatku od darowizny.

 

US ma prawo zakwestionować podaną wartość rynkową i wezwać podatnika do jej ponownego określenia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Urząd skarbowy podaje równocześnie wartość według własnej oceny. Jeśli w tym terminie podatnik nie skoryguje wartości rynkowej, lub jeśli urząd znów będzie miał co do niej wątpliwości, to może on dokonać własnej oceny, posługując się opinią biegłego. Wówczas należy liczyć się z tym, że jeśli wartość rynkowa mieszkania określona w tej opinii będzie różniła się od podanej przez nas kwoty o więcej niż 33%, to będziemy zobowiązani ponieść koszty tej opinii.

Podatek od kupna mieszkania: zakup na kredyt

Jeśli decydujemy się kupić mieszkanie na kredyt, powstaje kolejny obowiązek podatkowy – pojawi się on w momencie ustanowienia hipoteki. Wynosić będzie 19 zł, jeśli w chwili zapłaty podatku kwota hipoteki jest nieznana. Ma to miejsce w sytuacji, gdy kwota odsetek będzie określana sukcesywnie. W wypadku gdy kwota ta jest w pełni określona – kwota podatku będzie wynosić 0,1%. Kwoty te również wynikają z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


drewniana kuchnia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi podatek od zakupu mieszkania?
Kupno mieszkania każdorazowo łączy się z koniecznością zapłaty podatku. Jest on jednak różny w zależności od tego, czy zakupu dokonujemy na rynku pierwotnym od dewelopera czy od osoby prywatnej – na rynku wtórnym.

Kupno mieszkania każdorazowo łączy się z koniecznością zapłaty podatku. Jest on jednak różny w zależności od tego, czy zakupu dokonujemy na rynku pierwotnym od dewelopera czy od osoby prywatnej – na rynku wtórnym. Podatek od zakupu mieszkania: mieszkanie deweloperskie W sytuacji zakupu mieszkania na rynku pierwotnym nabywca mieszkania nie musi martwić się zapłatą podatku, bowiem w jego cenę jest już wliczony podatek VAT, którym opodatkowany (lub z którego zwolniony) jest deweloper . Podatek ten wyniesie 8 lub 23%. Stawce preferencyjnej podlega samo mieszkanie wraz z jego częściami składowymi – posadzkami czy armaturą, natomiast jeśli w jego skład wchodzi dodatkowe wyposażenie, takie jak meble i sprzęt AGD, to elementy te opodatkowane będą według stawki 23%. Jeśli kupujemy mieszkanie razem z garażem lub piwnicą, to również te pomieszczenia mogą być opodatkowane według stawki preferencyjnej. Podatek od zakupu mieszkania: rynek wtórny Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, wówczas w jego cenę nie jest wliczony podatek VAT, a więc będziemy zobowiązani do odprowadzenia do odpowiedniego Urzędu Skarbowego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) . Obowiązek ten wynika z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z której wynika, że wynosi on 2% wartości ceny rynkowej nabytego mieszkania , czyli, co do zasady, ustalonej w umowie ceny tej nieruchomości.   Należną kwotę podatku od kupna nieruchomości nabywca jest zobowiązany zapłacić w terminie czternastu dni od transakcji. W tym celu należy w odpowiednim urzędzie skarbowym wypełnić formularz PCC-3 .   Może się jednak zdarzyć, że kupno mieszkania z rynku wtórnego nastąpi również od przedsiębiorcy będącego płatnikiem podatku VAT. Wówczas podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi. Od każdego dochodu należy zapłacić podatek. Z dochodu za wynajem...

nowoczesny salon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak obliczyć należny podatek od sprzedaży nieruchomości?
Obowiązek podatkowy w sytuacji sprzedaży nieruchomości wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego wybudowania czy zakupu, czy też sprzedajemy je w ramach działania przedsiębiorstwa, czy jako osoby prywatne. Zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania można uniknąć.

Obowiązek podatkowy w sytuacji sprzedaży nieruchomości wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego wybudowania czy zakupu, czy też sprzedajemy je w ramach działania przedsiębiorstwa, czy jako osoby prywatne. Zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania można uniknąć. Podatek od sprzedaży nieruchomości: umowa cywilnoprawna W sytuacji, gdy nie sprzedajemy mieszkania jako firma tylko jako osoba prywatna, nie jesteśmy zobowiązani naliczenia podatku VAT do jego wartości. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na stronie kupującej, a jego wysokość wynosi 2%. Wynika to z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . To kupujący musi zgodnie ze stanem faktycznym wyliczyć podatek. Jeśli nie uwzględni ceny rynkowej, tylko zaniży wartość mieszkania, może narazić się na kontrolę urzędu skarbowego. Podatek od sprzedaży nieruchomości: podatek od dochodu osób fizycznych Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jesteśmy jednak zobowiązani, w razie sprzedaży nieruchomości, a więc uzyskania przychodu, zapłacić podatek. Obowiązek rozliczenia z US przypada na dany rok podatkowy, w którym rozliczamy się z naszych dochodów . Wynosi on 19% dochodu, czyli kwoty uzyskanej ze sprzedaży, pomniejszonej o koszty uzyskania tego przychodu. Można je powiększyć o kwoty poczynionych na daną nieruchomość nakładów, koszty te należy odpowiednio udokumentować za pomocą faktur VAT.   Warto też mieć na uwadze przepisy regulujące ulgi podatkowe od sprzedaży nieruchomości . Jeśli dochód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, czyli zakup innego mieszkania, wówczas kwota ta zwolniona będzie od konieczności zapłaty podatku. Podatek od sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od nabycia Jeśli jednak sprzedajemy mieszkanie po upływie 5 lat od ich wybudowania lub...

dokumenty i kluczyki
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak obliczyć podatek PCC od kupna samochodu?
Podatek od kupna samochodu dotyczy nas, gdy transakcja ta objęta jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak w sytuacji, w której nabywamy auto od osoby prywatnej. Wówczas bowiem nie jest w jego cenę wliczony podatek VAT, jak to się dzieje gdy kupujemy samochód w salonie czy w komisie. W takiej sytuacji jest więc naszym obowiązkiem uiszczenie tego podatku i wypełnienie druku PCC-3.

Podatek od kupna samochodu dotyczy nas, gdy transakcja ta objęta jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak w sytuacji, w której nabywamy auto od osoby prywatnej. Wówczas bowiem nie jest w jego cenę wliczony podatek VAT, jak to się dzieje gdy kupujemy samochód w salonie czy w komisie. W takiej sytuacji jest więc naszym obowiązkiem uiszczenie tego podatku i wypełnienie druku PCC-3. Podatek od czynności cywilnoprawnych: zakup samochodu Kwestię obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 ust. 1 pkt 1a. Musimy go uiścić zawsze, gdy nie otrzymamy przy zakupie faktury VAT. Wówczas spoczywa na nas obowiązek odprowadzenia tego podatku do odpowiedniego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od daty transakcji . Za niedotrzymanie tego terminu może być nałożona kara. W celu uregulowania tego obowiązku należy wypełnić deklarację podatkową – formularz PCC-3, oraz uiścić kwotę podatku na rachunek US. Jego wysokość należy zaś obliczyć samodzielnie. Podatek od kupna samochodu: jak obliczyć? Podatek od zakupu samochodu wynosi 2% jego ceny rynkowej. Wartością rynkową będzie cena zapłacona przez kupującego, obliczenie podatku nie jest więc skomplikowane . Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli zapłacona przez nas cena znacznie odbiega od rzeczywistej wartości samochodu, wówczas Urząd Skarbowy może zakwestionować jej wysokość. Tak się stanie na przykład wtedy, gdy US uzna, że cena jest zdecydowanie zbyt niska, i zawarta przez nas umowa sprzedaży stanowi w rzeczywistości obejście prawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od kupna samochodu: kiedy nie trzeba płacić? Do uiszczenia podatku od zakupu samochodu zobowiązany jest właściwie każdy, kto kupuje samochód od osoby prywatnej. Jedyne zwolnienie dotyczy osób niepełnosprawnych , które kupują auto na własny...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner