para z psem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Ile wynosi podatek od wynajmu nieruchomości?

Czynsz za wynajmowanie nieruchomości jest dochodem, należy więc zapłacić od niego podatek. Z podatku rozliczyć się musi wynajmujący nieruchomość.

Czynsz za wynajmowanie nieruchomości jest dochodem, należy więc zapłacić od niego podatek. Z podatku rozliczyć się musi wynajmujący nieruchomość.

 

Zagadnienie podatku od wynajmu nieruchomości zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zobacz tekst ustawy). Można rozliczać się na zasadach ogólnych lub wybrać formę zryczałtowaną opłacania tego podatku.

Podatek od wynajmu nieruchomości: metody opodatkowania

Ustawa o PIT daje możliwość opodatkowania najmu mieszkania na dwa sposoby:

  • według zasad ogólnych, czyli przyjmując stawki 18 i 32%,
  • bądź w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, wynoszącego 8,5%.

Jeśli decydujemy się dla wynajmu nieruchomości założyć firmę, wówczas nieruchomość stanie się środkiem trwałym, który można opodatkować bądź według zasad ogólnych, bądź podatkiem liniowym w wymiarze 19%.

Podatek wynajmu nieruchomości: zasady ogólne

Metoda rozliczania według zasad ogólnych obowiązuje w razie braku oświadczenia o woli rozliczania się z wynajmu za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Wówczas dochód z wynajmu rozlicza się wraz z pozostałymi dochodami. Stosuje się wówczas skalę podatkową, czyli stawkę podatku 32% liczy się od dochodu przekraczającego 85 528 zł. Należy pamiętać, że z dochodu z tytułu wynajmowania nieruchomości należy rozliczać się nie tylko na koniec roku, ale także w trakcie roku podatkowego, opłacając terminowo zaliczki na podatek dochodowy.

 

Przy obliczaniu należnego podatku od wynajmu należy pamiętać też o tym, że wyliczając przychód można obniżyć go o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Podatek liczy się jedynie od czystej kwoty dochodu.

Podatek od wynajmu nieruchomości: ryczałt ewidencjonowany

Aby rozliczać się w tej formie należy złożyć specjalne oświadczenie – do 20 stycznia danego roku, a jeśli wynajem rozpoczyna się w trakcie roku – do czasu uzyskania pierwszego przychodu z najmu. Wówczas przychodu tego nie uwzględnia się w standardowym PIT-36, lecz składa się osobną deklarację – PIT-28.

Stawka ryczałtowa 8,5% niekoniecznie jest bardziej opłacalna od opodatkowania na zasadach ogólnych. 8,5% liczy się bowiem od całości przychodu z wynajmu, a nie od czystego dochodu, jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Wybierając tę formę opodatkowania należy również wziąć pod uwagę, że nie obowiązuje przy jej wyborze kwota wolna od podatku. To, która metoda opodatkowania bardziej się opłaci, zależeć więc będzie od konkretnego przypadku.


elegancka kuchnia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi podatek dochodowy od wynajmu mieszkania?
Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.

Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.   Podatek od wynajmu mieszkania został uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: metody opodatkowania Aktualnie ustawa daje możliwość opodatkowania najmu mieszkania na dwa sposoby: według zasad ogólnych, czyli przyjmując stawki 18 i 32%, bądź w ramach ryczałtu ewidencjonowanego , wynoszącego 8,5%. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: zasady ogólne Metoda rozliczania według zasad ogólnych obowiązuje, jeśli nie złoży się oświadczenia o rozliczaniu się z najmu za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego bądź rozliczaniu najmu przez założoną przez siebie firmę , gdzie nieruchomość staje się tak zwanym środkiem trwałym, z którego dochód można opodatkować według zasad ogólnych lub na zasadzie podatku liniowego w stałej wysokości 19%.   W razie braku złożenia oświadczenia dochód z najmu rozlicza się wraz z pozostałymi osiąganymi dochodami. Stosuje się wówczas skalę podatkową, czyli stawkę podatku 32% liczy się od dochodu przekraczającego 85 528 zł. Należy pamiętać, że z dochodu z tytułu wynajmowania mieszkania należy rozliczać się nie tylko na koniec roku, ale także w trakcie roku podatkowego , opłacając terminowo zaliczki na podatek dochodowy.   Przy obliczaniu należnego podatku od najmu należy pamiętać też o tym, że wyliczając przychód można obniżyć go o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Podatek liczy się jedynie od czystej kwoty dochodu. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: ryczałt ewidencjonowany Aby rozliczać się w tej formie należy złożyć specjalne oświadczenie – do 20 stycznia danego roku, a...

młody przedsiębiorca
©Peter Atkins/Fotolia
Styl życia
Własna działalność gospodarcza – podatek dochodowy od osób fizycznych
Wszystkie osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego. Jeśli osoba taka zakłada własną działalność gospodarczą, to przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostępnymi formami opodatkowania, a opłacalność każdej z nich dla prowadzonej przez siebie działalności może wykalkulować sam.

Wszystkie osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego. Jeśli osoba taka zakłada własną działalność gospodarczą, to przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostępnymi formami opodatkowania, a opłacalność każdej z nich dla prowadzonej przez siebie działalności może wykalkulować sam. Podatek dochodowy od osób fizycznych Obowiązek ponoszenia ciężaru PIT dotyczy wszystkich osób fizycznych osiągających przychód z działalności zarobkowej, również tych prowadzących własną działalność gospodarczą. Oblicza się go od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu. Opłacany jest w cyklach miesięcznych lub kwartalnych, rozliczany zaś jest w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika , czyli miejscowość, gdzie osoba ta stale przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zarówno sam podatek, jak i zaliczkę na jego poczet podatnik ma obowiązek wyliczać sam. Zobowiązany jest także do jego regularnego uiszczania – do 20. dnia kolejnego miesiąca. Podatek dochodowy od osób fizycznych: forma opodatkowania Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, może zdecydować się na jedną z kilku form ponoszenia tego ciężaru: wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32%. Ta forma opodatkowania daje możliwość skorzystania z przywileju ulgi prorodzinnej czy kwoty wolnej od podatku, dokonując wyboru podatku liniowego w wysokości 19%, opłacając zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Jeśli przedsiębiorca, rejestrując swoją działalność , nie dokonał wyboru jednej z powyższych form – wówczas objęty jest automatycznie podatkiem dochodowym według zasad ogólnych. Może jednak w późniejszym terminie dokonać takiego wyboru. Możliwa też jest w późniejszym terminie zmiana...

zeznania podatkowe
©Pio Si/Fotolia
Styl życia
Formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej
Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru różnych form jej opodatkowania. Wybór taki zależy, między innymi, od formy prowadzenia tej działalności. Poszczególne formy opodatkowania, jakie mamy do wyboru przy prowadzeniu przedsiębiorstwa określonego rodzaju, są bardziej lub mniej opłacalne.

Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru różnych form jej opodatkowania. Wybór taki zależy, między innymi, od formy prowadzenia tej działalności. Poszczególne formy opodatkowania, jakie mamy do wyboru przy prowadzeniu przedsiębiorstwa określonego rodzaju, są bardziej lub mniej opłacalne. Formy opodatkowania działalności gospodarczej: wybór Wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT, jakiej będziemy podlegać, dokonać należy podczas rejestracji firmy, lub na początku kolejnego roku podatkowego – do 20. stycznia. Jeśli przy rejestracji nie dokonamy wyboru sposobu opodatkowania, wówczas automatycznie zostaniemy objęci opodatkowaniem na podstawie zasad ogólnych , co nie wyłącza jednak możliwości późniejszej zmiany tej formy. Rodzaje opodatkowania są mniej lub bardziej opłacalne w zależności od formy naszej działalności, nie przy każdej działalności można też zastosować każdą z nich.   Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, może zdecydować się na jedną z kilku form ponoszenia tego ciężaru: wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32%, dokonać wyboru podatku liniowego w wysokości 19%, zdecydować się na zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na tym, że do wysokości pewnej kwoty (aktualnie 85 528 zł) opłacamy podatek według stawki 18% , a powyżej tej kwoty – jest to 32 %. Rozwiązanie to jest korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy nie osiągają dochodów większych niż 100 tys. zł. Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych możliwe jest skorzystanie z szeregu przywilejów – ulgi prorodzinnej, kwoty zwolnionej z podatku czy możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Podatek liniowy Podatek liniowy jest stały i...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner