Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
Narciarka leży na śniegu i trzyma się za nogę.
©pressmaster/Fotolia.com
Styl życia

Ubezpieczenie turystyczne na narty: ubezpieczenie OC, assistance

Wybierając ubezpieczenie turystyczne na narty, należy sprawdzić, jaką cenę kosztów leczenia ma firma ubezpieczeniowa. Trzeba też rozważyć ofertę pod względem następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie od kosztów ratowniczych, OC dla narciarzy oraz assistance.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne na narty, należy sprawdzić, jaką cenę kosztów leczenia ma firma ubezpieczeniowa. Trzeba też rozważyć ofertę pod względem następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie od kosztów ratowniczych, OC dla narciarzy oraz assistance.

 

Wyjeżdżając na narty, trzeba się liczyć z wieloma potencjalnymi zagrożeniami. Ruszając w taką podróż, warto więc się ubezpieczyć. Wielu Polaków wykupuje polisę narciarską, ale wielu ma problem z jej dobrym wyborem.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Podczas wyjazdu za granicę ubezpieczenie kosztów leczenia jest niezbędne, zwłaszcza gdy uprawia się sporty zimowe. Na nartach bardzo łatwo o kontuzję, a zakup leków lub pobyt w szpitalu poza obrębem kraju wiążą się z ogromnymi kosztami. Tylko leczenie nagłych chorób jest zwracane przez ubezpieczyciela. Kuracja schorzeń przewlekłych, takich jak astma czy cukrzyca, jest w zakresie chorego. Warto więc zadbać o polisę, która uwzględnia leczenie chorób przewlekłych. Wiąże się to jednak ze znaczną dopłatą do ubezpieczenia. Należy też pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zwraca koszty leczenia w jednostkach, które są odpowiednikiem polskiej służby zdrowia. Ale w niektórych krajach, za takie leczenie trzeba zapłacić niewielką kwotę, mimo posiadania karty EKUZ. Warto wziąć to pod uwagę przy wyjeździe do małych, górskich miejscowości.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Podczas zjazdów ze stoku łatwo o wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu. Posiadanie ubezpieczenia pozwoli uzyskać zwrot kosztów poniesionych w wyniku kontuzji. Należy wziąć pod uwagę kwotę, która za tym stoi oraz warunki spłaty. W przypadku złamania nogi lub ręki wypłacane pieniądze zależą od oszacowania skutków wypadku. Decyzję o tym podejmuje komisja lekarska. Wypłacany jest taki procent kwoty, w jakim stopniu wpłynęło to na zdrowie poszkodowanego. Tylko w skrajnych przypadkach (jak nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu) możliwa jest wypłata 100% odszkodowania.

Ubezpieczenie od kosztów akcji ratowniczych

Kraje najczęściej odwiedzane przez narciarzy, czyli m.in. Austria, Słowacja i Czechy, mają odpłatną formę poszukiwania zaginionego. Jeśli więc narciarz zaginie w górach, płaci całą kwotę związaną z poszukiwaniem go. Szczególnie jest to ważne, gdy do akcji poszukiwawczej dołączony zostanie helikopter. Koszty takiego poszukiwania liczone są w tysiącach euro. Ta opcja jest często uwzględniana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, więc warto wziąć to pod uwagę, wybierając daną firmę.

Odpowiedzialność cywilna dla narciarzy

Gdy przypadkiem wjedzie się w inną osobę, łatwo spowodować obrażenia jej ciała lub sprzętu. Spowodowana szkoda najczęściej jest opłacana z kieszeni sprawcy. Należy sprawdzić, czy polisa ubezpieczeniowa uwzględnia tę opcję.

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

W warunkach zimowych nie trudno o uszkodzenie nart lub deski snowboardowej. Niektórzy ubezpieczyciele poszerzają ofertę również o buty narciarskie, kijki czy gogle. Ubezpieczenie uwzględnia też kradzież sprzętu. Jeśli zabiera się cały zestaw narciarski, dobrze jest zwrócić uwagę, czy polisa zawiera ubezpieczenie od sprzętu w swojej ofercie.

Assistance – pełna opieka w czasie wyjazdu

W przypadku ubezpieczenia turystycznego na narty, assistance oferuje pełną opiekę w czasie wyjazdu. Zapewnia całodobowy dyżur telefoniczny, wsparcie w przypadku kradzieży dokumentów, pomoc tłumacza oraz informacje podróżne. Assistance jest obowiązkowym pakietem każdego ubezpieczenia turystycznego, jednak dobrze jest mieć możliwość poszerzenia oferty wedle swoich wymagań.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Kobieta z walizką podróżną czeka na samolot na lotnisku.
©weedezign/Fotolia.com
Styl życia
Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie podróżne?
Ubezpieczenie turystyczne powinno pokrywać koszty leczenia i odpowiedzialności cywilnej oraz rekompensować następstwa nieszczęśliwych wypadków. W przypadku ubezpieczenia za granicą dobrze jest wybrać assistance turystyczny. Należy też dokładnie poznać warunki polisy i poznać zakres ubezpieczenia podróżnego.

Ubezpieczenie turystyczne powinno pokrywać koszty leczenia i odpowiedzialności cywilnej oraz rekompensować następstwa nieszczęśliwych wypadków. W przypadku ubezpieczenia za granicą dobrze jest wybrać assistance turystyczny. Należy też dokładnie poznać warunki polisy i poznać zakres ubezpieczenia podróżnego.   Ubezpieczenie podróżne powinno być dopasowane do charakteru wyjazdu i regionu, do którego się jedzie. Wszystkie informacje dotyczące pakietu usług można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).   Jakie elementy powinno mieć ubezpieczenie podróżne?   Koniecznie należy przeczytać umowę przed zakupem polisy. Dobre ubezpieczenie na wakacje powinno zawierać: ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – w przypadku wyjazdów za granicę ta usługa gwarantuje zapewnienie kosztów pomocy medycznej, potrzebnych leków i wizyt u lekarza. Jeśli wyrusza się w niebezpieczne tereny, takie jak góry czy otwarte morze , warto też zadbać o pokrycie kosztów akcji ratowniczej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) – usługa przydaje się, gdy turysta przez przypadek wyrządzi komuś krzywdę. Poszkodowany otrzymuje pieniądze od ubezpieczyciela, a nie z kieszeni sprawcy. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – to zadbanie o odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu . Należy się upewnić, że kupiona polisa obejmuje wszystkie aktywności, które ma się zamiar wykonywać na wakacjach . Turystyczne Assistance – to całodobowa usługa , która pomaga klientowi w sytuacjach, gdy nie może sobie poradzić sam, np. rezerwacja wizyty u lekarza w obcym kraju.   Na co należy zwrócić uwagę wybierając polisę ubezpieczeniową?   Przed wyjazdem należy...

lekarz z tabletem
©magdal3na/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne i kiedy jest opłacana?
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowo opłacana comiesięcznie w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Koszt ten ponoszony jest w całości ze środków pracownika, możliwe jest jednak odliczenie 7,75% od podatku dochodowego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowo opłacana comiesięcznie w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Koszt ten ponoszony jest w całości ze środków pracownika, możliwe jest jednak odliczenie 7,75% od podatku dochodowego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: ile wynosi? Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne . Natomiast w przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana przez nich kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku.   Część składki na ubezpieczenie zdrowotne, a mianowicie 7,75 proc. podstawy wymiaru, podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli naliczona składka na to ubezpieczenie jest wyższa od zaliczki na podatek, ulega ona obniżeniu do wysokości zaliczki.   W przypadku rolników składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi na każdą osobę ubezpieczoną, pracującą w danym gospodarstwie rolnym, 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: kiedy jest opłacana? Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest comiesięcznie. Zobowiązanie to pokrywane jest w pełni ze środków osoby ubezpieczonej.   Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na osobach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a także osobach pracujących na umowie zlecenia. W tym ostatnim przypadku ma jednak znaczenie to, czy umowa ta jest dla ubezpieczonego obowiązkowym tytułem do świadczenia na ubezpieczenia emerytalne czy rentowe . Możliwe jest bowiem, że tytułem tym będzie inna umowa zlecenia wykonywana przez tego pracownika....

Pismo
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak podpisać umowę
Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.

Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.   Jeśli mieszkasz w Polsce i nie podlegasz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu , a tym samym nie możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach NFZ, możesz ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to dobre rozwiązanie dla osób pracujących na słynnej umowie śmieciowej – umowie o dzieło. Zainteresuj się więc tym tematem, ponieważ w razie każdej interwencji lekarza, to ty ponosisz wszystkie koszty leczenia! Pamiętaj – ubezpieczenie zdrowotne to komfort, nie obowiązek. Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić każdy, kto nie jest objęty powszechnym ubezpieczeniem, np. osoby bezrobotne, ale niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź zatrudnione na umowę o dzieło, a nawet pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych. Dokumenty do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego W celu zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do najbliższej placówki Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć pisemny wniosek. Wymagany będzie również dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – może to być świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony. Poniesione koszty Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zmienna, co kwartał możemy otrzymywać informację o zmianie jej wysokości. Należy jednak pamiętać, że jej wartość wynosi 9 procent wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 360 zł). Informację o zmianach i wartości aktualnej składki można również uzyskać w regionalnej...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner