Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.

Reklama

Jeśli mieszkasz w Polsce i nie podlegasz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym nie możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach NFZ, możesz ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to dobre rozwiązanie dla osób pracujących na słynnej umowie śmieciowej – umowie o dzieło. Zainteresuj się więc tym tematem, ponieważ w razie każdej interwencji lekarza, to ty ponosisz wszystkie koszty leczenia! Pamiętaj – ubezpieczenie zdrowotne to komfort, nie obowiązek.

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić każdy, kto nie jest objęty powszechnym ubezpieczeniem, np. osoby bezrobotne, ale niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź zatrudnione na umowę o dzieło, a nawet pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych.

Dokumenty do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

W celu zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do najbliższej placówki Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć pisemny wniosek. Wymagany będzie również dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – może to być świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony.

Zobacz także

Poniesione koszty

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zmienna, co kwartał możemy otrzymywać informację o zmianie jej wysokości. Należy jednak pamiętać, że jej wartość wynosi 9 procent wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 360 zł). Informację o zmianach i wartości aktualnej składki można również uzyskać w regionalnej placówce NFZ. Składkę opłacamy zawsze za miesiąc poprzedni. Zawsze do 15. dnia każdego miesiąca. Wtedy na przykład za kwiecień składkę musimy opłacić do 15. maja.

Niestety osoby, które przez dłuższy czas pozostawały bez ubezpieczenia zdrowotnego przed zawarciem umowy muszą liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty dodatkowej. Jej wysokość uzależniona jest od długości przerwy w jej opłacaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach NFZ oraz na stronie www.nfz.gov.pl.

Kiedy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa?

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa, kiedy osoba ubezpieczona zmienia adres zamieszkania poza granice kraju lub kiedy nabywa prawo do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (np. zostanie zatrudniona). Rozwiązanie umowy może również nastąpić na pisemny wniosek osoby ubezpieczonej w każdym momencie jej trwania. Niezbędne jest wówczas wskazanie dokładnej daty jej rozwiązania.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to spory wydatek, ale jednocześnie pewność, że w razie niespodziewanego wypadku nie będziemy musieli opłacać całkowicie leczenia z własnej kieszeni. Pamiętasz dobre, stare polskie przysłowie „przezorny zawsze ubezpieczony”? W tym przypadku weź je do serca dosłownie!


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama