świadczenia

pracownicy przeglądają papiery
prawo
podatki
świadczenia

Zerowy PIT dla młodych - zwolnienie z podatku do 26 roku życia

Zerowy PIT dla młodych - zwolnienie z podatku do 26 roku życia
Aneta Zygmuntowicz
Dwójka dzieci bawi się w ogródkowej piaskownicy.
prawo
świadczenia

600 plus dla pracujących i 400 plus dla bezrobotnych - nowe zmiany w 500+?

600 plus dla pracujących i 400 plus dla bezrobotnych - nowe zmiany w 500+?
Aneta Zygmuntowicz
kobiety w ciąży
ciąża
świadczenia
Dziecko

Ciąża Plus 2019 – darmowe leki dla kobiet w ciąży. Kiedy program wejdzie w życie?

Ciąża Plus 2019 – darmowe leki dla kobiet w ciąży. Kiedy program wejdzie w życie?
Aneta Zygmuntowicz
Narciarka leży na śniegu i trzyma się za nogę.
umowy
świadczenia
narty

Ubezpieczenie turystyczne na narty: ubezpieczenie OC, assistance

Wybierając ubezpieczenie turystyczne na narty, należy sprawdzić, jaką cenę kosztów leczenia ma firma ubezpieczeniowa. Trzeba też rozważyć ofertę pod względem następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie od kosztów ratowniczych, OC dla narciarzy oraz assistance.
Tomasz Delmaczyński
mężczyzna wrzucający pieniądze do skarbonki
prawo
podatki
świadczenia

Ile wynosi składka emerytalna i kiedy jest opłacana?

Składka emerytalna jest obowiązkowym świadczeniem na ubezpieczenia społeczne. Wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto pracownika i opłacana jest w równym wymiarze przez pracownika i pracodawcę.
Ewa Rempała
uśmiechnięty biznesmen
prawo
podatki
świadczenia

Praca na podstawie umowy zlecenia a emerytura

Umowy cywilnoprawne rządzą się innymi prawami niż umowy zawarte w oparciu o Kodeks pracy, jednakże część z nich podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Należy do nich umowa zlecenie, co skutkuje tym, iż przepracowany na jej podstawie czas liczy się do lat emerytury. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.
Ewa Rempała
kobieta z ojcem
prawo
świadczenia
prawo pracy

Czy warto zatrudnić osobę na emeryturze?

Zatrudnienie osoby będącej na emeryturze może okazać się korzystne zarówno dla osoby, która mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce jeszcze pracować, jak również dla pracodawcy.
Ewa Rempała
mężczyzna z pustymi kieszeniami
prawo
świadczenia

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku.
Ewa Rempała
wrzucanie pieniędzy do skarbonki
prawo
umowy
świadczenia

Ile wynosi składka rentowa i kiedy jest opłacana?

Składka rentowa należy do obowiązkowych świadczeń na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek ten dotyczy pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, ale także zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Ewa Rempała
uścisk dłoni z lekarzem
prawo
podatki
świadczenia

Ile wynosi składka chorobowa i kiedy jest opłacana?

Składka chorobowa jest obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu.
Ewa Rempała
monety i banknoty
prawo
świadczenia

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka?

Ile wynosi tzw. kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych? Choć chyba nikt nie chciałby być zmuszony do jego pobierania, to zawsze należy liczyć się z sytuacją, iż taka konieczność spotka i nas.
Ewa Rempała
dwie kobiety podające sobie dłonie
prawo
świadczenia
prawo pracy

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – co trzeba wiedzieć?

Konsekwencją zasady wolności podejmowania zatrudnienia jest możliwość posiadania dowolnej liczby umów o pracę. Zawarte umowy o pracę stanowią podstawy odrębnych stosunków pracy, powodując określone uprawnienia w każdym z nich. Istnieją jednak pewne wyjątki od możliwości podejmowania pracy w wielu miejscach.
Ewa Rempała
mężczyzna w łanie zboża
prawo
podatki
świadczenia

Ubezpieczenie społeczne w KRUS a pozarolnicza działalność gospodarcza

Możliwość podlegania ubezpieczeniu w KRUS jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, pozwala bowiem znacznie zaoszczędzić na składkach. Nie każdy może jednak podlegać ubezpieczeniu w KRUS i sam zakup ziemi rolnej nie uprawnia do zarejestrowania się w KRUS.
Ewa Rempała
Lekarka trzymająca pastylkę
prawo
rynek pracy
świadczenia

Czy po ustaniu zatrudnienia można otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia lekarskiego?

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni.
Ewa Rempała
Kobieta w samochodzie
prawo
świadczenia
prawo pracy

Jak uzyskać zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Zwrot kosztów dojazdu do pracy zależy, co do zasady, od pracodawcy. Prawo do uzyskania zwrotu powinno być wówczas określone np. w regulaminie wynagradzania pracowników. Zwrot kosztów dojazdu może przysługiwać z urzędu pracy osobom skierowanym do pracy w innej miejscowości. Niektórym grupom zawodowym zwrot kosztów dojazdu należy się na mocy ustaw.
Ewa Rempała
kobieta w ciąży za biurkiem
prawo
umowy
świadczenia

L4 podczas ciąży – wszystko, co trzeba wiedzieć o zwolnieniu podczas ciąży

Zwolnienie ciążowe przysługuje w razie choroby podczas ciąży lub zagrożenia tej ciąży. W tym czasie pracownicy przysługuje 100% należnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że ZUS może skontrolować, czy kobieta rzeczywiście powinna przebywać na zasiłku chorobowym podczas ciąży.
Ewa Rempała
Lekarze podczas operacji
prawo
rynek pracy
świadczenia

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?
Ewa Rempała
wrzucanie oszczędności do skarbonki
prawo
umowy
świadczenia

Ile wynosi składka wypadkowa i kiedy jest opłacana?

Składka na ubezpieczenie wypadkowe opłacana jest w całości przez płatnika, czyli pracodawcę. Wysokość składki wypadkowej jest uzależniona od ryzyka związanego z wykonywaną działalnością, a także zależy od liczby zgłaszanych do ubezpieczenia pracowników. Ustalana jest na dany rok składkowy i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca.
Ewa Rempała
lekarz z tabletem
umowy
świadczenia

Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne i kiedy jest opłacana?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowo opłacana comiesięcznie w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Koszt ten ponoszony jest w całości ze środków pracownika, możliwe jest jednak odliczenie 7,75% od podatku dochodowego.
Ewa Rempała
Małżeństwo
prawo
podatki
świadczenia

Zasady rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków z podatku dochodowego jest możliwe, jeśli rozliczają się oni za pomocą skali podatkowej. Musi ich łączyć wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie z podatku dochodowego jest o tyle korzystne, że może doprowadzić do obniżenia należnego podatku.
Ewa Rempała
Kobieta przy komputerze
prawo
podatki
rynek pracy

Zmiana danych firmy w CEIDG: jak wypełnić wniosek krok po kroku

Zmiana nazwy firmy, adresu firmy czy innych danych, które podlegają wpisowi w CEIDG, wymaga złożenia wniosku CEIDG-1. Uaktualnienia danych należy dokonać w terminie 7 dni od zmiany. Wniosek ten jest wolny od opłat.
Ewa Rempała
Chłopiec w okularach
prawo
świadczenia
prawo pracy

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Można go także otrzymać, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do ZUS.
Ewa Rempała
Podpisywanie dokumentów
prawo
rynek pracy
świadczenia

Wady i zalety umowy menedżerskiej

Umowa menedżerska to kontrakt cywilnoprawny, na mocy którego menedżer, czyli zleceniobiorca, zobowiązuje się za wynagrodzeniem zarządzać firmą zleceniodawcy. Jest to umowa, którą cechuje duża swoboda w ustalaniu obowiązków i praw stron. Jest korzystna dla osób z wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem.
Ewa Rempała
Dziewczynka przy biurku
prawo
świadczenia

Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić krok po kroku?

Wniosek o alimenty, czyli pozew, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu.
Ewa Rempała
Rodzina
świadczenia
psychologia

Na czym polega wywiad środowiskowy?

Wywiad środowiskowy polega na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, stosunków osobistych i majątkowych tych osób, ich trybu życia i stanu zdrowia. Przeprowadza się go w sprawach dotyczących przyznania pomocy społecznej, w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach karnych.
Ewa Rempała
Dzieci podczas zabawy
prawo
świadczenia
opieka nad dzieckiem

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe z dzieckiem za granicę

Kiedyś można było wpisać dziecko w paszporcie rodzica, obecnie przy wyjeździe za granicę dziecko powinno mieć swój własny paszport lub dowód osobisty.
Ewa Rempała
niemowlę leży na plecach
prawo
świadczenia

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Zarówno dziecko jak i zobowiązany muszą mieć możliwość zachowania godnego poziomu życia, czyli musza mieć możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.
Ewa Rempała
kobieta podaje rękę mężczyźnie
prawo
świadczenia

Co to są wartości niematerialne i prawne?

Wartości niematerialne i prawne są to prawa majątkowe, które przeznaczone są do działalności firmy. Muszą być używane do tej działalności przez co najmniej rok. Wartości te ujmuje się w ewidencji obok środków trwałych i dokonuje się w stosunku do nich odpisów amortyzacyjnych.
Ewa Rempała
Kobieta traci pracę
prawo
rynek pracy
świadczenia

Ubezpieczenie od utraty pracy. Czy warto?

Ubezpieczenie od utraty pracy to produkt oferowany przez banki zapewniający wypłatę rat kredytowych w razie utraty pracy lub niezdolność do pracy ubezpieczonego. Wydaje się być dobrym zabezpieczeniem spłaty kredytu, jednak w rzeczywistości jest tak jedynie dla banku.
Ewa Rempała
Kobieta, którą masują
prawo
świadczenia
prawo pracy

Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.
Ewa Rempała
Nasze akcje
Douglas
Lifestyle
Największa perfumeria Douglas to miejsce inne niż wszystkie
Współpraca reklamowa
wernisaż-12.-kalendarza-artystycznego-gedeon-richter
Newsy
Kobiety i astrologia inspiracją dla polskich artystów. Przedstawiamy 12. edycję Kalendarza Artystycznego
Współpraca reklamowa
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa