kalkulator i arkusz obliczeniowy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Składki ZUS na urlopie bezpłatnym: ubezpieczenie zdrowotne

Urlop bezpłatny wiąże się z wstrzymaniem odprowadzania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. W czasie takiego urlopu zostaje przerwany stosunek pracy, w związku z czym pracodawca nie ma obowiązku ani wypłacania wynagrodzenia pracownikowi, ani opłacania świadczeń na jego rzecz. Biorąc urlop bezpłatny trzeba więc pamiętać, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub zgłosić się do ubezpieczenia w zakładzie pracy członka rodziny.

Urlop bezpłatny wiąże się z wstrzymaniem odprowadzania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. W czasie takiego urlopu zostaje przerwany stosunek pracy, w związku z czym pracodawca nie ma obowiązku ani wypłacania wynagrodzenia pracownikowi, ani opłacania świadczeń na jego rzecz. Biorąc urlop bezpłatny trzeba więc pamiętać, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub zgłosić się do ubezpieczenia w zakładzie pracy członka rodziny.

Konsekwencje prawne bezpłatnego urlopu

W okresie urlopu bezpłatnego zawieszone zostają wszystkie prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy, czego konsekwencją jest zaprzestanie odprowadzania za pracownika składek w ZUS-ie (zarówno na ubezpieczenia zdrowotne, jak i społeczne). Pracownik traci więc przywilej korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale – zgodnie z obowiązującym prawem pracy – następuje to dopiero po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu. Jedynym sposobem, by tego uniknąć jest wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie lub zostanie zgłoszonym do ubezpieczenia przez członka rodziny.

Bezpłatny urlop – nie zerwanie, a przerwanie opłacania świadczeń

Pracodawca nie musi wyrejestrowywać pracownika, który przebywa na urlopie bezpłatnym z ubezpieczeń, ponieważ nie zrywa, a jedynie przerywa zawarty z nim stosunek pracy. W okresie urlopu bezpłatnego nie może rozwiązać umowy z zatrudnionym (chyba, że dojdzie w tym czasie do ogłoszenia upadłości czy likwidacji firmy bądź do zwolnień grupowych). Aby poinformować ZUS o przerwie w odprowadzaniu składek, pracodawca powinien złożyć za pracownika imienną deklarację – formularz ZUS RSA. W formularzu tym oprócz danych organizacyjnych oraz danych identyfikacyjnych płatnika i osoby ubezpieczonej podaje się informacje o rodzaju i okresie przerwy w odprowadzaniu składek oraz dokonuje się zestawienia wypłaconych świadczeń.

 

Informacja o urlopie bezpłatnym i czasie jego trwania musi się znaleźć w świadectwie pracy i ma wpływ na wyliczanie stażu pracy. Staż pracy decyduje zaś o długości okresu wypowiedzenia, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego i o wysokości przyznawanych mu premii pieniężnych. 


lekarz z tabletem
©magdal3na/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne i kiedy jest opłacana?
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowo opłacana comiesięcznie w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Koszt ten ponoszony jest w całości ze środków pracownika, możliwe jest jednak odliczenie 7,75% od podatku dochodowego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowo opłacana comiesięcznie w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Koszt ten ponoszony jest w całości ze środków pracownika, możliwe jest jednak odliczenie 7,75% od podatku dochodowego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: ile wynosi? Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne . Natomiast w przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana przez nich kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku.   Część składki na ubezpieczenie zdrowotne, a mianowicie 7,75 proc. podstawy wymiaru, podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli naliczona składka na to ubezpieczenie jest wyższa od zaliczki na podatek, ulega ona obniżeniu do wysokości zaliczki.   W przypadku rolników składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi na każdą osobę ubezpieczoną, pracującą w danym gospodarstwie rolnym, 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: kiedy jest opłacana? Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest comiesięcznie. Zobowiązanie to pokrywane jest w pełni ze środków osoby ubezpieczonej.   Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na osobach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a także osobach pracujących na umowie zlecenia. W tym ostatnim przypadku ma jednak znaczenie to, czy umowa ta jest dla ubezpieczonego obowiązkowym tytułem do świadczenia na ubezpieczenia emerytalne czy rentowe . Możliwe jest bowiem, że tytułem tym będzie inna umowa zlecenia wykonywana przez tego pracownika....

para z dzieckiem na urlopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Który urlop jest korzystniejszy – bezpłatny czy wypoczynkowy?
Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania.

Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania. Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy – porównanie 1. Wynagrodzenie. Jak sama nazwa wskazuje – podczas urlopu bezpłatnemu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, mimo że cały czas pozostaje on w stosunku pracy z zatrudniającym. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego – w czasie jego trwania pracownik otrzymuje pensję w wysokości wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu umowy o pracę.   2. Świadczenia. W momencie przejścia pracownika na urlop bezpłatny, zawieszeniu ulegają wszelkie obowiązki – tak zatrudnionego, jak i zatrudnionego – z tytułu umowy o pracę. W związku z tym pracodawca przestaje opłacać składki ZUS (zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne). Zgodnie z prawem pracy, pracownik po 30 dniach przebywania na urlopie bezpłatnym, traci przywilej darmowego korzystania z opieki zdrowotnej , o ile nie wykupi dodatkowego ubezpieczenia. Zawieszenie zobowiązań na linii pracodawca-pracownik nie następuje natomiast w przypadku urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że przez okres urlopu zatrudniający odprowadza za zatrudnionego składki ZUS.   3. Prawo do urlopu. Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć każdy pracownik (niezależnie od stażu pracy) w dowolnym momencie – jego przyjęcie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Taka swoboda nie przysługuje pracownikowi starającemu się o urlop wypoczynkowy. Prawo do niego uzyskuje się stopniowo, z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12...

Pismo
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak podpisać umowę
Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.

Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.   Jeśli mieszkasz w Polsce i nie podlegasz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu , a tym samym nie możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach NFZ, możesz ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to dobre rozwiązanie dla osób pracujących na słynnej umowie śmieciowej – umowie o dzieło. Zainteresuj się więc tym tematem, ponieważ w razie każdej interwencji lekarza, to ty ponosisz wszystkie koszty leczenia! Pamiętaj – ubezpieczenie zdrowotne to komfort, nie obowiązek. Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić każdy, kto nie jest objęty powszechnym ubezpieczeniem, np. osoby bezrobotne, ale niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź zatrudnione na umowę o dzieło, a nawet pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych. Dokumenty do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego W celu zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do najbliższej placówki Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć pisemny wniosek. Wymagany będzie również dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – może to być świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony. Poniesione koszty Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zmienna, co kwartał możemy otrzymywać informację o zmianie jej wysokości. Należy jednak pamiętać, że jej wartość wynosi 9 procent wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 360 zł). Informację o zmianach i wartości aktualnej składki można również uzyskać w regionalnej...

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner