zadowolony pilot samolotu
©william87/Fotolia
Styl życia

Pilot samolotowy. Co należy zrobić, by zostać pilotem?

By wykonywać zawód pilota samolotu musisz posiadać licencję ATPL(A), którą uzyskasz na studiach lotniczych bądź na prywatnym kursie. Kurs na ATPL(A) to szkolenie zawodowych pilotów. Zanim jednak wykonasz taki kurs, musisz spełniać określone wymagania.

By wykonywać zawód pilota samolotu musisz posiadać licencję ATPL(A), którą uzyskasz na studiach lotniczych bądź na prywatnym kursie. Kurs na ATPL(A) to szkolenie zawodowych pilotów. Zanim jednak wykonasz taki kurs, musisz spełniać określone wymagania.

Wymagania wobec kandydatów na pilota samolotu

Studia dla pilotów samolotów oferuje Politechnika Rzeszowska i PWSZ w Chełmie. Zainteresowani zdobyciem zawodu pilota pasażerskiego powinni zdawać na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym matematykę, fizykę i język angielski, a potem dostać się na kierunek studiów związany z lotnictwem.

 

Przy przyjęciu na studia lotnicze dodatkową przewagą jest posiadanie licencji pilota turystycznego, czyli PPL. Kurs ten można zrobić po ukończeniu 16 lat. 

Kurs na licencję ATPL

Na początku swojej przygody z lotnictwem warto zrobić licencję PPL, na którą składa się egzamin z części teoretycznej, a potem egzamin z części praktycznej. Egzamin z części praktycznej odbywa się z Instruktorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i trwa około dwóch godzin. Licencję PPL(A) można uzyskać po złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, upoważnia ona do pilotowania samolotów turystycznych.

 

Osoby, które nie kończyły studiów lotniczych, mogą spróbować zdobyć licencję pilota pasażerskiego na kursie prywatnym. Nie jest to jednak tanie ani proste. Kurs teoretyczny, po którym można otrzymać licencję pilota samolotowego liniowego ATPL(A) zawiera szkolenia praktyczne, takie jak: szkolenia do lotów według wskazań przyrządów IR(A), szkolenia na maszynach wielosilnikowych MEP(L), a także szkolenie praktyczne do licencji zawodowego pilota samolotu.

 

By przystąpić do szkolenia praktycznego na zawodowego pilota samolotu należy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego w zakresie ATPL(A) bądź CPL(A) oraz MEP(L). Ponadto trzeba też posiadać zaświadczenie lotniczo-lekarskie I klasy, nalot ogólny w wysokości 150 godzin, a także nalot dowódczy w zakresie 70 godzin. By uzyskać certyfikat o ukończeniu kursu na pilota samolotu zawodowego należy ukończyć 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać nalot co najmniej 200 godzin, nalot dowódczy przez 20 godzin, wykonać loty na trasie co najmniej 540 km, a także posiadać nalot w nocy (około 5 godzin).  Koszt kursu wynosi około 200 tysięcy złotych.

Ile zarabia pilot samolotowy?

Pilot samolotowy według danych GUS-u średnio zarabia 7 249 złotych brutto na miesiąc. Takie zarobki oferowane są w Polsce – na przykład piloci niemieckiej Lufthansy zarabiają średnio 200 tys. euro rocznie. 


uśmiechnięta kobieta
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Pilot wycieczek. Co zrobić by nim zostać?
By zostać pilotem wycieczek trzeba ukończyć agroturystykę bądź kurs uprawniający do wykonywania tego zawodu.

By zostać pilotem wycieczek trzeba  ukończyć agroturystykę bądź kurs uprawniający do wykonywania tego zawodu. Co zrobić by zostać pilotem wycieczek? Po ukończeniu kursu na pilota wycieczek można przystąpić do egzaminu państwowego, a jego zdanie będzie się wiązało z nadaniem tytułu pilota wycieczek . Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna z kolei dzieli się na pisemna i ustną. Po zdaniu tej pierwszej przechodzi się dopiero do części ustnej, podczas której losuje się pytania dotyczące architektury, krajobrazu i historii różnych miast.   W części teoretycznej trzeba też wykazać się wiedzą na temat pierwszej pomocy i psychologii. Następnie przechodzi się do części praktycznej, podczas której należy poprowadzić grupę turystyczną, a także rozpisać plan wycieczki dla zwiedzających. Po zdaniu obu części można odebrać dokument, który uprawnia do wykonywania zawodu . Warunki do wykonywania zawodu pilota wycieczek I etap – jeśli chcesz wykonywać zawód pilota wycieczek musisz mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie co najmniej średnie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Ponadto kandydat musi zdać egzamin zawodowy, odbyć szkolenia na pilota wycieczek i nie być karany . Ukończenie kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek i zdanie egzaminu przed komisją marszałkowską obowiązywało do 2013 roku. Obecnie wymóg na licencję zniesiono. Ile zarabia pilot wycieczek? Pilot wycieczek według danych GUS-u średnio zarabia 3 270 złotych brutto.  Należy posiadać licencję PPL , by zostać pilotem turystycznym . Dowiedz się więcej.  Osoba chcąca zostać pilotem samolotu, musi się wiele napracować. Sprawdź, jak zostać pilotem samolotu . 

kobieta pilot
©olesyaturchuk/Fotolia
Styl życia
Pilot turystyczny. Lataj dzięki licencji PPL
By zostać pilotem rekreacyjnym trzeba posiadać licencję PPL. Kurs na pilota tyrystycznego kosztuje około 20 tys. złotych.

By zostać pilotem rekreacyjnym trzeba posiadać licencję PPL. Kurs na pilota tyrystycznego kosztuje około 20 tys. złotych.  Co należy zrobić, by zostać pilotem? Aby zostać pilotem turystycznego samolotu należy uzyskać licencję, potwierdzającą ukończenie kursów lotniczych (PPL) . Otrzymanie licencji wiąże się z przeprowadzeniem serii badań, dlatego osoby mające wadę wzroku, problemy ze słuchem, czy niezdrowe zęby nie mogą wykonać kursu na pilota turystycznego.  Jakie są podstawowe rodzaje licencji? Występują trzy podstawowe rodzaje licencji uprawniające do sterowania samolotem . PPL – licencja, która jest najmniej wymagająca i umożliwia latanie rekreacyjne, pod warunkiem, że pogoda jest sprzyjająca . Drugą podstawową licencją jest CPL. Ta licencja dotyczy już pilotów zawodowych, którzy latają samolotem w celach zarobkowych. Ostatnią z licencji samolotowych, uprawniającą do poruszania się maszynami osiągającymi masę blisko 6 ton i przewozu pasażerów jest licencja ATPL. Warunki, by otrzymać licencję PPL, czyli turystyczną Osoba, która chce zostać pilotem powinna posiadać wykształcenie minimum średnie, bądź być w trakcie nauki i posiadać zaświadczenie o niekaralności. W dodatku nie może mieć przeciwwskazań fizycznych i psychicznych. Jeśli o licencję turystyczną stara się osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę prawnego opiekuna. By otrzymać licencję PPL, należy przejść kurs, który składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem. Koszt takiego kursu wynosi 20 tysięcy złotych .  Licencja PPL uprawnia do przyjęcia na studia lotnicze Osoby mające licencję PPL i dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o przyjęcie na studia (np. na Politechnikę Rzeszowską, czy do Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Powietrznych) i uzyskać tytuł zawodowego pilota . Można też zapisać się do prywatnych aeroklubów, by...

Rzeczoznawca samochodowy przy pracy
© industrieblick/Fotolia.com
Styl życia
Zawód: rzeczoznawca samochodowy
Rzeczoznawcą samochodowym można zostać po ukończeniu studiów wyższych i dodatkowego kursu, po którym otrzymuje się certyfikat. Kurs kosztuje około 25 tysięcy zł, miesięczne zarobki rzeczoznawcy sięgają 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Rzeczoznawcą samochodowym można zostać po ukończeniu studiów wyższych i dodatkowego kursu, po którym otrzymuje się certyfikat. Kurs kosztuje około 25 tysięcy zł, miesięczne zarobki rzeczoznawcy sięgają 10 tys. zł brutto miesięcznie.   Rzeczoznawca samochodowy musi być wpisany na listę rzeczoznawców zgodnie z procedurami, które reguluje art. 79a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym – wymagania i koszt kursu Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzoruje cały proces uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie, aby zostać wpisanym na listę rzeczoznawców, należy: ukończyć studia wyższe kierunkowe, udokumentować min. 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z branżą motoryzacyjną, posiadać prawo jazdy kategorii: A, B, C1 lub C, przedstawić zaświadczenie o niekaralności, zdać egzamin na rzeczoznawcę z wynikiem pozytywnym.   Kurs na rzeczoznawcę samochodowego trwa średnio półtora roku i kosztuje około 25 tys. złotych. Jest możliwość odbycia takiego szkolenia w systemie e-learningowym. Na zakończenie przeprowadzany jest egzamin, po którym otrzymuje się certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu. Posiadając certyfikat można ubiegać się o wpisanie na listę rzeczoznawców samochodowych. Ile zarabia rzeczoznawca samochodowy? Rzeczoznawca samochodowy najczęściej występuje jako reprezentant firmy ubezpieczeniowej . Na podstawie ankiet internetowych szacuje się, że zarobki rzeczoznawcy samochodowego wynoszą średnio 4 600 zł brutto . Zdarza się, że dochodzą nawet do 10 tys. zł. brutto miesięcznie. Po ukończeniu szkoły średniej można zostać księgowym. Dowiedz się, ile zarabia księgowy/a ?  Agent...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner