Rynek pracy

kobieta i mężczyzna w biurze
rynek pracy
rozwój osobisty
Wynagrodzenie

Co to jest mentoring i jakie ma cele? Czym się różni od coachingu?

Mentoring polega na przekazywaniu wiedzy i doświadczenia mentee (uczniowi). Mentor za pomocą wnikliwych pytań i dużej wiedzy rozwija potencjał klienta, dzięki czemu podnoszone są jego umiejętności dotyczące danego zawodu. Od coachingu mentoring różni się głównie bliskością relacji.
Tomasz Delmaczyński
zadowolona kobieta siedzi przy komputerze w pokoju
rynek pracy
umowy

Praca zdalna: dla kogo jest przeznaczona praca w domu?

Praca zdalna (freelancing, e-praca) polega na wykonywaniu obowiązków służbowych z dala od biura. Przykłady takich prac to copywriter, księgowy, grafik czy projektant techniczny. Do zalet takiego trybu pracy należy wygoda oraz możliwość podróżowania i współpracy z ludźmi z całego świata. Wady pracy zdalnej to brak bezpośredniego kontaktu z współpracownikami i konieczność utrzymania wysokiej samodyscypliny.
Tomasz Delmaczyński
Kobiety i mężczyźni czekają na rozmowę kwalifikacyjną.
rynek pracy
rozmowa kwalifikacyjna

Zastosowanie zasad z gier do zmiany różnych zachowań człowieka, czyli grywalizacja w edukacji, marketingu i rekrutacji

Grywalizacja, nazywana również gamifikacją, jest zjawiskiem polegającym na zastosowaniu mechanizmów ze znanych gier w celu modyfikacji zachowań ludzi w rzeczywistym życiu. Przyczynia się przede wszystkim do wzrostu zaangażowania, np. w proces uczenia się, który staje się atrakcyjniejszy.
Natalia Szubiela
Młody chłopak siedzi przy biurku, przed sobą ma monitor komputera
rynek pracy
umowy
prawo pracy

Praca zdalna jest popularna wśród grafików, copywriterów, handlowców i programistów

Pracę zdalną można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć komputer, stabilne połączenie z internetem oraz telefon. W ten sposób można pracować jako freelancer, np. na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o pracę (w formie tzw. telepracy). Freelancerami często są graficy, copywriterzy, a także rekruterzy.
Anna Cholewa
Młoda kobieta uczestniczy na szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe
rynek pracy
umowy
prawo pracy

Proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na czym polega i jakie są jego formy?

Rynek pracy coraz częściej zachęca pracowników do podejmowania inicjatywy w podnoszeniu własnych kwalifikacji, a pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w swoich organizacjach. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może przybierać różne formy: umów, urlopów szkoleniowych, kursów, szkoleń, etc.
Agnieszka Szpunar
Trener personalny
rynek pracy

Trener personalny – modny zawód, od którego wymaga się wiele

Trener personalny pomaga innym ludziom osiągnąć pożądaną sylwetkę lub kondycję fizyczną. W świetle prawa nie jest on regulowany, to oznacza, że każdy bez względu na wykształcenie może wykonywać ten zawód. Jednak żeby być skutecznym trenerem personalnym, trzeba mieć gruntowną wiedzę o ludzkim ciele oraz praktyczne umiejętności.
Justyna Dąbrowska
Lekarka trzymająca pastylkę
rynek pracy
świadczenia
prawo pracy

Czy po ustaniu zatrudnienia można otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia lekarskiego?

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni.
Ewa Rempała
Lekarze podczas operacji
rynek pracy
świadczenia
prawo pracy

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?
Ewa Rempała
Kobieta przy komputerze
podatki
rynek pracy
świadczenia

Zmiana danych firmy w CEIDG: jak wypełnić wniosek krok po kroku

Zmiana nazwy firmy, adresu firmy czy innych danych, które podlegają wpisowi w CEIDG, wymaga złożenia wniosku CEIDG-1. Uaktualnienia danych należy dokonać w terminie 7 dni od zmiany. Wniosek ten jest wolny od opłat.
Ewa Rempała
Podpisywanie dokumentów
rynek pracy
świadczenia

Wady i zalety umowy menedżerskiej

Umowa menedżerska to kontrakt cywilnoprawny, na mocy którego menedżer, czyli zleceniobiorca, zobowiązuje się za wynagrodzeniem zarządzać firmą zleceniodawcy. Jest to umowa, którą cechuje duża swoboda w ustalaniu obowiązków i praw stron. Jest korzystna dla osób z wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem.
Ewa Rempała
Kobieta przed laptopem
rynek pracy
prawo pracy

Jakie są obowiązki pracownika? Czego może wymagać pracodawca?

Obowiązki pracownika wynikają przede wszystkim z umowy o pracę, która określa zajmowane przez niego stanowisko. Pracodawca musi zaznajomić pracownika z obowiązkami i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, co może uczynić w formie pisemnej. Może też wydawać pracownikowi bieżące polecenia, jednak muszą być one zgodne z charakterem wykonywanej pracy.
Ewa Rempała
Kobieta traci pracę
rynek pracy
świadczenia

Ubezpieczenie od utraty pracy. Czy warto?

Ubezpieczenie od utraty pracy to produkt oferowany przez banki zapewniający wypłatę rat kredytowych w razie utraty pracy lub niezdolność do pracy ubezpieczonego. Wydaje się być dobrym zabezpieczeniem spłaty kredytu, jednak w rzeczywistości jest tak jedynie dla banku.
Ewa Rempała
pracodawca rozmawia z pracownikiem
rynek pracy

Ewidencja czasu pracy. Wybrać system roczny czy miesięczny?

Ewidencja czasu pracy musi być prowadzona dla każdego pracownika indywidualnie w celu ustalenia należnego mu wynagrodzenia oraz innych świadczeń. Przepisy nie określają jednak, czy ma ona być prowadzona w systemie rocznym, kwartalnym czy miesięcznym. Zależy to od pracodawcy.
Ewa Rempała
pracownik w samochodzie służbowym
rynek pracy
świadczenia

Czym jest ewidencja przebiegu pojazdu i jaka jest stawka kilometrówki?

Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się, jeśli przedsiębiorca chce zaliczyć koszty przejazdów służbowych samochodem prywatnym swoim lub swoich pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Określoną stawkę kilometrówki mnoży się przez liczbę przejechanych służbowo kilometrów.
Ewa Rempała
Uścisk dłoni
rynek pracy
prawo pracy

Co to jest umowa franczyzy?

Franczyza jest sposobem na własny biznes i zarobienie dużych pieniędzy, jednak nie pod własnym szyldem, lecz pod znanym logo. Marki franczyzowe to sieci odzieżowe, takie jak Reserved czy Tatuum, sklepy spożywcze – Auchan, Delikatesy Centrum czy Małpka, a także restauracje takie, jak na przykład McDonald’s i KFC. Prowadząc działalność w ten sposób można zarówno zyskać, jak i stracić.
Ewa Rempała
Mężczyzna pracuje na komputerze
rynek pracy
świadczenia
prawo pracy

Wynagrodzenie zasadnicze niższe od płacy minimalnej – kiedy jest to możliwe?

Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od płacy minimalnej, jeśli pracownik otrzymuje dodatkowo premie i dodatki. Płaca minimalna to ustalona ustawowo kwota, poniżej której nie może zejść pensja pracownika pełnoetatowego. Można jednak osiągnąć tę kwotę poprzez dodanie do wynagrodzenia zasadniczego składników takich jak premie i nagrody oraz różne dodatki. Jednak nie wszystkie składniki wypłacanego wynagrodzenia można wliczyć do kwoty pensji minimalnej.
Ewa Rempała
pan liczy koszty na kalkulatorze
rynek pracy

Ile wynoszą koszty egzekucyjne?

Koszty egzekucyjne to przede wszystkim należności wobec komornika, ustalane według określonych stawek, za dokonywane przez niego czynności związane z egzekucją. Dochodzenie należności wiąże się jednak również z innymi wydatkami – na czynności biegłych czy uzyskanie informacji o dłużniku.
Ewa Rempała
Kobieta w pracy
rynek pracy
umowy
prawo pracy

Zasady wynagradzania uczniów przygotowujących się do zawodu

Wynagrodzenie uczniów przygotowujących się w ramach nauki do wykonywania zawodu nie może być niższe niż ustalony procent przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał roku. Może być jednak wyższe. Pracodawca może starać się o refundację wynagrodzeń wypłacanych uczniom.
Ewa Rempała
Zmartwiona kobieta
rynek pracy

Wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna to jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Może być założona przez co najmniej dwie osoby, które dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wnoszą swoje wkłady.
Ewa Rempała
Mężczyzna
rynek pracy
świadczenia
prawo pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?

Wynagrodzenie za część miesiąca należy się pracownikowi, jeśli przez część danego miesiąca nie pracował z uwagi na to, że przebywał na zwolnieniu, np. chorobowym lub macierzyńskim. Przysługuje też wówczas, gdy stosunek pracy wygasł w trakcie miesiąca.
Ewa Rempała
Grupa młodych osób
rynek pracy
prawo pracy

Czym się charakteryzuje spółka jawna?

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Jej forma organizacyjna jest bardzo zbliżona do spółki cywilnej, uregulowanej w kodeksie cywilnym, podlega jednak wpisowi do KRS, co daje jej większą wiarygodność.
Ewa Rempała
Para siedząca nad dokumentami
rynek pracy

Czym się charakteryzuje spółka europejska?

Spółka europejska (Societas Europaea) to instytucja funkcjonująca w ramach Unii Europejskiej. To spółka ponadnarodowa, uregulowana przez prawo europejskie, będąca odmianą spółki akcyjnej. Rejestruje się ją w tym państwie Wspólnoty Europejskiej, w którym ma ona swoją siedzibę. W praktyce można wybrać to państwo, w którym rejestracja spółki jest najbardziej opłacalna finansowo.
Ewa Rempała
Mężczyzna
rynek pracy
prawo pracy

Czym się charakteryzuje spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna, w skrócie S.K.A, to spółka osobowa, posiadająca pewne cechy spółek kapitałowych. Jej wspólnikami są komplementariusze i akcjonariusze. Ci drudzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale to komplementariusze prowadzą jej działalność.
Ewa Rempała
Mężczyzna przed komputerem
podatki
rynek pracy

Czy sprzedaż na allegro wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku?

Sprzedaż na allegro, jeśli przynosi dochody i może być uznana za działalność gospodarczą, wiąże się z obowiązkiem opłaty podatku dochodowego oraz podatku VAT. Zwolniona z opodatkowania jest sprzedaż prywatna, przy której nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, oraz sprzedaż mieszcząca się w kwocie wolnej od podatku.
Ewa Rempała
Kobieta na czele grupy
rynek pracy
prawo pracy

Czym jest zakładowa organizacja związkowa? Prawa związków zawodowych w firmie

Zakładowa organizacja związkowa jest jednostką organizacyjną związku zawodowego działającą w danym zakładzie pracy. Swoje uprawnienia zyskuje, jeśli posiada przynajmniej 10 członków i powiadomi o tym pracodawcę. Działalność zakładowej organizacji związkowej sprowadza się głównie do opiniowania i kontroli działań pracodawcy w stosunku do pracowników.
Ewa Rempała
Mężczyzna przed komputerem
rynek pracy
prawo pracy

Sprzedaż na allegro – czy trzeba założyć działalność gospodarczą?

Sprzedaż na allegro, jeśli jest działalnością wykonywaną stale w celach zarobkowych, jest działalnością gospodarczą. Powoduje więc obowiązek rejestracji takiej działalności. Bez zakładania działalności gospodarczej można dokonywać jedynie tzw. sprzedaży prywatnej.
Ewa Rempała
Stół z dokumentami
rynek pracy
prawo pracy

Czym się charakteryzuje spółka partnerska?

Spółka partnerska jest spółką osobową przewidzianą przez kodeks spółek handlowych. Tworzą ją partnerzy spółki w celu wykonywania wolnych zawodów pod własną firmą. Każdy z nich sam odpowiada za popełnione przez siebie błędy w sztuce.
Ewa Rempała
Mężczyzna za biurkiem
rynek pracy
świadczenia
prawo pracy

Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Wznowienie działalności gospodarczej następuje po okresie jej zawieszenia, czyli nie później niż po 24 miesiącach od dnia jej zawieszenia. Aby odwiesić działalność należy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu CEIDG-1, który składa się w urzędzie gminy lub droga elektroniczną. Wznowienie oznacza bezpośrednią kontynuację wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej.
Ewa Rempała
Dokumenty
podatki
rynek pracy

Ile wynoszą stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą 20, 10, 8,5, 5,5 oraz 3%, i zależą od rodzaju wykonywanej działalności. Z tej formy rozliczania podatku dochodowego mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy w roku poprzednim nie przekroczyli przychodu o równowartości 150 000 euro.
Ewa Rempała
para w samochodzie
rynek pracy
Samochody

Czy opłaca się wziąć samochód osobowy w leasing?

Umowa leasingu polega na tym, że jedna strona udostępnia do użytkowania rzecz drugiej stronie, która w zamian opłaca raty leasingowe. Jest to rozwiązanie korzystne z tego względu, iż w niewielkim stopniu angażuje własny kapitał. Możliwy jest leasing operacyjny i leasing finansowy.
Ewa Rempała
Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner