Dzieci podczas zabawy
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe z dzieckiem za granicę

Kiedyś można było wpisać dziecko w paszporcie rodzica, obecnie przy wyjeździe za granicę dziecko powinno mieć swój własny paszport lub dowód osobisty.

Kiedyś można było wpisać dziecko w paszporcie rodzica, obecnie przy wyjeździe za granicę dziecko powinno mieć swój własny paszport lub dowód osobisty.

Poza Polską dziecku mogą też przydać się inne dokumenty, jak choćby dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: paszport

Zasadniczo dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport. W przypadku małoletnich wydaje się go na wniosek rodziców lub opiekunów. Wydaje go wojewoda.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: wiza

Nie zawsze sam paszport wystarczy. Są kraje, w których do przekroczenia granicy trzeba otrzymać jeszcze wizę uprawniającą do pobytu na jego terytorium lub przejazdu przez nie. Tak jest w przypadku Białorusi, Chin, Kuby, Egiptu i większości państw afrykańskich.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: dowód osobisty

Na terenie Unii Europejskiej zarówno dorośli, jak i małoletni mogą poruszać się bez paszportu, mając jedynie dowód osobisty. Dokument ten zasadniczo otrzymuje się wraz z osiągnięciem pełnoletniości, jednak czasem otrzymuje się go wcześniej. Od 15. roku życia należy mieć dowód osobisty, jeśli pozostaje się w stosunku pracy lub nie zamieszkuje się z rodzicami lub opiekunami. Natomiast na uzasadniony wniosek rodziców można wydać dowód osobisty dziecku przed ukończeniem przez nie 13. roku życia. W praktyce dotyczy to także kilkumiesięcznych dzieci.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli dziecko ubezpieczone jest w NFZ, wówczas przysługuje mu opieka zdrowotna w krajach UE i EFTA. Trzeba jednak w celu otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w nagłych wypadkach w tych krajach wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek o jej wydanie składa się w oddziale NFZ. Natomiast jeśli wyjeżdżamy do innego kraju, to warto mieć ze sobą zawsze dokument poświadczający wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego dla dziecka na czas wyjazdu.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: zgoda rodzica

Jeśli zamierzamy wyjechać z dzieckiem za granicę na stałe, wówczas należy otrzymać zgodę drugiego rodzica. Powinna być notarialnie poświadczona, warto też, aby była przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język kraju, do którego się udajemy.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: akt urodzenia

Akt urodzenia może być przydatny, jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż matka lub ojciec. Stanowi wówczas dowód tego, że dziecko pochodzi od tego rodzica.

 
  • Planujesz wakacje na malowniczej Krecie? Zobacz, jak się przygotować na zimowe wakacje w Grecji.
  • Przed wyjazdem za granicę warto zabezpieczyć się na wypadek nieoczekiwanej choroby.  Dowiedz się, jakie warto mieć ubezpieczenie wyjazdu za granicę
  • Wyjeżdżając na wakacje, warto zabrać ze sobą wygodne ubrania, zarówno na co dzień jak i do spania. Zobacz, modne piżamy damskie.

rodzice i dziecko na plaży
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd zagraniczny
Ubezpieczenie zdrowotne na terytorium UE należy się nam jako jej obywatelom, o ile tylko mamy ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie obejmuje jednak wszystkiego, co może się nam przydarzyć. Jeśli planujemy wyjazd zagraniczny, warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ubezpieczenie zdrowotne na terytorium UE należy się nam jako jej obywatelom, o ile tylko mamy ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie obejmuje jednak wszystkiego, co może się nam przydarzyć. Jeśli planujemy wyjazd zagraniczny, warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym. Ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd zagraniczny Ubezpieczenie zdrowotne przyda się, jeśli w trakcie tymczasowego wyjazdu za granicę zachorujemy – czy to na urlopie, czy w czasie podróży służbowej, podczas wyjazdu do pracy tymczasowej lub na studia. Oferta ubezpieczeń wyjazdowych jest bardzo szeroka. Wybierając ubezpieczenie warto wziąć pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z wyjazdem – z naszą odpornością czy uprawianym sportem . Ubezpieczenie zdrowotne w UE Jeśli zachorujemy podczas wyjazdu na terytorium UE, to jako obywatele Unii mamy prawo do leczenia tak, jak obywatele danego kraju – pod warunkiem, że posiadamy ubezpieczenie w Polsce, w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podczas wyjazdu warto mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). O jej wydanie należy zwrócić się do NFZ. Stanowi ona dowód podlegania ubezpieczeniu w jednym z krajów UE, a jej posiadanie znacznie uprości płatności i procedury zwrotu kosztów leczenia .   Jeśli nie mamy przy sobie karty lub placówka nie podlega pod system EKUZ, wówczas i tak nie można nam odmówić leczenia. Możemy jednak być zobligowani do poniesienia kosztów leczenia, które nie będą podlegać zwrotowi, jeśli placówka opieki zdrowotnej nie należy do systemu EKUZ.   Trzeba jednak pamiętać, że karta nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju, co może być przydatne w przypadku poważnego zachorowania lub odniesienia poważnych obrażeń. Jeśli więc planujemy wyjazd związany z dużym ryzykiem, np. w związku...

kobieta w koszuli pracuje przy komputerze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Pracując na umowę o dzieło musisz zadbać o ubezpieczenie
Na umowie o dzieło można mieć jedynie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że pracodawca nie odprowadza składek na zdrowotne, a ubezpieczający się musi sam podpisać umowę z NFZ, zgłosić ją do ZUS i co miesiąc opłacać składki i składać deklaracje.

Na umowie o dzieło można mieć jedynie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że pracodawca nie odprowadza składek na zdrowotne, a ubezpieczający się musi sam podpisać umowę z NFZ, zgłosić ją do ZUS i co miesiąc opłacać składki i składać deklaracje.   Umowa o dzieło należy do umów cywilno-prawnych. Nie daje ona możliwości wzięcia płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego. Pozwala co prawda na uzyskanie większego przychodu, niż wykonywanie tej samej pracy na podstawie umowy o pracę czy zlecenie, jednak wszystko to kosztem składek ZUS . Na umowie o dzieło nie można nawet zadeklarować chęci odprowadzania od pensji dobrowolnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że nie można korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, chyba że samodzielnie podpisze się umowę z NFZ. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – umowa z NFZ Pierwszym krokiem do uzyskania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zgłoszenie się do Narodowego Funduszu Zdrowia i podpisanie z nim indywidualnej umowy.   Nie musimy rejestrować się w NFZ właściwym dla miejsca zameldowania – wystarczy podać (bez dodatkowych dokumentów poświadczających) adres zamieszkania na terenie danego oddziału NFZ . Potrzebny będzie wniosek, który można wypełnić samemu lub z pomocą urzędnika. W NFZ przy podpisywaniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym należy przedstawić też dowód osobisty lub paszport oraz dokument poświadczający ostatni okres ubezpieczeniowy.   Takim dokumentem może być świadectwo pracy, umowa zlecenia, zaświadczenie z urzędu pracy o wyrejestrowaniu ze spisu bezrobotnych, dokument z uczelni . Dokument o ostatnim okresie płacenia składek potrzebny jest dla ustalenia, czy przy podpisywaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego NFZ będzie naliczał opłatę dodatkową. Jeśli ostatnie ubezpieczenie zakończyło się nie dawniej niż przed trzema...

Pismo
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak podpisać umowę
Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.

Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.   Jeśli mieszkasz w Polsce i nie podlegasz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu , a tym samym nie możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach NFZ, możesz ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to dobre rozwiązanie dla osób pracujących na słynnej umowie śmieciowej – umowie o dzieło. Zainteresuj się więc tym tematem, ponieważ w razie każdej interwencji lekarza, to ty ponosisz wszystkie koszty leczenia! Pamiętaj – ubezpieczenie zdrowotne to komfort, nie obowiązek. Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić każdy, kto nie jest objęty powszechnym ubezpieczeniem, np. osoby bezrobotne, ale niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź zatrudnione na umowę o dzieło, a nawet pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych. Dokumenty do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego W celu zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do najbliższej placówki Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć pisemny wniosek. Wymagany będzie również dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – może to być świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony. Poniesione koszty Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zmienna, co kwartał możemy otrzymywać informację o zmianie jej wysokości. Należy jednak pamiętać, że jej wartość wynosi 9 procent wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 360 zł). Informację o zmianach i wartości aktualnej składki można również uzyskać w regionalnej...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner