Formalności jakie należy załatwić po urodzeniu dziecka to: nadanie imienia, rejestracja w urzędzie stanu cywilnego i odebranie numeru PESEL. Formalności te są zwolnione z opłat skarbowych.

Reklama

Dokument do USC po narodzinach dziecka

Pierwszy dokument, który kierowany jest do urzędu stanu cywilnego przesyłany jest drogą służbową bez udziału rodziców. Dokument stwierdza fakt narodzin dziecka. Dopełnienie tej formalności leży po stronie szpitala. W przypadku narodzin dziecka w domu, obowiązek zgłoszenia narodzin leży po stronie rodzica lub osoby będącej przy porodzie.

Rejestracja dziecka i numer PESEL

Po narodzinach dziecka rodzic zobowiązany jest zarejestrować dziecko w urzędzie stanu cywilnego oraz odebrać numer PESEL.

1. Rejestracja dziecka

W 14 dni od narodzin dziecka rodzic zobowiązany jest zarejestrować swoje dziecko w urzędzie stanu cywilnego – w miejscu narodzin dziecka lub w miejscu zamieszkania. W trakcie rejestracji dziecka w urzędzie nadawane jest imię dziecka (jedno lub dwa). Zgłaszający powinien mieć przy sobie: dowody osobiste rodziców dziecka i skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku, gdy dziecko jest rejestrowane w innym urzędzie niż ten, w którym małżeństwo zostało zawarte). W wyniku rejestracji dziecko otrzyma akt urodzenia. Rejestracja dziecka jest wolna od opłaty skarbowej. Jeżeli rodzic nie zdąży w ciągu 14 dni zarejestrować dziecka, matka otrzyma wezwanie do urzędu stanu cywilnego. W przypadku, gdy matka dziecka nie stawi się na wezwanie, imię dziecka wybierze kierownik USC, a akt urodzenia zostanie sporządzony z urzędu. Wraz z aktem urodzenia dziecko otrzymuje meldunek. Jest nim zwykle miejsce zameldowania matki. Datą nadania meldunku jest data wydania aktu urodzenia dziecka.

2. Nadanie numeru PESEL

Reklama

PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Po odbiór numeru PESEL dziecka należy zgłosić się do wydziału spraw obywatelskich lub ewidencji ludności w urzędzie miasta lub urzędzie gminy właściwym miejscu zamieszkania. Urzędnik wyznaczy dokładną datę nadania numeru PESEL (jest on nadawany w przeciągu 30 dni). Nadany numer urzędnik wpisuje do odpisu aktu urodzenia, aktu urodzenia lub książeczki zdrowia dziecka, dlatego rodzic powinien mieć przy sobie jeden z tych dokumentów. Numer PESEL jest nadawany z urzędu. Ta procedura, podobnie jak rejestracja w USC, nie jest objęta opłatami skarbowymi.

Reklama
Reklama
Reklama