Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.

Reklama

Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, czyli na przykład leczenia. Większość Polaków objętych jest systemem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa zlecenie najczęściej jest tytułem do wnoszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na umowie zlecenia

Umowa zlecenie w określonych sytuacjach pozostawia dobrowolność do decydowania o objęciu ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym, rentowym, chorobowym czy wypadkowym). Natomiast ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe: zarówno w sytuacji, gdy umową zleceniem objęta jest osoba niemająca innego tytułu do ubezpieczenia, jak i gdy wcześniej zawarta była inna umowa zlecenie. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytuły umowy zlecenia będą również podlegać pracownicy (czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę), bez względu na to, czy zlecenie wykonywane jest na rzecz tego samego, czy innego pracodawcy.

Własna działalność gospodarcza a zdrowotne od umowy zlecenia

To, czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i podejmująca się umowy zlecenia będzie objęta z jej tytułu ubezpieczeniem, zależy od przedmiotu pracy świadczonej w ramach umowy zlecenia. W sytuacji, gdy zakres pracy świadczonej w ramach umowy zlecenia pokrywa się z zakresem pracy świadczonej w ramach działalności gospodarczej, to działalności gospodarcza będzie jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a umowa zlecenie w tej sytuacji nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, nie trzeba więc płacić od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz także

Uczniowie i studenci 26. roku życia a zdrowotne od umowy zlecenia

Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studenci (do momentu ukończenia 26. roku życia), którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają z jej tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Należy pamiętać, że umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, zatem dotyczą jej przepisy Kodeksu cywilnego (zobacz tekst ustawy), a nie tak jak w przypadku umowy o pracę – przepisy Kodeksu pracy.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama