prawo pracy

Curriculum vitae (cv)
prawo
prawo pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy 2019 – nowe zasady przyznawania urlopu

Zmiany w Kodeksie Pracy 2019 – nowe zasady przyznawania urlopu
Aneta Zygmuntowicz
Mobbing w pracy
prawo pracy

Mobbing w pracy: nękanie psychiczne pracowników – czym jest i jak zbierać legalne dowody?

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy.
Ewa Zwolak
Elegancko ubrana kobieta dyskutuje z mężczyzną nad ważynym projektem w pracy.
prawo pracy

Zjawisko szklanego sufitu utrudnia kobietom awans zawodowy

Zjawisko szklanego sufitu, określane również mianem ruchomych schodów, jest niewidzialną barierą, utrudniającą kobietom awans zawodowy. Związane jest ono ze stereotypowymi rolami społecznymi: matki i gospodyni domowej. Dobrym sposobem na „rozbicie” szklanego sufitu jest uwierzenie w swoje możliwości i zbudowanie wysokiego poczucia własnej wartości poprzez rozwój osobisty. Warto zainteresować się szkoleniami podnoszącymi kwalifikację oraz programami coachingowymi.
Ewa Zwolak
Młody chłopak siedzi przy biurku, przed sobą ma monitor komputera
rynek pracy
umowy
prawo pracy

Praca zdalna jest popularna wśród grafików, copywriterów, handlowców i programistów

Pracę zdalną można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć komputer, stabilne połączenie z internetem oraz telefon. W ten sposób można pracować jako freelancer, np. na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o pracę (w formie tzw. telepracy). Freelancerami często są graficy, copywriterzy, a także rekruterzy.
Anna Cholewa
Młoda kobieta uczestniczy na szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe
rynek pracy
umowy
prawo pracy

Proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na czym polega i jakie są jego formy?

Rynek pracy coraz częściej zachęca pracowników do podejmowania inicjatywy w podnoszeniu własnych kwalifikacji, a pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w swoich organizacjach. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może przybierać różne formy: umów, urlopów szkoleniowych, kursów, szkoleń, etc.
Agnieszka Szpunar
dwie kobiety biznesu
prawo
podatki
prawo pracy

Co to jest kapitał zakładowy i ile wynosi jego minimalna wartość?

O tym, czym jest kapitał zakładowy, stanowi kodeks spółek handlowych. Jest to wkład właścicieli spółki, wniesiony przy jej założeniu. Prawo określa również, jaki jest minimalny kapitał zakładowy obowiązujący w Polsce. Jego wysokość różni się w zależności od tego, o jaki rodzaj spółki chodzi.
Ewa Rempała
uśmiechnięty biznesmen
prawo
podatki
świadczenia

Praca na podstawie umowy zlecenia a emerytura

Umowy cywilnoprawne rządzą się innymi prawami niż umowy zawarte w oparciu o Kodeks pracy, jednakże część z nich podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Należy do nich umowa zlecenie, co skutkuje tym, iż przepracowany na jej podstawie czas liczy się do lat emerytury. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.
Ewa Rempała
kobieta z ojcem
prawo
świadczenia
prawo pracy

Czy warto zatrudnić osobę na emeryturze?

Zatrudnienie osoby będącej na emeryturze może okazać się korzystne zarówno dla osoby, która mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce jeszcze pracować, jak również dla pracodawcy.
Ewa Rempała
grupa młodych ludzi
prawo
umowy
prawo pracy

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w Polsce?

Płaca minimalna jest to najniższe wynagrodzenie jakie można zaoferować przy pracy na pełen etat. Wyjątkiem jest wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy – mogą one w pierwszym roku pracy otrzymywać 80% najniższego wynagrodzenia.
Ewa Rempała
dwóch mężczyzn podających sobie ręce
prawo
podatki
umowy

Czas przepracowany na umowie zlecenia a staż pracy

Od umowy zlecenia trzeba obecnie płacić składki ZUS. Taka umowa będzie więc okresem składkowym i wlicza się ona do stażu pracy istotnego dla ustalenia emerytury.
Ewa Rempała
dwie kobiety podające sobie dłonie
prawo
świadczenia
prawo pracy

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – co trzeba wiedzieć?

Konsekwencją zasady wolności podejmowania zatrudnienia jest możliwość posiadania dowolnej liczby umów o pracę. Zawarte umowy o pracę stanowią podstawy odrębnych stosunków pracy, powodując określone uprawnienia w każdym z nich. Istnieją jednak pewne wyjątki od możliwości podejmowania pracy w wielu miejscach.
Ewa Rempała
Lekarka trzymająca pastylkę
prawo
rynek pracy
świadczenia

Czy po ustaniu zatrudnienia można otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia lekarskiego?

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni.
Ewa Rempała
Kobieta w samochodzie
prawo
świadczenia
prawo pracy

Jak uzyskać zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Zwrot kosztów dojazdu do pracy zależy, co do zasady, od pracodawcy. Prawo do uzyskania zwrotu powinno być wówczas określone np. w regulaminie wynagradzania pracowników. Zwrot kosztów dojazdu może przysługiwać z urzędu pracy osobom skierowanym do pracy w innej miejscowości. Niektórym grupom zawodowym zwrot kosztów dojazdu należy się na mocy ustaw.
Ewa Rempała
kobieta w ciąży za biurkiem
prawo
umowy
świadczenia

L4 podczas ciąży – wszystko, co trzeba wiedzieć o zwolnieniu podczas ciąży

Zwolnienie ciążowe przysługuje w razie choroby podczas ciąży lub zagrożenia tej ciąży. W tym czasie pracownicy przysługuje 100% należnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że ZUS może skontrolować, czy kobieta rzeczywiście powinna przebywać na zasiłku chorobowym podczas ciąży.
Ewa Rempała
Lekarze podczas operacji
prawo
rynek pracy
świadczenia

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?
Ewa Rempała
Chłopiec w okularach
prawo
świadczenia
prawo pracy

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Można go także otrzymać, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do ZUS.
Ewa Rempała
Kobieta przed laptopem
prawo
rynek pracy
prawo pracy

Jakie są obowiązki pracownika? Czego może wymagać pracodawca?

Obowiązki pracownika wynikają przede wszystkim z umowy o pracę, która określa zajmowane przez niego stanowisko. Pracodawca musi zaznajomić pracownika z obowiązkami i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, co może uczynić w formie pisemnej. Może też wydawać pracownikowi bieżące polecenia, jednak muszą być one zgodne z charakterem wykonywanej pracy.
Ewa Rempała
kobieta późną nocą pracuje przed komputerem
prawo pracy

Jak są płatne nadgodziny?

Za pracę w nadgodzinach, czyli powyżej ustalonego w umowie o pracę czasu, należy się wynagrodzenie powiększone o dodatek. Wynosi on, w zależności od sytuacji, 100% lub 50% stawki godzinowej pracownika, doliczonej do podstawowej stawki godzinowej.
Ewa Rempała
mężczyzna podaje dłoń szefowi
prawo
umowy
prawo pracy

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony może zostać jednostronnie wypowiedziana tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie, jedynie jeśli strony taką możliwość przewidziały w umowie. UE uznała te regulacje za dyskryminujące pracowników, póki co jednak wciąż one obowiązują.
Ewa Rempała
Kobieta, którą masują
prawo
świadczenia
prawo pracy

Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.
Ewa Rempała
Córka z ojcem
prawo
świadczenia
prawo pracy

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny: kogo obejmuje i jak go dokonać?

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do tego ubezpieczenia, jest obowiązkiem, którego niewykonanie zagrożone jest karą grzywny. Zgłoszenia dokonuje płatnik składek, czyli pracodawca lub osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą.
Ewa Rempała
Zestresowany mężczyzna
prawo
świadczenia
prawo pracy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.
Ewa Rempała
mężczyzna w garniturze na tylnym siedzeniu
prawo pracy

Kiedy podróż służbowa wlicza się w czas pracy?

Podróż służbowa, rozumiana jako przejazd z miejsca pracy do miejsca docelowego, wlicza się w standardowy czas pracy, o ile przypada na rozkładowe godziny pracy. Podróże służbowe wiążą się więc z wypłatą za nadgodziny jedynie za czas spędzony faktycznie na wykonywaniu zleconego zadania w miejscu docelowym ponad rozkładowe godziny pracy.
Ewa Rempała
kobieta uśmiecha się
prawo pracy

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarcze może stać się niezbędne w sytuacji utraty płynności finansowej, jeśli biznes się nie powiódł a nie chcemy kategorycznie z niego rezygnować, lub jeśli tymczasowo nie mamy czasu się nim zajmować. Rozwiązanie takie pozwala bowiem zaoszczędzić pieniądze.
Ewa Rempała
Człowieka zwolniony z pracy
prawo
świadczenia
prawo pracy

Od czego zależy wysokość odprawy?

Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać.
Ewa Rempała
Dokumentacja
prawo
podatki
świadczenia

Księgowość pełna a uproszczona – różnice

Pełna księgowość to skomplikowane narzędzie, wymagające zatrudnienia obsługi księgowej. Daje jednak znacznie lepszy od księgowości uproszczonej wgląd w sytuację finansową firmy. Spółki, których przychód przekracza limit równowartości 1 200 000 euro rocznie, muszą prowadzić pełną księgowość.
Ewa Rempała
Mężczyzna na lotnisku
prawo
świadczenia
prawo pracy

Ile wynoszą diety krajowe i zagraniczne?

Diety przyznawane są pracownikom będącym w podróży służbowej na zwiększone koszty wyżywienia. Dieta krajowa dla pracowników sfery budżetowej ustalona jest na minimum 30 zł, natomiast kwoty diet dla podróży zagranicznych są różne, w zależności od państwa, do którego odbywa się podróż. W zależności od tego, czy poszczególne posiłki są pracownikowi zagwarantowane, dieta ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
Ewa Rempała
Podpisywanie dokumentów
prawo
podatki
świadczenia

Wypłata dywidendy: podatek od dywidendy

Wypłata dywidendy z zysków osiągniętych w Polsce podlega podatkowi w wysokości 19%. Niektóre spółki mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Można go też uniknąć na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli dysponuje się certyfikatem rezydencji podatkowej kraju, z którym łączy Polskę taka umowa.
Ewa Rempała
Dwie kobiety
prawo
świadczenia
prawo pracy

Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru zasiłku, obliczanego od przychodu ubezpieczonego, ale także od przyczyny niezdolności do pracy.Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku.
Ewa Rempała
Kolizacja samochodowa
prawo
świadczenia
prawo pracy

Czy w sytuacji wypadku do pracy lub z pracy przysługuje odszkodowanie?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania.
Ewa Rempała
Nasze akcje
Douglas
Styl życia
Największa perfumeria Douglas to miejsce inne niż wszystkie
Współpraca reklamowa
wernisaż-12.-kalendarza-artystycznego-gedeon-richter
Newsy
Kobiety i astrologia inspiracją dla polskich artystów. Przedstawiamy 12. edycję Kalendarza Artystycznego
Współpraca reklamowa
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa