Dzieci w szkole
©Rob/Fotolia
Styl życia

Kłopoty wychowawcze w szkole – 3 najpopularniejsze problemy dydaktyczne razem z rozwiązaniami

Problemy wychowawcze nauczycieli wynikają bardzo często z utraty autorytetu przez nauczyciela – niegdyś zawód ten był uznawany za jeden z najbardziej poważanych, dziś sytuacja się zmieniła. Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, ważne jest, żeby nauczyciel zaczął zmiany od modyfikacji własnego powstępowania.

Problemy wychowawcze nauczycieli wynikają bardzo często z utraty autorytetu przez nauczyciela – niegdyś zawód ten był uznawany za jeden z najbardziej poważanych, dziś sytuacja się zmieniła. Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, ważne jest, żeby nauczyciel zaczął zmiany od modyfikacji własnego powstępowania.

Problemy wychowawcze nauczycieli

Niechęć dzieci do przedmiotu, do nauczyciela, używanie komórek – takim problemom wychowawczym musi stawić czoła współczesny nauczyciel. To jednak tylko wybrane przykłady.

Problemy wychowawcze – bunt dzieci wobec nauczyciela

Bardzo częstym problemem wychowawczym jest sprzeciw uczniów wobec wszystkiego, co mówi i robi nauczyciel. Takie problemy wychowawcze mają najczęściej nauczyciele wierni tzw. tradycyjnemu systemowi nauczania, zgodnie z którym nauczyciel to mistrz, niedościgniony autorytet, a uczeń jego naśladowca. Obecnie postrzeganie nauczyciela uległo znacznej zmianie – jeśli uczeń chce się dowiedzieć, co to jest np. innowacja leksykalna, nie musi pytać nauczyciela - wystarczy, że wpisze interesującą go frazę w wyszukiwarkę internetową. Rozwiązanie przedstawionego problemu wychowawczego jest jedno – należy zmienić podejście do uczniów i zacząć ich traktować jak równorzędnych partnerów w dyskusji. Ważne jest, aby dziecko czuło się na lekcji ważne i docenione.

Kasia gotuje z Polki.pl: crepes Suzette

Problemy wychowawcze – uczniowie nudzą się na lekcji

Najczęstszą przyczyną problemu wychowawczego – nudy na lekcjach, jest niewłaściwy dobór metod wychowawczych do potencjału uczniów. Zazwyczaj uczniowie nudzą się na lekcjach, które prowadzone są metodami podającymi, tj. np. w formie wykładu, monologu nauczyciela. Rola ucznia ogranicza się do zapisywania tego, co mówi lub pisze nauczyciel i ewentualnie odpowiadania na tzw. odtwórcze pytania (nauczyciel oczekuje uzyskania konkretnej i uznawanej przez niego za jedyną prawdziwą odpowiedzi). Niestety taki system pracy z uczniem nie sprzyja budzeniu w dziecku kreatywności i rozwijaniu jego potencjału intelektualnego. Rozwiązaniem tego problemu wychowawczego jest wprowadzenie metod aktywizujących, np. dramy (wchodzenia w rolę), wykonywanie eksperymentów naukowych – angażowanie dziecka w taki sposób, aby zamiast podawać mu gotowe rozwiązania, skłonić je do samodzielnego myślenia.

Problemy wychowawcze – używanie telefonu na lekcji

Niemal każde dziecko nosi do szkoły telefon, co jest przyczyną kolejnego problemu wychowawczego. Po pierwsze, pomimo ustaleń, że telefon ma być wyciszony, może zdarzyć się, że któreś dziecko o tym zapomni. Dźwięk telefonu rozprasza i uczniów, i nauczyciela. Uczniowie mogą również świadomie korzystać z telefonu – stosować go jako „pomoc naukową” podczas weryfikowania wiedzy dziecka przez nauczyciela, do nagrywania prowadzącego zajęcia, robienia zdjęć, wysyłania wiadomości. Aby rozwiązać ten problem wychowawczy, można ustalić, że przed lekcją każde dziecko zostawia wyłączony telefon na biurku nauczyciela lub zostawia go w szafce na korytarzu (jeżeli oczywiście szkoła jest w nie wyposażona).


Matka z płaczącym dzieckiem
©Kzenon/Fotolia
Styl życia
Z problemami wychowawczymi można sobie poradzić – o nieuzasadnionym płaczu dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
Problemy wychowawcze zaczynają się wtedy, gdy dziecko poprzez płacz chce wymusić coś na dorosłym lub jest tak wrażliwe, że – mimo chęci – nie może przestać płakać (bo np. nie udało mu się zająć pierwszego miejsca w grze).

Problemy wychowawcze zaczynają się wtedy, gdy dziecko poprzez płacz chce wymusić coś na dorosłym lub jest tak wrażliwe, że – mimo chęci – nie może przestać płakać (bo np. nie udało mu się zająć pierwszego miejsca w grze).   Płacz nieuzasadniony z punktu widzenia dorosłych, jest często jedynym rozwiązaniem, jakie widzi dziecko. Problemy wychowawcze – przyczyny nieuzasadnionego płaczu Płacz dziecka może być spowodowany chęcią zwrócenia na siebie uwagi, uzyskania władzy, stanowić wyraz zemsty, być wyrazem chwilowego rozczarowania, złości, frustracji. Płacz bez powodu – przykładowe rozwiązania problemu wychowawczego Każde dziecko jest inne, więc nie ma uniwersalnych sposobów na rozwiązanie problemu wychowawczego , jakim jest częsty płacz. Warto jednak wypróbować poniższe metody: Nigdy nie mów dziecku, by przestało płakać. Nie używaj również słów typu „beksa”, „mazgaj”, ponieważ to bardziej zaostrzy problem wychowawczy niż go zahamuje. Daj dziecku czas. Czasami lepiej zostawić kilku- lub kilkunastolatka samego na jakiś czas, aby potem spokojnie z nim porozmawiać. Daj dziecku fizyczną bliskość – weź je na kolana, przytul, mocno uściśnij, aż do momentu, kiedy przestanie płakać. W domu warto wygospodarować „bezpieczny kąt” dla dziecka. Ważne, żeby samo wybrało miejsce. Kiedy to zrobi, wyposażcie je w poduszki, ulubione maskotki itp. Jeśli dziecko będzie miało atak płaczu w domu, zawsze będzie wiedziało, gdzie może się udać. Powiedz dziecku, że jeśli będzie chciało porozmawiać, to zawsze może do ciebie przyjść.   Ważne jest, żeby nie porównywać dziecka z innymi osobami – rodzeństwem, rówieśnikami. Metody rozwiązywania problemów wychowawczych należy dopasować do wieku i potrzeb konkretnego dziecka. Masz więcej niż jedno dziecko? Oto  porady, jak...

dzieci uczą się
©milanmarkovic78/fotolia
Styl życia
Jak motywować gimnazjalistę do nauki – 5 zasad
Motywowanie gimnazjalisty do nauki powinno opierać się na uświadomieniu uczniom szans, które płyną z samodoskonalenia się. Często na skutek złych ocen, nacisku rodziców, dziecko wyrabia sobie negatywne podejście do tematu szkoły i nauki w ogóle. Aby przywrócić naturalną chęć do nauki, warto zastosować się do zaleceń neurodydaktyków.

Motywowanie gimnazjalisty do nauki powinno opierać się na uświadomieniu uczniom szans, które płyną z samodoskonalenia się. Często na skutek złych ocen, nacisku rodziców, dziecko wyrabia sobie negatywne podejście do tematu szkoły i nauki w ogóle. Aby przywrócić naturalną chęć do nauki, warto zastosować się do zaleceń neurodydaktyków. Jak motywować gimnazjalistę do nauki – neurodydaktyka Neurodydaktyka to nauka, która zajmuje się tworzeniem takich metod i technik kształcenia, które umożliwią maksymalne wykorzystanie potencjału mózgu. Gimnazjalista powinien „chcieć”, a nie „musieć”.   Uczeń powinien mieć poczucie, że to on sprawuje nadzór nad procesem kształcenia. Gimnazjaliści nie lubią mieć gotowej wiedzy podanej na tacy – zamiast tego sami chętnie zdobędą informacje na określony temat . Jeśli dziecko ma trudność z opanowaniem określonego działu materiału, warto zadawać mu pytania otwarte, np. Jak uważasz – dlaczego tak jest? Co byłoby lepsze? itd. Eksperymenty naukowe  – jeśli słabą stroną ucznia są przedmioty ścisłe, takie jak fizyka czy chemia, warto najpierw wytłumaczyć dziecku teoretyczne podstawy jakiegoś zjawiska, a potem pozwolić mu przeprowadzić samodzielnie eksperyment. Uwielbiają to uczniowie w każdym wieku. Na rynku dostępne są też zestawy chemika, które umożliwiają wykonywanie eksperymentów przy użyciu bardziej złożonych odczynników chemicznych . Wykorzystanie zainteresowań gimnazjalisty – warto wykorzystać hobby dziecka, aby pokazać mu, że nauka może być interesująca. Zaciekawienie to pierwszy krok do sukcesu. Wsparcie dziecka – bardzo ważne jest, aby gimnazjalista czuł wsparcie zarówno ze strony rodziców. Wzmocni to jego pewność siebie, pozwoli myśleć w kategorii „poradzę sobie”. Unikanie krytyki – rodzicie powinni w obecności dziecka powstrzymać się od złośliwych uwag na...

Efekt golema
© Antonioguillem/Fotolia.com
Styl życia
Efekt golema – negatywna odmiana efektu Pigmaliona – jest przyczyną niepowodzeń w życiu dorosłym
Efekt golema jest negatywną odmianą efektu Pigmaliona, polegającą na zachowywaniu się w określony sposób – zgodnie z konkretnymi oczekiwaniami wobec danej jednostki. Efekt ten może odpowiadać za trudności w resocjalizacji uczniów, sprawiających problemy wychowawcze. Ponadto bardzo często osoby, których dotknął efekt golema w dzieciństwie, borykają się z brakiem pewności siebie w życiu dorosłym.

Efekt golema jest negatywną odmianą efektu Pigmaliona, polegającą na zachowywaniu się w określony sposób – zgodnie z konkretnymi oczekiwaniami wobec danej jednostki. Efekt ten może odpowiadać za trudności w resocjalizacji uczniów, sprawiających problemy wychowawcze. Ponadto bardzo często osoby, których dotknął efekt golema w dzieciństwie, borykają się z brakiem pewności siebie w życiu dorosłym.   Efekt golema po raz pierwszy został opisany w latach 80. XX wieku przez izraelskich psychologów. Na podstawie przeprowadzonych badań doszli do wniosku, że zła opinia nauczyciela na temat ucznia , może znacznie utrudniać mu postęp, a także przyczyniać się do dalszej degradacji. Czym jest efekt golema? Efekt golema jest negatywną odmianą efektu Pigmaliona , która niekiedy traktowana jest, jako samospełniająca się przepowiednia (proroctwo). Oznacza to, że pod wpływem czyichś negatywnych oczekiwań, zaczynamy zachowywać się w przewidywalny sposób – zgodnie z nimi. Nazwa efektu golema ma swoje źródło w legendach żydowskich. Golem jest istotą z gliny, która przypomina człowieka , jednak nie ma duszy, rozumu oraz mowy. Efekt golema wiąże się ze stereotypizacją oraz tzw. „szufladkowaniem” (zaliczaniem kogoś do określanej kategorii na podstawie powierzchownego oglądu). Sztampowym przykładem jest pochopne ocenianie ludzi po ich ubiorze . Efekt golema jest nieuświadamiany – negatywne oczekiwania są spełniane przez konkretne jednostki mimowolnie, często bez zastanowienia. Efekt golema w dzieciństwie Efekt golema jest bardzo częstym błędem wychowawczym , popełnianym względem dzieci. Powielają go zarówno rodzice, jak i nauczyciele, często nie zdając sobie sprawy, że podcinają dzieciom skrzydła i uniemożliwiają rozwój osobisty. Szczególnie częstym zjawiskiem w...

Nasze akcje
Douglas
Styl życia
Największa perfumeria Douglas to miejsce inne niż wszystkie
Współpraca reklamowa
wernisaż-12.-kalendarza-artystycznego-gedeon-richter
Newsy
Kobiety i astrologia inspiracją dla polskich artystów. Przedstawiamy 12. edycję Kalendarza Artystycznego
Współpraca reklamowa
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik