biznesmen w pracy
©UBER IMAGES/Fotolia
Styl życia

Jak obliczyć wymiar podatku należnego i podatku naliczonego?

Podatek należny i podatek naliczony to często mylone pojęcia. Oblicza się je na różnej podstawie – podatek należny wynika z przychodu firmy. Podatek naliczony to suma zapłaconego podatku od towarów i usług. Pomniejsza on podatek należny. Różnica między jednym a drugim zostaje później uregulowana – na rzecz Urzędu Skarbowego, lub na rzecz podatnika.

Podatek należny i podatek naliczony to często mylone pojęcia. Oblicza się je na różnej podstawie – podatek należny wynika z przychodu firmy. Podatek naliczony to suma zapłaconego podatku od towarów i usług. Pomniejsza on podatek należny. Różnica między jednym a drugim zostaje później uregulowana – na rzecz Urzędu Skarbowego, lub na rzecz podatnika.

Podatek naliczony

Ten podatek wynika z faktur VAT, które podatnik otrzymuje w chwili nabycia towaru lub usługi. Jego wysokość zależy od ceny netto towaru i stawki podatku VAT. Przy imporcie zaś podatek należny stanowi sumę kwot podatku wynikających z dokumentów celnych. O kwotę tego podatku można obniżyć podatek w rzeczywistości „należący się” budżetowi państwa, czyli podatek należny.

Podatek należny

Podatek ten oblicza się od przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Wynika on z faktur własnych podmiotu prowadzącego działalność. Podatek VAT należny obliczany jest od podstawy opodatkowania, czyli wartości netto towaru lub usługi.

Obliczanie podatku należnego i naliczonego

Podstawowa zasada jest taka, że płatnik podatku VAT, czyli sprzedawca, oblicza podatek należny od danych transakcji i pomniejsza go o zapłacony wcześniej podatek naliczony. Podatek naliczony związany jest z wcześniejszą transakcją opodatkowaną zawartą w fakturach zakupu. Uwzględnia on wszelkie upusty i rabaty. Obliczanie tych podatków wymaga od płatnika prowadzenia specjalnych rejestrów dokonywanych sprzedaży i zakupów.

 

W sytuacji, gdy podatek należny jest wyższy od naliczonego, wówczas różnicę trzeba odprowadzić do Urzędu Skarbowego. W sytuacji przeciwnej – różnica zostanie zwrócona podatnikowi, lub też ma on prawo do odliczenia różnicy w następnym okresie płatności. Prawo do odliczenia nie przysługuje jednak każdemu. Zarezerwowane jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, nie dotyczy podmiotów zwolnionych z podatku VAT. Ustawodawca wprowadził też szereg wyłączeń od możliwości odliczenia podatku należnego – nie ma możliwości odliczenia od usług noclegowych i gastronomicznych oraz w przypadku umowy darowizny bądź świadczenia usług nieodpłatnie. Wydatki takie nie są ujmowane w ewidencji zakupów VAT.

Obliczanie podatku należnego i podatku naliczonego: przykłady

  • Jeśli podatnik dokonał sprzedaży towarów opodatkowanych stawką podstawową, czyli 23%, a wartość netto sprzedaży wynosi 40 000 zł, to podatek VAT wyniósł 9 200 zł. Jeśli w tym samym okresie rozliczeniowym dokonał zakupu towarów i usług o wartości netto 10 000 zł, to odlicza podatek naliczony w wysokości 2 300 zł. Kwota 9 200 zł minus 2 300 zł, czyli 6 900 zł, to nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. W tej sytuacji kwotę 6 900 zł odprowadzić należy na rachunek urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy podatnik dokonał sprzedaży opodatkowanej stawką 8% na wysokość netto 8 000 zł, to podatek VAT wyniósł 640 zł. Jeśli w tym okresie rozliczeniowym dokonał on zakupów z których wartość podatku naliczonego wynosi 1 500 zł, to kwota 1 500 zł minus 640 zł, czyli 860 zł, to nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Kwotę tę można wykazać w deklaracji jako należną do zwrotu od urzędu skarbowego, lub też przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy.


Pieniądze w kasie
©narvf/Fotolia
Styl życia
Kara za brak kasy fiskalnej: co grozi za brak kasy rejestrującej?
Kara za brak kasy fiskalnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 30% podatku naliczonego VAT. wynosi 30% Przedsiębiorca, który nie dopilnuje terminu zakupu oraz rozpoczęcia ewidencji poza sankcją podatkowątraci również inne przywileje z tytułu użytkowania z kasy fiskalnej – nie może ubiegać się o zwrot kosztów jej zakupu.

Kara za brak kasy fiskalnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 30% podatku naliczonego VAT. wynosi 30% Przedsiębiorca, który nie dopilnuje terminu zakupu oraz rozpoczęcia ewidencji poza sankcją podatkową traci również inne przywileje z tytułu użytkowania z kasy fiskalnej – nie może ubiegać się o zwrot kosztów jej zakupu.   Kasa fiskalna wymagana jest od osób prowadzących działalność gospodarczą przy sprzedaży towarów i usług na rzecz ludności – pod warunkiem, że wartość sprzedaży przekroczyła 20 tys. złotych w danym roku podatkowym. Kasę fiskalną należy zarejestrować jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą. Można ubiegać się o zwrot kosztów zakupu kasy rejestrującej – do kwoty 90% zakupu, ale nie więcej niż 700 złotych. Jakie są konsekwencje braku zakupu kasy fiskalnej? Po pierwsze przedsiębiorca, który zaniedba obowiązek zakupu kasy fiskalnej, obłożony jest sankcją podatkową w wysokości 30% podatku od zakupu towarów i usług. Sankcja dotyczy podatku naliczonego VAT, czyli właśnie podatku, który przedsiębiorca płaci przy zakupach, a następnie odlicza sobie od podatku należnego od sprzedaży. Sankcja za brak kasy fiskalnej – przykładowe wyliczenie Wyjaśnijmy na przykładzie, jak działa kara za brak kasy fiskalnej: 1. Przedsiębiorca kupuje towar (na przykład ołówki) za 1 000 złotych netto, czyli 1 230 złotych brutto (VAT naliczony wynosi 23%, czyli 230 złotych). 2. Następnie ołówki te sprzedaje za 1 500 zł netto, czyli 1 845 zł brutto – podatek należny wyniesie tu 345 złotych. 3. Podatek VAT do zapłaty wyniesie: podatek należny 345 zł – podatek naliczony 230 złotych = 115 zł do zapłaty. 4. Jeśli przedsiębiorca nie wprowadził w terminie kasy fiskalnej, sankcja wyniesie 30% podatku naliczonego, czyli 230*30%=69 zł. 5. To znaczy, że odliczyć po sankcji...

tablet z rozliczeniami
©yurolaitsalbert/Fotolia
Styl życia
Wady i zalety podatku liniowego: kiedy się opłaca?
Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej, z której skorzystać mogą podatnicy. Nie wszystkim opłaci się zastosowanie tej metody naliczania podatku, gdyż jego stawka jest stała i wynosi 19%.

Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej, z której skorzystać mogą podatnicy. Nie wszystkim opłaci się zastosowanie tej metody naliczania podatku, gdyż jego stawka jest stała i wynosi 19%. Podatek liniowy: wymiar podatku Podatek liniowy to taki sposób naliczania należnego podatku, zgodnie z którym jego wymiar jest wprost proporcjonalny do wielkości podstawy opodatkowania, czyli dochodu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jego stawka jest stała, a więc nie zmienia się w zależności od wysokości dochodu, i wynosi zawsze 19%.   Obecnie można dobrowolnie wybrać taką formę opodatkowania, która jest bardziej opłacalna. Aby wybór taki był jednak możliwy, należy spełnić pewne warunki.   Opodatkowanie liniowe mogą wybrać osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonywaną: samodzielnie, w spółce , która nie ma osobowości prawnej. O ile takiej samej działalności nie wykonuje lub nie wykonywał przez ostatni rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Podatek liniowy: zalety Jedną z podstawowych zalet zastosowania podatku liniowego jest to, że jego stawka pozostaje niezmienna, łatwo więc obliczyć jego wymiar, nie trzeba bowiem uwzględniać różnych stawek podatkowych. Prostota rozliczania się w tym przypadku wynika również z tego, iż płatnik podatku nie ma obowiązku uwzględniać ulg czy kwoty wolnej od podatku, gdyż te kwestie go nie dotyczą.   W praktyce wybór tej formy opodatkowania działalności będzie opłacalny dla osób, których dochód jest wysoki i wynosi co najmniej około 100 tys. zł. Właśnie na tym poziomie kształtuje się granica opłacalności skorzystania z tej metody opodatkowania, choć kwotą wejścia w podwyższoną stawkę podatku dochodowego, tj. 32%, wynosi 85 528 zł. Podatek liniowy: wady Decydując się...

kobieta z pieskiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi „podatek od psa”?
Tak zwany podatek od posiadania psa aktualnie nie jest podatkiem, a opłatą lokalną. Uiszcza się ją w wysokości określonej przez odpowiedni organ gminy w wysokości nie większej, niż ustalony odgórnie limit.

Tak zwany podatek od posiadania psa aktualnie nie jest podatkiem, a opłatą lokalną. Uiszcza się ją w wysokości określonej przez odpowiedni organ gminy w wysokości nie większej, niż ustalony odgórnie limit. Opłata za posiadanie psa: ile wynosi? Aktualnie nie ma już obligatoryjnego „podatku od psa” . Na skutek nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przekształcony został on w fakultatywną opłatę. Wysokość należności na rzecz budżetu gminy za posiadanie psa nie jest jednolita w skali kraju, bowiem ustala ją jednostka samorządu terytorialnego – rada gminy. Każdego roku ustalana jest odgórnie opłata maksymalna, na którą jednak samorządy zwykle się nie decydują , a która wynosi niewiele ponad sto złotych, choć niemal rokrocznie jej wysokość wzrasta. Zwykle rady gmin ustalają tę opłatę w wysokości około 30-70 zł rocznie. Często jednak gminy nie decydują się ustanawiać jej wcale. Opłata za posiadanie psa: zwolnienia Według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty za posiadanie psa nie pobiera się od: dyplomatów , osób niepełnosprawnych , osób, które ukończyły 65 lat, jeśli są samotne i mają jednego czworonoga, osób opłacających podatek rolny – zwolnienie obejmuje do dwóch psów. Istnieje rodzaj zobowiązania finansowego wobec urzędu skarbowego, który zapisuje się w księgach, ale uiszcza później.  Podatek odroczony pozwala oszacować  przyszłe zyski i straty. Kwota podatku liniowego nie zmienia się zależnie od wysokości dochodów .  Podatek liniowy ma stałą wartość - 19%. Płatnik VAT sam oblicza podatek należny od transakcji. Następnie pomniejsza podatek należny o zapłacony wcześniej podatek naliczony .

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Newsy
Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji
Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021
Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle
Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend
Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle
Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają
Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle
Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat
Anna Kusiak