tablet z rozliczeniami
©yurolaitsalbert/Fotolia
Styl życia

Wady i zalety podatku liniowego: kiedy się opłaca?

Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej, z której skorzystać mogą podatnicy. Nie wszystkim opłaci się zastosowanie tej metody naliczania podatku, gdyż jego stawka jest stała i wynosi 19%.

Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej, z której skorzystać mogą podatnicy. Nie wszystkim opłaci się zastosowanie tej metody naliczania podatku, gdyż jego stawka jest stała i wynosi 19%.

Podatek liniowy: wymiar podatku

Podatek liniowy to taki sposób naliczania należnego podatku, zgodnie z którym jego wymiar jest wprost proporcjonalny do wielkości podstawy opodatkowania, czyli dochodu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jego stawka jest stała, a więc nie zmienia się w zależności od wysokości dochodu, i wynosi zawsze 19%.

 

Obecnie można dobrowolnie wybrać taką formę opodatkowania, która jest bardziej opłacalna. Aby wybór taki był jednak możliwy, należy spełnić pewne warunki.

 

Opodatkowanie liniowe mogą wybrać osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonywaną:

  • samodzielnie,
  • w spółce, która nie ma osobowości prawnej.

O ile takiej samej działalności nie wykonuje lub nie wykonywał przez ostatni rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Podatek liniowy: zalety

Jedną z podstawowych zalet zastosowania podatku liniowego jest to, że jego stawka pozostaje niezmienna, łatwo więc obliczyć jego wymiar, nie trzeba bowiem uwzględniać różnych stawek podatkowych. Prostota rozliczania się w tym przypadku wynika również z tego, iż płatnik podatku nie ma obowiązku uwzględniać ulg czy kwoty wolnej od podatku, gdyż te kwestie go nie dotyczą.

 

W praktyce wybór tej formy opodatkowania działalności będzie opłacalny dla osób, których dochód jest wysoki i wynosi co najmniej około 100 tys. zł. Właśnie na tym poziomie kształtuje się granica opłacalności skorzystania z tej metody opodatkowania, choć kwotą wejścia w podwyższoną stawkę podatku dochodowego, tj. 32%, wynosi 85 528 zł.

Podatek liniowy: wady

Decydując się na wybór podatku liniowego trzeba pamiętać o jego wadach, wśród których znajduje się niewątpliwie wyłączenie możliwości rozliczania się razem ze współmałżonkiem. Należy wziąć też pod uwagę brak ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna, oraz kwoty wolnej od podatku, co wpływa na brak opłacalności zastosowania tej metody przy niższych dochodach. Trzeba również pamiętać o tym, że choć zasadniczo opłacanie podatku tą metodą łączy się z mniejszą liczbą czynności księgowo-formalnych, to jednak jeśli uzyskuje się dochód zarówno z prowadzenia własnej działalności jak i stosunku pracy, to należy składać wobec nich oddzielne deklaracje. W takiej sytuacji również wyłączona jest możliwość połączenia dochodów z tego drugiego stosunku z dochodami współmałżonka.


elegancka kuchnia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi podatek dochodowy od wynajmu mieszkania?
Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.

Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.   Podatek od wynajmu mieszkania został uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: metody opodatkowania Aktualnie ustawa daje możliwość opodatkowania najmu mieszkania na dwa sposoby: według zasad ogólnych, czyli przyjmując stawki 18 i 32%, bądź w ramach ryczałtu ewidencjonowanego , wynoszącego 8,5%. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: zasady ogólne Metoda rozliczania według zasad ogólnych obowiązuje, jeśli nie złoży się oświadczenia o rozliczaniu się z najmu za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego bądź rozliczaniu najmu przez założoną przez siebie firmę , gdzie nieruchomość staje się tak zwanym środkiem trwałym, z którego dochód można opodatkować według zasad ogólnych lub na zasadzie podatku liniowego w stałej wysokości 19%.   W razie braku złożenia oświadczenia dochód z najmu rozlicza się wraz z pozostałymi osiąganymi dochodami. Stosuje się wówczas skalę podatkową, czyli stawkę podatku 32% liczy się od dochodu przekraczającego 85 528 zł. Należy pamiętać, że z dochodu z tytułu wynajmowania mieszkania należy rozliczać się nie tylko na koniec roku, ale także w trakcie roku podatkowego , opłacając terminowo zaliczki na podatek dochodowy.   Przy obliczaniu należnego podatku od najmu należy pamiętać też o tym, że wyliczając przychód można obniżyć go o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Podatek liczy się jedynie od czystej kwoty dochodu. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: ryczałt ewidencjonowany Aby rozliczać się w tej formie należy złożyć specjalne oświadczenie – do 20 stycznia danego roku, a...

zeznania podatkowe
©Pio Si/Fotolia
Styl życia
Formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej
Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru różnych form jej opodatkowania. Wybór taki zależy, między innymi, od formy prowadzenia tej działalności. Poszczególne formy opodatkowania, jakie mamy do wyboru przy prowadzeniu przedsiębiorstwa określonego rodzaju, są bardziej lub mniej opłacalne.

Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru różnych form jej opodatkowania. Wybór taki zależy, między innymi, od formy prowadzenia tej działalności. Poszczególne formy opodatkowania, jakie mamy do wyboru przy prowadzeniu przedsiębiorstwa określonego rodzaju, są bardziej lub mniej opłacalne. Formy opodatkowania działalności gospodarczej: wybór Wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT, jakiej będziemy podlegać, dokonać należy podczas rejestracji firmy, lub na początku kolejnego roku podatkowego – do 20. stycznia. Jeśli przy rejestracji nie dokonamy wyboru sposobu opodatkowania, wówczas automatycznie zostaniemy objęci opodatkowaniem na podstawie zasad ogólnych , co nie wyłącza jednak możliwości późniejszej zmiany tej formy. Rodzaje opodatkowania są mniej lub bardziej opłacalne w zależności od formy naszej działalności, nie przy każdej działalności można też zastosować każdą z nich.   Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, może zdecydować się na jedną z kilku form ponoszenia tego ciężaru: wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32%, dokonać wyboru podatku liniowego w wysokości 19%, zdecydować się na zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na tym, że do wysokości pewnej kwoty (aktualnie 85 528 zł) opłacamy podatek według stawki 18% , a powyżej tej kwoty – jest to 32 %. Rozwiązanie to jest korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy nie osiągają dochodów większych niż 100 tys. zł. Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych możliwe jest skorzystanie z szeregu przywilejów – ulgi prorodzinnej, kwoty zwolnionej z podatku czy możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Podatek liniowy Podatek liniowy jest stały i...

mężczyzna oblicza podatek
©wawritto/fotolia
Styl życia
Ile wynosi kwota wolna od podatku dochodowego?
Kwota wolna od podatku to kwota dochodu osoby fizycznej za dany rok podatkowy, od której nie trzeba opłacać podatku Jeśli dochód przekroczy tę kwotę – wówczas podatek dochodowy opłacany jest od nadwyżki ponad 3091 zł. Otrzymanie dochodu w kwocie wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji PIT.

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu osoby fizycznej za dany rok podatkowy, od której nie trzeba opłacać podatku Jeśli dochód przekroczy tę kwotę – wówczas podatek dochodowy opłacany jest od nadwyżki ponad 3091 zł. Otrzymanie dochodu w kwocie wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji PIT. Kwota wolna od podatku dochodowego: co oznacza? Kwota wolna od podatku to właściwie kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego. Jest to ustalona kwota, od której podatku tego nie trzeba odprowadzać. Określana jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych . W różnych krajach kwota ta jest różna, w różny sposób się ją oblicza. Na przykład w Polsce opłacone składki na świadczenia ubezpieczeniowe zmniejszają dochód, który podlega opodatkowaniu, zmniejszając również należny podatek. Kwota wolna od podatku dochodowego: ile wynosi? Aktualnie kwota zwolniona z opodatkowania to 3091 zł w skali roku. Podatek dochodowy wynosi 0 zł, jeśli suma rocznych dochodów nie przekracza kwoty wolnej od podatku.   Jeśli zaś otrzymaliśmy dochody wyższe od tej kwoty, to należny podatek zostanie pomniejszony o 18% kwoty wolnej od podatku, czyli 556,02 zł. Kwota wolna od podatku: jak obliczyć? Zasady obliczania kwoty zwolnionej od podatku są następujące: Podatek dochodowy pobierany jest od podstawy jego obliczenia. Jeśli roczny przychód wynosi do 85 528 zł, to osoba taka płaci 18% podatek, pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 556,02 zł, Obliczaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych, Kwota podatku dochodowego należnego do zapłacenia zaokrąglana jest do pełnych złotych. Kwota wolna od podatku: deklaracja podatkowa Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli otrzymane przez nas dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, to i tak należy złożyć w urzędzie skarbowym deklaracje podatkową . Wówczas,...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner