Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
monety i banknoty
©Annett Seidler/Fotolia
Styl życia

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka?

Ile wynosi tzw. kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych? Choć chyba nikt nie chciałby być zmuszony do jego pobierania, to zawsze należy liczyć się z sytuacją, iż taka konieczność spotka i nas.

Ile wynosi tzw. kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych? Choć chyba nikt nie chciałby być zmuszony do jego pobierania, to zawsze należy liczyć się z sytuacją, iż taka konieczność spotka i nas.

Kiedy przysługuje kuroniówka?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które przepracowały co najmniej rok, i które zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Do czasu pracy wlicza się również okres np. urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej. Ustawowym warunkiem przyznania zasiłku dla bezrobotnych jest również brak odpowiedniej dla uprawnionego propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji w odpowiednim urzędzie pracy.

Ile wynosi kuroniówka?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych aktualnie wynosi 831,10 zł miesięcznie przez okres pierwszych trzech miesięcy nabycia prawa do zasiłku, później zaś 652,60 zł. Aktualna wysokość świadczenia, czyli kwota bazowa, określona jest w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także podawana jest w obwieszczeniu w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kwota bazowa ulega modyfikacji w zależności od stażu pracy i wynosi:

  • 80% kwoty zasiłku, jeśli okres uprawniające do jego pobierania wynosi mniej niż 5 lat,
  • 100% - jeśli okres ten wynosi 5-20 lat,
  • 120% - jeśli okres ten wynosi więcej niż 20 lat.

Zasiłki rosną, bowiem podlegają waloryzacji co roku z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku. Waloryzacji nie dokonuje się jednak, jeśli poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
mężczyzna z pustymi kieszeniami
©photo 5000/Fotolia
Styl życia
Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku. Kwota bazowa zasiłku dla bezrobotnych Wysokość świadczenia, czyli kwota bazowa, określona jest w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także podawana jest w obwieszczeniu w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie obowiązuje obwieszczenie z dnia 16 maja 2014. Zgodnie z nim, zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie: 831,10 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, 652,60 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Przed dniem 1 stycznia 2010 nie było podziału na pierwsze trzy miesiące otrzymywania świadczenia i dalszy okres. Zasiłek wynosił wówczas dla wszystkich 666,60 zł. Wysokość wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych Podane sumy to kwoty bazowe, więc nie zawsze zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany w takiej wysokości. Kwota bazowa ulega modyfikacji w zależności od stażu pracy i wynosi: 80% kwoty zasiłku, jeśli okres uprawniający do jego pobierania wynosi mniej niż 5 lat, co daje 664,90 zł brutto w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobierania zasiłku, później zaś – 522,10 zł brutto, 100% - jeśli okres ten wynosi 5-20 lat, 120% - jeśli okres ten wynosi więcej niż 20 lat, czyli odpowiednio – 997,40 zł brutto i 783,20 zł brutto po upływie trzech miesięcy. Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych Zasiłki rosną, bowiem podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w roku poprzedzającym. Waloryzacji nie dokonuje się, jeśli poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub też uległ...

monety na stole
©sakkmesterke/Fotolia
Styl życia
Wysokość i warunki otrzymania zasiłku przedemerytalnego
Zasiłek przedemerytalny mogą pobierać osoby, które utraciły źródło dochodu – zostały zwolnione, ogłosiły upadłość lub straciły prawo do renty. Muszą osiągnąć określony wiek i legitymować się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym.

Zasiłek przedemerytalny mogą pobierać osoby, które utraciły źródło dochodu – zostały zwolnione, ogłosiły upadłość lub straciły prawo do renty. Muszą osiągnąć określony wiek i legitymować się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym.   Zasiłek przedemerytalny i praca dodatkowa nie wykluczają się nawzajem, jeśli nie zarabiamy zbyt dużo. Zasiłek przedemerytalny: komu przysługuje? Do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego uprawnione są osoby, które utraciły pracę w związku z likwidacją lub upadłością zakładu pracy, zmian strukturalnych lub zwolnień grupowych, jeśli: posiadają okres składkowy wynoszący 25 lat oraz mają ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i staż pracy odpowiednio 20 i 25 lat – w sytuacji likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy ; mają ukończone odpowiednio 55 i 60 lat i staż pracy 30 lub 35 lat – gdy zwolnienie następuje z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy; bez względu na wiek – kobiety posiadające 35 lat stażu ubezpieczeniowego, mężczyźni zaś – 40 lat; bez względu na wiek – które do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy posiadały staż pracy uprawniający do pobierania emerytury; przepracowały u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Zasiłek przysługuje również przedsiębiorcom, po ogłoszeniu upadłości firmy. Warunkiem jest osiągnięcie wieku odpowiednio 56 i 61 lat i 20 i 25 lat stażu ubezpieczeniowego, a także prowadzenie działalności co najmniej przez 24 miesiące i opłacanie w tym czasie składek.   Prawo do zasiłku przedemerytalnego mają też osoby, które utraciły rentę z tytułu niezdolności do pracy pobieraną co najmniej przez 5 lat. Te osoby również muszą mieć odpowiedni wiek i staż pracy: kobiety – ukończone 55 lat i 20 lat ubezpieczenia, mężczyźni – ukończone 60 lat i 25 lat ubezpieczenia....

Zestresowany mężczyzna
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Komu przysługuje zasiłek chorobowy?
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: komu i kiedy przysługuje Zasiłek chorobowy należy się w razie utraty zdolności do pracy. Przysługuje z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z ZUS, na które składki opłacane są przez pracodawcę, będącego płatnikiem składek, lub samodzielnie – jeśli osoby ubezpieczone są przedsiębiorcami. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy odczekać tzw. okres wyczekiwania na zasiłek. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego podleganiu temu ubezpieczeniu, czyli opłacaniu składek w ramach stosunku pracy. Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, obowiązuje okres wyczekiwania wynoszący 90 dni. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, a więc bez okresu wyczekiwania, zasiłek chorobowy przysługuje: absolwentom szkół oraz uczelni wyższych, jeśli zostali objęci tym ubezpieczeniem lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu na studiach wyższych; ubezpieczonym, których niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, albo wynika z późniejszych następstw związanych ze stwierdzonym uprzednio wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy; ubezpieczonym obowiązkowo , którzy byli obowiązkowo ubezpieczeni przez co najmniej 10 lat; posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner