Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
kobieta w ciąży za biurkiem
©emiliau/Fotolia
Styl życia

L4 podczas ciąży – wszystko, co trzeba wiedzieć o zwolnieniu podczas ciąży

Zwolnienie ciążowe przysługuje w razie choroby podczas ciąży lub zagrożenia tej ciąży. W tym czasie pracownicy przysługuje 100% należnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że ZUS może skontrolować, czy kobieta rzeczywiście powinna przebywać na zasiłku chorobowym podczas ciąży.

Zwolnienie ciążowe przysługuje w razie choroby podczas ciąży lub zagrożenia tej ciąży. W tym czasie pracownicy przysługuje 100% należnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że ZUS może skontrolować, czy kobieta rzeczywiście powinna przebywać na zasiłku chorobowym podczas ciąży.

Zwolnienie ciążowe: kiedy przysługuje

Zwolnienie lekarskie w wypadku problemów zdrowotnych w czasie ciąży przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Jeśli kobieta prowadzi działalność gospodarczą, a opłaca ubezpieczenie chorobowe, to uprawniona jest do pobierania zasiłku chorobowego podczas choroby w ciąży. Osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia może otrzymać zwolnienie lekarskie podczas ciąży, jeśli zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego – wówczas po 90. dniach od zgłoszenia ma prawo do zwolnienia.

 

Trzeba pamiętać, że sama ciąża nie stanowi podstawy do zwolnienia lekarskiego. Należy się ono w wypadku choroby w czasie ciąży czy zagrożenia poronieniem.

L4 w ciąży a zwolnienie z pracy

Jeśli kobieta zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony albo na czas określony, ale na długi okres, wówczas nie musi się martwić, bowiem pracodawca nie może jej zwolnić z tego powodu, że zaszła w ciążę i nie może w tym czasie pracować.

 

Jeśli kobieta jest zatrudniona na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca albo na umowę o zastępstwo, wówczas nic nie chroni jej przed utratą pracy. Jeśli jednak pracuje ona na umowie na czas określony, która przekracza jeden miesiąc, a umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, wówczas umowa automatycznie ulega przedłużeniu do dnia porodu.

L4 w ciąży: ile wynosi zasiłek chorobowy

Kobietom w ciąży, które zmuszone są zdecydować się na zwolnienie lekarskie, przysługuje 100% należnego wynagrodzenia przez cały okres ciąży. Oblicza się je na podstawie średnich dochodów kobiety za ostatnie 12 miesięcy. Kobieta taka znajduje się więc na preferencyjnych warunkach. Zwolnienie może pochodzić zarówno od ginekologa, jak i od lekarza rodzinnego.

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego nie może być niższa od ustalonej kwoty minimalnego wynagrodzenia. W roku 2015 nie może więc być niższe niż 1750 zł brutto, natomiast w roku przyszłym – nie będzie niższe niż 1850 zł brutto.

 

W razie prowadzenia przez kobietę działalności gospodarczej wysokość wypłacanej z ZUS kwoty będzie zależała od kwot podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za okres ostatnich 12. miesięcy. Świadczenie wyniesie 100% podstawy.

L4 w ciąży: kto wypłaca

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca. Później należy to do obowiązków ZUS-u. W tym czasie pracodawca może na miejsce kobiety zatrudnić inną kobietę na podstawie umowy na zastępstwo, która skończy się automatycznie, gdy kobieta w ciąży lub po porodzie będzie mogła wrócić do pracy.

L4 w ciąży: kontrola ZUS

Jeśli zwolnienie lekarskie określa, że kobieta przebywająca na chorobowym powinna leżeć, wówczas może się zdarzyć, że ZUS to skontroluje. Może wtedy pojawić się w domu kobiety lekarz orzecznik z ZUS-u. Może się też zdarzyć, że kobieta zostanie wezwana na komisję lekarską mającą skontrolować, czy zwolnienie ciążowe jest zasadne. Wówczas może wystarczyć przesłanie dokumentacji lekarskiej.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Lekarze podczas operacji
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?
Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie szpitalne , wystawiane na druku ZUS ZLA, uprawnia do pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu. Później uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego w wysokości 70% wynagrodzenia. Są przypadki, kiedy za okres pobytu w szpitalu przysługuje 100% podstawy wymiaru. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie szpitalne? Jeśli opłacamy składkę na ubezpieczenie chorobowe, na podstawie zwolnienia szpitalnego możemy uzyskać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłku chorobowego . Podstawą jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, wystawiane przez lekarza. Należy je dostarczyć najpóźniej 7 dni po jego otrzymaniu. Niekoniecznie jest to możliwe, jeśli przebywamy wciąż w szpitalu. Wówczas, jeśli jedynie poinformujemy pracodawcę o pobycie w szpitalu, nieobecność w pracy zostanie odnotowana jako usprawiedliwiona , ale bez prawa do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku. Otrzymamy je dopiero wtedy, gdy dostarczymy zwolnienie . Jeśli pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 14 dni, to zwolnienie powinno być wystawiane co 14 dni pobytu w szpitalu. Zwolnienie szpitalne - ile wynosi wynagrodzenie? Wysokość wynagrodzenia za zwolnienie szpitalne zależne jest od wieku i długości zwolnienia. Czasami choremu przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a czasami zasiłek chorobowy. Za okres pobytu w szpitalu przysługuje 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni – wówczas wypłacane jest bowiem wynagrodzenie chorobowe. W przypadku osób które ukończyły 50. rok życia okres, w którym wypłacane jest 80% podstawy wymiaru, trwa jedynie 14 dni. Od 34. lub 15. dnia zamiast wynagrodzenia chorobowego – płaconego przez pracodawcę – choremu przysługuje płacony przez ZUS zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru. Jednak w...

Lekarze
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni. Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.   Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy . Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).   Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa. Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.   Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.   W sytuacji, jeśli...

Lekarka trzymająca pastylkę
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Czy po ustaniu zatrudnienia można otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia lekarskiego?
Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni.

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: kiedy przysługuje? Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje, jeśli choroba rozpoczęła się jeszcze w czasie jego trwania, bądź jeśli rozpoczęła się: Do 14 dni od jego ustania, Do 3 miesięcy (90 dni) od ustania zatrudnienia, w przypadku choroby zakaźnej, której objawy występują później niż 14 dni od zarażenia. Co więcej, niezdolność do pracy z powodu choroby musi trwać co najmniej 30 dni, aby powstało prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: kiedy nie przysługuje Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie należy się osobom, które: posiadają prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, mają prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych , zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie przepracowały 30 dni - nie nabywają wówczas prawa do otrzymywania zasiłku , oraz osoby, w przypadku których ubezpieczenie ustało z tego powodu, że wyczerpały uprzednio pełny okres uprawnienia do pobierania zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: jakie dokumenty należy przedstawić? Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Do oddziału właściwego ze względu na miejsce zamieszkania należy więc złożyć wniosek o jego zapłatę. Oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, które trzeba przedstawić w terminie 7 dni od jego wystawienia, należy przedstawić oświadczenie byłego pracownika na druku ZUS Z-10. Oświadcza w nim, że nie jest zatrudniony, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie podlega aktualnie...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner