Zwolnienie szpitalne, wystawiane na druku ZUS ZLA, uprawnia do pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu. Później uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego w wysokości 70% wynagrodzenia. Są przypadki, kiedy za okres pobytu w szpitalu przysługuje 100% podstawy wymiaru.

Reklama

Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie szpitalne?

Jeśli opłacamy składkę na ubezpieczenie chorobowe, na podstawie zwolnienia szpitalnego możemy uzyskać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłku chorobowego.

Podstawą jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, wystawiane przez lekarza. Należy je dostarczyć najpóźniej 7 dni po jego otrzymaniu. Niekoniecznie jest to możliwe, jeśli przebywamy wciąż w szpitalu. Wówczas, jeśli jedynie poinformujemy pracodawcę o pobycie w szpitalu, nieobecność w pracy zostanie odnotowana jako usprawiedliwiona, ale bez prawa do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku.

Otrzymamy je dopiero wtedy, gdy dostarczymy zwolnienie. Jeśli pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 14 dni, to zwolnienie powinno być wystawiane co 14 dni pobytu w szpitalu.

Zwolnienie szpitalne - ile wynosi wynagrodzenie?

Wysokość wynagrodzenia za zwolnienie szpitalne zależne jest od wieku i długości zwolnienia. Czasami choremu przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a czasami zasiłek chorobowy.

Zobacz także
  1. Za okres pobytu w szpitalu przysługuje 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni – wówczas wypłacane jest bowiem wynagrodzenie chorobowe.
  2. W przypadku osób które ukończyły 50. rok życia okres, w którym wypłacane jest 80% podstawy wymiaru, trwa jedynie 14 dni. Od 34. lub 15. dnia zamiast wynagrodzenia chorobowego – płaconego przez pracodawcę – choremu przysługuje płacony przez ZUS zasiłek chorobowy.
  3. Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru. Jednak w przypadku osób, które przekroczyły 50 lat życia pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni. (To swego rodzaju zachęta do zatrudniania osób 50+).
  4. Aby osoby po 50 roku życia nie były poszkodowane przez to, że wcześniej od młodszych przechodzą z 80-procentowego wynagrodzenia chorobowego na 70-procentowy zasiłek chorobowy, ZUS przez kolejne 19 dni wypłaca im zasiłek za pobyt w szpitalu w wysokości 80%.

W ten sposób wszyscy pracownicy, niezależnie od wieku, traktowani są tak samo: przez pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu otrzymują 80% dotychczasowej pensji, a od 34 dnia – 70%.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 100%?

W niektórych przypadkach wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 100% podstawy wymiaru – ma to miejsce, gdy pobyt w szpitalu ma związek z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do lub z pracy i z chorobą zawodową. 100% wynagrodzenia należy się również za pobyt w szpitalu w okresie ciąży, a także gdy ma związek z poddaniem się badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców tkanek, narządów i komórek bądź zabiegowi ich pobrania.

Zwolnienie szpitalne: podstawa wymiaru wynagrodzenia

Podstawę wymiaru do obliczenia wynagrodzenia chorobowego stanowi średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszone o 13,71%.


Reklama

Reklama
Reklama
Reklama