Lekarze podczas operacji
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie szpitalne, wystawiane na druku ZUS ZLA, uprawnia do pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu. Później uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego w wysokości 70% wynagrodzenia. Są przypadki, kiedy za okres pobytu w szpitalu przysługuje 100% podstawy wymiaru.

Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie szpitalne?

Jeśli opłacamy składkę na ubezpieczenie chorobowe, na podstawie zwolnienia szpitalnego możemy uzyskać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłku chorobowego.

Podstawą jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, wystawiane przez lekarza. Należy je dostarczyć najpóźniej 7 dni po jego otrzymaniu. Niekoniecznie jest to możliwe, jeśli przebywamy wciąż w szpitalu. Wówczas, jeśli jedynie poinformujemy pracodawcę o pobycie w szpitalu, nieobecność w pracy zostanie odnotowana jako usprawiedliwiona, ale bez prawa do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku.

Otrzymamy je dopiero wtedy, gdy dostarczymy zwolnienie. Jeśli pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 14 dni, to zwolnienie powinno być wystawiane co 14 dni pobytu w szpitalu.

Zwolnienie szpitalne - ile wynosi wynagrodzenie?

Wysokość wynagrodzenia za zwolnienie szpitalne zależne jest od wieku i długości zwolnienia. Czasami choremu przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a czasami zasiłek chorobowy.

  1. Za okres pobytu w szpitalu przysługuje 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni – wówczas wypłacane jest bowiem wynagrodzenie chorobowe.
  2. W przypadku osób które ukończyły 50. rok życia okres, w którym wypłacane jest 80% podstawy wymiaru, trwa jedynie 14 dni. Od 34. lub 15. dnia zamiast wynagrodzenia chorobowego – płaconego przez pracodawcę – choremu przysługuje płacony przez ZUS zasiłek chorobowy.
  3. Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru. Jednak w przypadku osób, które przekroczyły 50 lat życia pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni. (To swego rodzaju zachęta do zatrudniania osób 50+).
  4. Aby osoby po 50 roku życia nie były poszkodowane przez to, że wcześniej od młodszych przechodzą z 80-procentowego wynagrodzenia chorobowego na 70-procentowy zasiłek chorobowy, ZUS przez kolejne 19 dni wypłaca im zasiłek za pobyt w szpitalu w wysokości 80%. 

W ten sposób wszyscy pracownicy, niezależnie od wieku, traktowani są tak samo: przez pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu otrzymują 80% dotychczasowej pensji, a od 34 dnia – 70%.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 100%?

W niektórych przypadkach wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 100% podstawy wymiaru – ma to miejsce, gdy pobyt w szpitalu ma związek z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do lub z pracy i z chorobą zawodową. 100% wynagrodzenia należy się również za pobyt w szpitalu w okresie ciąży, a także gdy ma związek z poddaniem się badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców tkanek, narządów i komórek bądź zabiegowi ich pobrania.

Zwolnienie szpitalne: podstawa wymiaru wynagrodzenia

Podstawę wymiaru do obliczenia wynagrodzenia chorobowego stanowi średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszone o 13,71%.


 

Lekarze
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni. Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.   Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy . Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).   Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa. Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.   Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.   W sytuacji, jeśli...

Dwie kobiety
©JackF/Fotolia
Styl życia
Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?
Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru zasiłku, obliczanego od przychodu ubezpieczonego, ale także od przyczyny niezdolności do pracy.Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku.

Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku. Zasiłek chorobowy Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania na ten zasiłek, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Jeśli choroba pracownika przedłuża się ponad okres, w którym pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe, ma on prawo przejść na zasiłek chorobowy wypłacany z ZUS. Zasiłek chorobowy: podstawa wymiaru zasiłku Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego jest obliczana jako odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, które było wypłacane przez ostatnie 12 miesięcy. Gdy pracownik nie przepracował 12 miesięcy - liczy się faktyczny czas zatrudnienia przez pełne miesiące. W celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po potrąceniu przez pracodawcę wszystkich należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika zasadniczo powinna odzwierciedlać jego przeciętne wynagrodzenie, jednak przewidziane zostało minimum tego zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę odpowiadającą 13,71%. W roku 2015 jest to więc 1510,07 zł. Zasiłek chorobowy: wysokość świadczenia Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana. Zależy od wieku osoby ubezpieczonej czasu trwania niezdolności do pracy, a także rodzaju tej niezdolności – w zależności od tych czynników wynosi 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku: w normalnych okolicznościach wysokość...

Podpisywanie dokumentów
©psphotography/Fotolia
Styl życia
Jakie zasiłki z ubezpieczenia społecznego można uzyskać?
Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości.

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego Zasiłki z ubezpieczenia społecznego przysługują osobom odprowadzającym składki na te ubezpieczenia bądź ich rodzinom. Niektóre przysługują od początku podlegania ubezpieczeniu , niektóre dopiero po pewnym czasie opłacania składek. Zasiłki przysługują w różnym wymiarze , będącym przede wszystkim procentem podstawy wymiaru zasiłku, zależnej od wynagrodzenia pracownika. Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które stały się niezdolne do pracy. Przysługuje od 34. dnia choroby, bowiem wcześniej wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę. W przypadku osób które ukończyły 50 lat – od 15. dnia choroby. Aby otrzymać ten zasiłek, co do zasady trzeba podlegać ubezpieczeniu przez 30 dni, jeśli ubezpieczenie jest obowiązkowe i 90 dni – jeśli ubezpieczenie jest dobrowolne. Przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi, do 182 dni, a jeśli choroba przypada na okres ciąży lub spowodowana jest gruźlicą – do 270 dni. Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, a w razie pobytu w szpitalu – 70%. 100% podstawy wymiaru przysługuje kobietom w ciąży oraz osobom, które chorują wskutek wypadku przy pracy bądź w drodze do pracy lub poddają się badaniom i zabiegom przewidzianym dla dawców tkanek i narządów. Świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje choremu, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, a choć wciąż jest niezdolny do wykonywania pracy, to rokuje poprawę stanu zdrowia. Przysługuje nie dłużej niż przez 12...

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner