Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
©belyjmishka/Fotolia.com
Styl życia

Niska i wysoka krzepliwość krwi – rodzaje i przyczyny zaburzeń krzepnięcia krwi

Zaburzenia krzepnięcia to zbiorcza nazwa dla kilku chorób, które mają różne przyczyny. Istnieją dwie kategorie chorób zaburzających krzepliwość – skazy krwotoczne i nadkrzepliwość. Różnią się one mechanizmem powstawania, który może zależeć od któregoś z trzech podstawowych czynników krzepnięcia: budowy ściany naczyń krwionośnych, liczby płytek krwi i funkcji osocza.

Zaburzenia krzepnięcia to zbiorcza nazwa dla kilku chorób, które mają różne przyczyny. Istnieją dwie kategorie chorób zaburzających krzepliwość – skazy krwotoczne i nadkrzepliwość. Różnią się one mechanizmem powstawania, który może zależeć od któregoś z trzech podstawowych czynników krzepnięcia: budowy ściany naczyń krwionośnych, liczby płytek krwi i funkcji osocza.

Rodzaje zaburzeń krzepnięcia krwi

Najczęstszymi zaburzeniami krzepnięcia krwi są skazy krwotoczne, które prowadzą do częstych i trudnych do zatamowania krwawień oraz powstawania siniaków nawet w wyniku bardzo lekkich stłuczeń. Skazy krwotoczne dzielą się na:

 • Skazy krwotoczne naczyniowe.
 • Skazy krwotoczne płytkowe.
 • Skazy krwotoczne osoczowe.

Drugim rodzajem zaburzeń krzepnięcia jest groźniejsza od skaz krwotocznych nadkrzepliwość, która sprawia, że wewnątrz naczyń krwionośnych tworzą się zakrzepy.

Przyczyny skazy krwotocznej płytkowej

Skaza krwotoczna płytkowa jest najczęstszym zaburzeniem krzepliwości krwi. Jej przyczynę stanowi zbyt mała liczba trombocytów (PLT) we krwi (poniżej 30 000/µl). Może ona wynikać z:

 • wrodzonych zaburzeń wytwarzania płytek krwi (np. zespół Fanconiego),
 • aplazji lub dysplazji szpiku kostnego,
 • białaczki,
 • niedoboru witaminy B12 bądź kwasu foliowego,
 • zniszczenia trombocytów przez przyjmowanie niektórych leków lub przetoczenia krwi,
 • wzmożonej kumulacji trombocytów w chorych narządach obwodowych, np. w śledzionie,
 • defektu budowy płytek krwi (np. zespół Bernarda-Souliera czy zespół Glanzmana),
 • upośledzenia funkcji płytek krwi przez częste zażywanie leków przeciwbólowych.

Przyczyny skazy krwotocznej osoczowej

Prawidłową homeostazę organizmu może też uniemożliwiać defekt osoczowych czynników krzepnięcia – skaza krwotoczna osoczowa. Schorzenie to zwykle ma charakter wrodzony, ale istnieją też przyczyny wtórne, takie jak:

 • niewydolność lub niedojrzałość wątroby,
 • niedobór witaminy K,
 • niedobór czynnika von Willebranda (białka),
 • stosowanie niektórych leków przeciwzakrzepowych.

Przyczyny skazy krwotocznej naczyniowej

Skazy krwotoczne naczyniowe, spowodowane defektem ścian naczyń krwionośnych, także mogą być wrodzone lub nabyte (w wyniku uszkodzenia mechanicznego). Przyczyny skazy krwotocznej naczyniowej wrodzonej to:

 • zespół Marfana,
 • zespół Ehlersa-Danlosa,
 • choroba Rendu-Oslera-Webera,
 • wrodzona łamliwość kości.

Natomiast uszkodzenia naczyń krwionośnych mogą nastąpić w następstwie:

 • chorób tkanki łącznej (np. tocznia układowego rumieniowatego),
 • niedoboru witaminy C,
 • leczenia glikokortykosteroidami,
 • radioterapii.

Przyczyny nadkrzepliwości

Nadkrzepliwość, nazywana też trombofilią, jest najczęściej wrodzona. Występuje, kiedy dochodzi do mutacji genów czy brakuje we krwi białek, które odpowiadają za hamowanie krzepliwości wewnątrznaczyniowej. Do nabytej nadkrzepliwości może dojść z powodu:

 • zaburzeń endokrynologicznych (np. niedoczynności tarczycy),
 • powikłań pooperacyjnych,
 • zakażeń i stanów zapalnych (np. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego),
 • zespołu nerczycowego,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób immunologicznych,
 • stosowania antykoncepcji hormonalnej,
 • długotrwałego unieruchomienia,

komplikacji ciążowych.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Zasinienia na skórze
© hriana/Fotolia.com
Styl życia
Skaza krwotoczna, czyli nadmierne krwawienie i skłonność do siniaków: przyczyny, objawy, leczenie
Skaza krwotoczna, w zależności od tego, czy jest naczyniowa, płytkowa, czy osoczowa, będzie miała różne objawy i przyczyny. Leczenie skazy krwotocznej polega głównie na doprowadzeniu do wzrostu liczby płytek krwi w organizmie.

Skaza krwotoczna, w zależności od tego, czy jest naczyniowa, płytkowa, czy osoczowa, będzie miała różne objawy i przyczyny. Leczenie skazy krwotocznej polega głównie na doprowadzeniu do wzrostu liczby płytek krwi w organizmie.   Zaburzenia homeostazy hamują wypływanie krwi poza naczynia krwionośne . W przypadku, gdy proces ten zostanie zaburzony, pojawiają się nadmierne krwawienia. Skaza krwotoczna – przyczyny skłonności do krwawień Przyczyny skazy krwotocznej zależą od rodzaju skazy, jaka wystąpiła w organizmie. Wyróżnia się skazy: naczyniowe, płytkowe oraz osoczowe. Przyczyny skazy naczyniowej to zaburzenia lub uszkodzenia naczyń krwionośnych. Niedobory lub niewłaściwe działanie płytek krwi (trombocytów) są przyczyną skazy krwotocznej płytkowej. Z kolei skazy osoczowe powodują zaburzenia białek znajdujących się we krwi, odpowiedzialnych za procesy krzepnięcia. Objawy skazy krwotocznej Objawy schorzenia to zasinienia wywołane przez krwawienia podskórne. W celu rozróżnienia czy plamy na ciele są oznaką skazy krwotocznej czy innej dolegliwości wystarczy ucisnąć na ciemniejsze miejsce . W przypadku skazy krwotocznej plamka nie blednie. Z kolei kolor chwilowo ustępuje, kiedy siniak powstał, np. z powodu powiększonych naczyń krwionośnych.   Najbardziej charakterystyczne objawy skazy krwotocznej to: ciemne plamki na ciele, tworzące swego rodzaju wysypkę, skłonność do tworzenia się siniaków, przedłużające się krwawienia, np. po wyrwaniu zęba, krew w kale i moczu , problem z tworzeniem się naturalnych skrzepów (strupów), zmiany zwyrodnieniowe w stawach, powtarzające się krwawienie do stawów (głównie kolanowych i łokciowych). Skaza krwotoczna – jak przebiega leczenie W przypadku wad wrodzonych i genetycznych, jak...

Ręka z siniakiem
© hriana/Fotolia.com
Styl życia
O czym świadczy skłonność do siniaków?
Cienkie i zbyt mało elastyczne naczynia krwionośne lub zbyt mała krzepliwość krwi powodują skłonność do siniaków. Pośrednio skłonność ta może być objawem chorób wątroby lub nerek, a nawet białaczki. Czasem jest wynikiem działania leków, alkoholu lub czynników osłabiających naczynia, np. miesiączki.

Cienkie i zbyt mało elastyczne naczynia krwionośne lub zbyt mała krzepliwość krwi powodują skłonność do siniaków. Pośrednio skłonność ta może być objawem chorób wątroby lub nerek, a nawet białaczki. Czasem jest wynikiem działania leków, alkoholu lub czynników osłabiających naczynia, np. miesiączki. Niedobory witamin i inne niechorobowe przyczyny skłonności do siniaków Niedobór witaminy C i rutyny jest odpowiedzialny za kruchość naczyń krwionośnych i może powodować samoistne powstawanie siniaków lub pękanie naczyń krwionośnych po bardzo niewielkich urazach. Natomiast niedobór witaminy K zaburza krzepnięcie krwi, co również może powodować podskórne wylewy. Skłonność do siniaków z powodu niedoboru witamin zdarza się jednak rzadko. Siniaki mogą pojawiać się też jako skutek uboczny leków przyjmowanych np. podczas chorób serca. Rozrzedzanie krwi sprzyja krwotokom, także tym małym, podskórnym.   Krew rozrzedzają: heparyna, warfaryna, aspiryna, ibuprofen, leki przeciwzakrzepowe. Także kortykosteroidy sprzyjają występowaniu siniaków. Skłonność do siniaków po alkoholu pojawia się raczej w przypadkach nadużywania trunków i wynika z wypłukiwania witamin i rozszerzania oraz osłabiania naczyń krwionośnych. Na podskórne wylewy krwi podatne są też kobiety w trakcie menstruacji , zwłaszcza jeśli tracą w tych dniach dużo krwi. Wrodzona skłonność do siniaków Problemy z krzepliwością krwi są objawem hemofilii lub choroby von Willebranda. W obu przypadkach skłonność do siniaków jest mniejszym problemem niż ryzyko krwotoków zewnętrznych i wewnętrznych. Każdy uraz może być niebezpieczny . Natomiast wrodzona kruchość naczyń powoduje pękanie ścian naczyń i wylewy. Osoby cierpiące na wrodzoną kruchość naczyń i problemy z krzepliwością krwi nie powinny narażać się na urazy fizyczne i kontuzje....

Dziecko trzyma się za nogę
©hanack/Fotolia
Styl życia
Samoistne siniaki na nogach w wyniku zaburzeń krzepnięcia krwi i kruchości naczyń
Samoistne siniaki na nogach powstają wówczas, gdy naczynia krwionośne są zbyt kruche lub mają za dużą przepuszczalność. Inną przyczyną samoistnego powstawania siniaków są zaburzenia krzepnięcia krwi na skutek braku lub niedoboru czynników krzepnięcia.

Samoistne siniaki na nogach powstają wówczas, gdy naczynia krwionośne są zbyt kruche lub mają za dużą przepuszczalność. Inną przyczyną samoistnego powstawania siniaków są zaburzenia krzepnięcia krwi na skutek braku lub niedoboru czynników krzepnięcia.   Siniaków na nogach i na całym ciele można pozbyć się, robiąc na nie zimne okłady. Inną metodą jest smarowanie krwawych wybroczyn maściami na stłuczenia (z kasztanowcem, arniką górską lub żywokostem). Siniak powinien zniknąć po upływie 7 - 10 dni. Wrodzone choroby powodujące samoistne siniaki na nogach Samoistnie powstające siniaki  na nogach mogą świadczyć o: wrodzonej kruchości naczyń – choroba ta polega na nadmiernej kruchości naczyń krwionośnych i zbyt dużej przepuszczalności naczyń włosowatych (oplatają tkankę); skutkuje to wylewami krwi i powstawaniem krwiaków; hemofilii (skazie krwotocznej) – to wrodzona choroba, w której nawet po bardzo lekkim urazie (np. przyciśnięcia palcem punktu na ciele) pojawiają się krwiaki; powodem tego zjawiska jest niedobór czynników krzepnięcia krwi; Chorobie von Willebranda – objawia się samoistnie powstającymi siniakami na nogach; przyczyną ich powstawania jest brak we krwi niektórych czynników krzepnięcia (np. czynnika von Willebranda). Choroby nabyte a samoistnie powstające siniaki na nogach Samoistnie powstające siniaki na nogach i innych częściach ciała mogą być objawem: przewlekłej białaczki szpikowej – oprócz krwawych wybroczyn zwykle występują inne objawy, m.in. częste infekcje, spadek masy ciała, bóle głowy, zaburzenia widzenia czy anemia; pierwotnej marskości żółciowej wątroby – powinny występować również inne symptomy, w tym: żółtaczka, wodobrzusze, krwawienie z nosa i z dziąseł oraz obrzęk nóg; niewydolności nerek – samoistnie pojawiającym się siniakom na nogach towarzyszą zmiany...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner