Kartka i długopis
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Wniosek o urlop bezpłatny - wzór

Podanie o urlop bezpłatny trzeba złożyć zawsze ubiegając się o nieodpłatne wolne. Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Na czas takiego urlopu pracownik i pracodawca są zwolnieni z wzajemnych obowiązków względem siebie.

Podanie o urlop bezpłatny trzeba złożyć zawsze ubiegając się o nieodpłatne wolne. Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Na czas takiego urlopu pracownik i pracodawca są zwolnieni z wzajemnych obowiązków względem siebie.

Wniosek o urlop bezpłatny – na czym polega

Jeżeli wnioskujemy o urlop trwający dłużej niż 3 miesiące wówczas musimy mieć świadomość, że pracodawca ma prawo zastrzec sobie prawo do anulowania go z ważnych przyczyn. Można również przerwać urlop bezpłatny za porozumieniem stron i wcześniej wrócić do pełnienia obowiązków służbowych. Czas, który obejmuje wniosek urlopowy nie wliczany jest do stażu pracy. Urlop bezpłatny to czas przerwy w zawodowych obowiązkach (za który pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia) bez przerwania ciągłości stosunku pracy z danym pracodawcą, jednak niewliczający się do stażu pracy, jest to okres zawieszenia w zawodowych obowiązkach.

Urlop bezpłatny z inicjatywy pracodawcy

Jeżeli dwóch pracodawców zawiera porozumienie dotyczące świadczenia pracy przez jednego pracownika u obu z nich, wówczas to pracodawca występuje z wnioskiem o bezpłatny urlop, i aby transakcja doszła do skutku niezbędna jest pisemna zgoda pracownika na taki stan rzeczy. Na czas bezpłatnego urlopu u jednego pracodawcy pracownik wykonuje pracę na rzecz drugiego. Wówczas okres takiego urlopu wliczany jest do stażu pracy.

Kasia gotuje z Polki.pl: ptysie z kremem

 

Przykładowy wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu (nie jest konieczne podawanie przyczyny wnioskowania o udzielenie bezpłatnego urlopu):

 

 

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

 

 

………........……………data, miejscowość

 

………..................………………….....

imię i nazwisko pracownika

 

…………….................………………..

stanowisko

 

………..................................................…………………………

nazwa i adres zakładu pracy,

ew. imię i nazwisko osoby

odpowiedzialnej i decyzyjnej w kwestii urlopów

 

 

 

Zgodnie z Art. 174 Kodeksu Pracy wnoszę o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie od dnia …………………. do dnia ………………….tj. ….. dni roboczych.

Uzasadnienie (opcjonalnie):………………………………………………………………................................................................…………...

 

 

 

……………….....…………………

podpis pracownika

 

 

 

para młodych ludzi
©Syda Productions/Fotolia
Styl życia
Kiedy i na jakich zasadach przysługuje urlop bezpłatny?
W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych możemy być zmuszeni do skorzystania z urlopu bezpłatnego, uregulowanego przez Kodeks pracy. Kodeks zna dwa rodzaje urlopów bezpłatnych.

W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych możemy być zmuszeni do skorzystania z urlopu bezpłatnego, uregulowanego przez Kodeks pracy. Kodeks zna dwa rodzaje urlopów bezpłatnych.   Urlop bezpłatny uregulowany w art. 174 § 1 k.p. udzielany jest na wniosek pracownika, zaś w art. 174¹ § 1 k.p. – za jego zgodą. Kiedy przysługuje urlop bezpłatny? Aby otrzymać urlop bezpłatny na własny wniosek należy zwrócić się do pracodawcy na piśmie o jego udzielenie. Nie musimy podawać w nim przyczyn, z powodu których ubiegamy się o jego udzielenie, jednak pamiętać należy, że kodeks (zobacz tekst ustawy ) nie nakłada na pracodawcę obowiązku uwzględnienia wniosku. Ujawnienie powodów może być więc pomocne podczas podejmowania decyzji o jego udzieleniu, warto więc swój wniosek odpowiednio uargumentować.   Pracodawca nie ma obowiązku uzasadnienia swojej odmownej decyzji, nie przysługuje też pracownikowi roszczenie o nakazanie pracodawcy udzielenia takiego urlopu . Decyzja negatywna lub jej brak nie podlegają kontroli sądowej.   Drugi rodzaj urlopu bezpłatnego udzielany jest z inicjatywy pracodawcy, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Okres takiego urlopu określany jest w porozumieniu między pracodawcami zawartym w tej sprawie. Na jak długo można wziąć urlop bezpłatny? Urlop bezpłatny można wziąć na czas nieograniczony. Okres ten należy podać we wniosku o jego udzielenie, jednak pracodawca może go udzielić na czas krótszy. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego w wymiarze większym niż 3 miesiące strony mogą dopuścić możliwość odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Jeśli pracodawca proponuje takie rozwiązanie, to aby mieć pewność, że nie zostaniemy odwołani z urlopu z przyczyn ważnych jedynie dla pracodawcy, możemy domagać się uściślenia powodów przemawiających za skorzystaniem przez niego z tego uprawnienia. Warunki...

młodzi ludzie na wakacjach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rodzaje urlopów przy umowie o pracę
Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.

Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.   Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Pracownik ma również prawo do innych rodzajów urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 k.p.). W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop uzupełniający Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który uzyskał prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Oznacza to, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 kodeksu pracy). Urlopy przewidziane dla pracownika – rodzica Ustawodawca przewiduje dla pracowników liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Są to m.in. urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, ojcowski i urlop wychowawczy . Zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy, dlatego nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.   Pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni,...

para z dzieckiem na urlopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Który urlop jest korzystniejszy – bezpłatny czy wypoczynkowy?
Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania.

Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania. Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy – porównanie 1. Wynagrodzenie. Jak sama nazwa wskazuje – podczas urlopu bezpłatnemu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, mimo że cały czas pozostaje on w stosunku pracy z zatrudniającym. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego – w czasie jego trwania pracownik otrzymuje pensję w wysokości wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu umowy o pracę.   2. Świadczenia. W momencie przejścia pracownika na urlop bezpłatny, zawieszeniu ulegają wszelkie obowiązki – tak zatrudnionego, jak i zatrudnionego – z tytułu umowy o pracę. W związku z tym pracodawca przestaje opłacać składki ZUS (zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne). Zgodnie z prawem pracy, pracownik po 30 dniach przebywania na urlopie bezpłatnym, traci przywilej darmowego korzystania z opieki zdrowotnej , o ile nie wykupi dodatkowego ubezpieczenia. Zawieszenie zobowiązań na linii pracodawca-pracownik nie następuje natomiast w przypadku urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że przez okres urlopu zatrudniający odprowadza za zatrudnionego składki ZUS.   3. Prawo do urlopu. Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć każdy pracownik (niezależnie od stażu pracy) w dowolnym momencie – jego przyjęcie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Taka swoboda nie przysługuje pracownikowi starającemu się o urlop wypoczynkowy. Prawo do niego uzyskuje się stopniowo, z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik