Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
ludzie siedzący w rzędzie przed komputerami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Kto może skorzystać ze stażu z urzędu pracy i jakie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

 

W sytuacji braku zatrudnienia warto wykorzystywać wszelkie możliwości powrotu na rynek pracy lub zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Staże z urzędu pracy dla osób bezrobotnych są jedną z takich możliwości.

Komu przysługuje staż

Staż przysługuje osobom bezrobotnym. W myśl Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za osobę bezrobotną należy uznać osobę, która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a obecnie pozostaje niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ze stażu urzędu pracy mogą korzystać osoby bezrobotne, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli na przykład bezrobotni do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w ciągu ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Jak uzyskać możliwość odbycia stażu?

Istnieją dwie możliwości ubiegania się o staż z urzędu pracy dla osób bezrobotnych. Pierwsza opcja polega na sprawdzaniu pojawiających się w urzędzie pracy ofert pracodawców – organizatorów stażu, którzy aktualnie poszukują stażystów. Druga opcja dotyczy sytuacji, w której osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie stażysty finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, która oferuje staż. Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Ponieważ staż nie jest formą umowy o pracę, nie przysługuje stażyście urlop bezpłatny lub okolicznościowy, ale ma on prawo do 2 dni wolnych za każde 30 kalendarzowych dni obywania stażu. W sytuacji, gdy staż odbywa się poza miejscem zamieszkania stażysty, ma on prawo do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania.

 

Staże dla osób bezrobotnych są formą ich aktywizacji i pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe oraz poprawić swoją sytuację na rynku pracy.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
trójka ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy korzystanie ze stażu dla bezrobotnych ma sens?
Staże dla osób bezrobotnych są korzystne dla bezrobotnego: pozwalają mu wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a staż może przekształcić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie (stypendium) stażysty finansuje urząd pracy.

Staże dla osób bezrobotnych są korzystne dla bezrobotnego: pozwalają mu wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a staż może przekształcić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie (stypendium) stażysty finansuje urząd pracy.   Staże dla osób bezrobotnych są formą ich aktywizacji i pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Staż taki można odbyć korzystając z pomocy urzędu pracy lub angażując się jako uczestnik projektu (jeśli spełnia się kryteria grupy docelowej) finansowanego ze środków europejskich. Komu przysługuje staż? Ze stażu mogą korzystać osoby bezrobotne. Często, zwłaszcza w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich, mogą być doprecyzowane grupy docelowe, do których będzie skierowany staż . Pierwszeństwo mogą mieć wtedy na przykład osoby bezrobotne do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w okresie ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne. Jak uzyskać możliwość odbycia stażu? Jeśli staż ma odbywać się przy pomocy urzędu pracy , wówczas są dwie możliwości. Albo osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Albo poszukujący stażu sprawdza w urzędzie pracy, jakie pojawiają się oferty i którzy pracodawcy obecnie poszukują stażystów.   Jeśli osoba bezrobotna decyduje się na udział w projekcie finansowanym ze środków europejskich, pierwszym krokiem będzie zawsze złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez projektodawcę. Korzyści płynące ze stażu...

kobieta w czarnej marynarce rozmawia przez telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Nie masz doświadczenia, a CV świeci pustką? Pomyśl o stażu zawodowym
Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty.

Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty. Staż zawodowy po studiach Staż zawodowy jest szansą na nabranie doświadczenia w wykonywanej pracy , a także na nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, tak zwaną „branżą”. Pozwala też osobom niezdecydowanym sprawdzić, czy faktycznie zawód, który chcą wykonywać, wygląda tak, jak go sobie wyobrażali.   Obecny rynek pracy proponuje młodym osobom przede wszystkim (choć nie zawsze) bezpłatne staże zawodowe . Wygląda on jak wykonywanie normalnej pracy, tak jak etatowy pracownik, jednak nie dostaje się za nie wynagrodzenia.   Wybierając się na taki staż zawodowy, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: czy musisz dokładać na transport do miejsca odbywania stażu? Jeśli tak, spróbuj wynegocjować z organizatorem stażu bilet miesięczny. czy masz perspektywy zatrudnienia po odbyciu stażu? Postaraj się wyjaśnić tę sytuację jak najszybciej, jeśli bowiem pracodawca nie ma zamiaru cię później zatrudnić, musisz przed końcem stażu zacząć szukać nowego miejsca. czy nauczysz się czegoś podczas tego stażu, czy też będziesz tylko parzyć kawę? Sprawdź opinie o miejscu stażu. Stażysta powinien zostać przyuczony do zawodu, a nie wykorzystywany jako tania siła robocza do kserowania sterty dokumentów i przygotowywania kawy. Nie oszukujmy się, często i takie zlecenia będziesz dostawać, ale nie może być tak, że robisz tylko to. Staż zawodowy z urzędu pracy Staż zawodowy jest również formą przeciwdziałania bezrobociu. Mogą być na niego kierowane osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. W takiej sytuacji staż odbywa się na podstawie umowy...

monety na stole
©sakkmesterke/Fotolia
Styl życia
Wysokość i warunki otrzymania zasiłku przedemerytalnego
Zasiłek przedemerytalny mogą pobierać osoby, które utraciły źródło dochodu – zostały zwolnione, ogłosiły upadłość lub straciły prawo do renty. Muszą osiągnąć określony wiek i legitymować się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym.

Zasiłek przedemerytalny mogą pobierać osoby, które utraciły źródło dochodu – zostały zwolnione, ogłosiły upadłość lub straciły prawo do renty. Muszą osiągnąć określony wiek i legitymować się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym.   Zasiłek przedemerytalny i praca dodatkowa nie wykluczają się nawzajem, jeśli nie zarabiamy zbyt dużo. Zasiłek przedemerytalny: komu przysługuje? Do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego uprawnione są osoby, które utraciły pracę w związku z likwidacją lub upadłością zakładu pracy, zmian strukturalnych lub zwolnień grupowych, jeśli: posiadają okres składkowy wynoszący 25 lat oraz mają ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i staż pracy odpowiednio 20 i 25 lat – w sytuacji likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy ; mają ukończone odpowiednio 55 i 60 lat i staż pracy 30 lub 35 lat – gdy zwolnienie następuje z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy; bez względu na wiek – kobiety posiadające 35 lat stażu ubezpieczeniowego, mężczyźni zaś – 40 lat; bez względu na wiek – które do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy posiadały staż pracy uprawniający do pobierania emerytury; przepracowały u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Zasiłek przysługuje również przedsiębiorcom, po ogłoszeniu upadłości firmy. Warunkiem jest osiągnięcie wieku odpowiednio 56 i 61 lat i 20 i 25 lat stażu ubezpieczeniowego, a także prowadzenie działalności co najmniej przez 24 miesiące i opłacanie w tym czasie składek.   Prawo do zasiłku przedemerytalnego mają też osoby, które utraciły rentę z tytułu niezdolności do pracy pobieraną co najmniej przez 5 lat. Te osoby również muszą mieć odpowiedni wiek i staż pracy: kobiety – ukończone 55 lat i 20 lat ubezpieczenia, mężczyźni – ukończone 60 lat i 25 lat ubezpieczenia....

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner