zmartwiony mężczyzna w garniturze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Kiedy uzyskuje się status osoby długotrwale bezrobotnej?

Według Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobą długotrwale bezrobotną nazywa się kogoś, kto jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna przez łącznie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat.

Według Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zobacz tekst ustawy) osobą długotrwale bezrobotną nazywa się kogoś, kto jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna przez łącznie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotny to ktoś, kto:

  • jest gotowy do podjęcia w pracy,
  • aktywnie szuka pracy.

Dodatkowym wymogiem, by uzyskać status osoby długotrwale bezrobotnej jest pozostawanie zarejestrowanym przynajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jak obliczać 12 miesięcy bezrobocia?

Nie ma konieczności, by wymagane 12 miesięcy następowało bez przerwy. Takie samo prawo do statusu osoby długotrwale bezrobotnej ma bezrobotny, który:

  • jest zarejestrowany nieprzerwanie przez rok w urzędzie pracy,
  • zarejestrował się na pół roku, po czym podjął zatrudnienie na kilka miesięcy, a następnie znów zarejestrował się na kolejne sześć miesięcy,
  • co miesiąc rejestruje się na miesiąc, przez kolejny miesiąc pracuje, po czym znów się rejestruje itd.

Najistotniejsze jest to, by w przeciągu dwóch ostatnich lat łączny czas bycia osobą zarejestrowaną wynosił minimum 12 miesięcy. Dlatego też tak ważne jest, by na każdy okres, kiedy się nie pracuje, zarejestrować się w urzędzie pracy. Dzięki temu uzyskuje się nie tylko ubezpieczenie, czasami zasiłek, ale także wlicza się to do stażu rejestracji, który może się kiedyś przydać.

Osoba długotrwale bezrobotna w projektach unijnych

Zdarza się, że niektóre projekty unijne skierowane są jedynie do osób długotrwale bezrobotnych. Należy zawsze dokładnie przeczytać regulamin każdego projektu, ponieważ organizatorzy mogą różnie interpretować to pojęcie. Przykładowo w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (zobacz informacje o programie) osoba długotrwale bezrobotna musi spełnić różne warunki, by uzyskać ten status. Uzależnione jest to od wieku:

  • osoba poniżej 25 roku życia musi być bezrobotna minimum sześć miesięcy,
  • osoba powyżej 25 roku życia, musi być zarejestrowana w urzędzie pracy minimum dwanaście miesięcy. W innych programach może być jednak różnie definiowany ten status, dlatego zawsze podstawą jest regulamin.

ludzie siedzący w rzędzie przed komputerami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kto może skorzystać ze stażu z urzędu pracy i jakie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie?
Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.   W sytuacji braku zatrudnienia warto wykorzystywać wszelkie możliwości powrotu na rynek pracy lub zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Staże z urzędu pracy dla osób bezrobotnych są jedną z takich możliwości. Komu przysługuje staż Staż przysługuje osobom bezrobotnym. W myśl Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za osobę bezrobotną należy uznać osobę, która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a obecnie pozostaje niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ze stażu urzędu pracy mogą korzystać osoby bezrobotne, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy , czyli na przykład bezrobotni do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w ciągu ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne. Jak uzyskać możliwość odbycia stażu? Istnieją dwie możliwości ubiegania się o staż z urzędu pracy dla osób bezrobotnych . Pierwsza opcja polega na sprawdzaniu pojawiających się w urzędzie pracy ofert pracodawców – organizatorów stażu, którzy aktualnie poszukują stażystów. Druga opcja dotyczy sytuacji, w której osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Wynagrodzenie Wynagrodzenie stażysty finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, która oferuje staż. Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Ponieważ staż nie jest formą umowy o pracę, nie...

trójka ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy korzystanie ze stażu dla bezrobotnych ma sens?
Staże dla osób bezrobotnych są korzystne dla bezrobotnego: pozwalają mu wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a staż może przekształcić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie (stypendium) stażysty finansuje urząd pracy.

Staże dla osób bezrobotnych są korzystne dla bezrobotnego: pozwalają mu wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a staż może przekształcić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie (stypendium) stażysty finansuje urząd pracy.   Staże dla osób bezrobotnych są formą ich aktywizacji i pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Staż taki można odbyć korzystając z pomocy urzędu pracy lub angażując się jako uczestnik projektu (jeśli spełnia się kryteria grupy docelowej) finansowanego ze środków europejskich. Komu przysługuje staż? Ze stażu mogą korzystać osoby bezrobotne. Często, zwłaszcza w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich, mogą być doprecyzowane grupy docelowe, do których będzie skierowany staż . Pierwszeństwo mogą mieć wtedy na przykład osoby bezrobotne do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w okresie ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne. Jak uzyskać możliwość odbycia stażu? Jeśli staż ma odbywać się przy pomocy urzędu pracy , wówczas są dwie możliwości. Albo osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Albo poszukujący stażu sprawdza w urzędzie pracy, jakie pojawiają się oferty i którzy pracodawcy obecnie poszukują stażystów.   Jeśli osoba bezrobotna decyduje się na udział w projekcie finansowanym ze środków europejskich, pierwszym krokiem będzie zawsze złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez projektodawcę. Korzyści płynące ze stażu...

Dwaj starsi panowie w garniturach
Pixabay/aderna/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Czy przysługuje ci świadczenie przedemerytalne?
Świadczenie przedemerytalne to świadczenie ZUS-u, które ma na celu wsparcie osób bezrobotnych lub tych, którzy nagle pracę stracili. Przysługuje osobom w wieku przedemerytalnym, który w Polsce wynosi odpowiednio – 56 lat dla kobiet, 61 lat dla mężczyzn.

Świadczenie przedemerytalne to świadczenie ZUS-u, które ma na celu wsparcie osób bezrobotnych lub tych, którzy nagle pracę stracili. Przysługuje osobom w wieku przedemerytalnym, który w Polsce wynosi odpowiednio – 56 lat dla kobiet, 61 lat dla mężczyzn.   Jest kilka przypadków, w których możemy starać się o świadczenia przedemerytalne, jednak są one podzielone na dwie grupy – podstawowe, dotyczące wszystkich oraz indywidualne, biorące pod uwagę szczególne przypadki losowe. Warto zaznaczyć, że podstawowym warunkiem do udzielenia świadczenia przedemerytalnego jest osiągnięcie tzw. wieku przedemerytalnego, który u kobiet wynosi 56 lat, a u mężczyzn 61 lat. Ogólne warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego Osoba przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Osoba nadal pozostaje bezrobotna. Osoba, posiadająca status bezrobotnego, nie odmówiła przyznanej jej pracy czy innej formy zarobku zaproponowanego przez urząd pracy. Złoży wniosek o zasiłek przedemerytalny nie później niż 30 dni od wystawienia przez urząd pracy poświadczenia o zarejestrowaniu jako bezrobotny. Złoży dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia. Szczególne warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego Osoba, która straciła pracę z powodu likwidacji miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, ukończyła 56 lat dla kobiet, a 61 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Osoba, która straciła pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, przepracowała co najmniej 6 miesięcy, ukończyła 55 lat dla kobiet, a 60 lat dla mężczyzn i ma staż pracy wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. Osoba prowadziła działalność pozarolniczą co najmniej rok, opłacała składki za ubezpieczenie społeczne, ukończyła 56 lat dla kobiet, a...

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner