Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
kobieta w czarnej marynarce rozmawia przez telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Nie masz doświadczenia, a CV świeci pustką? Pomyśl o stażu zawodowym

Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty.

Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty.

Staż zawodowy po studiach

Staż zawodowy jest szansą na nabranie doświadczenia w wykonywanej pracy, a także na nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, tak zwaną „branżą”. Pozwala też osobom niezdecydowanym sprawdzić, czy faktycznie zawód, który chcą wykonywać, wygląda tak, jak go sobie wyobrażali.

 

Obecny rynek pracy proponuje młodym osobom przede wszystkim (choć nie zawsze) bezpłatne staże zawodowe. Wygląda on jak wykonywanie normalnej pracy, tak jak etatowy pracownik, jednak nie dostaje się za nie wynagrodzenia.

 

Wybierając się na taki staż zawodowy, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

  • czy musisz dokładać na transport do miejsca odbywania stażu? Jeśli tak, spróbuj wynegocjować z organizatorem stażu bilet miesięczny.
  • czy masz perspektywy zatrudnienia po odbyciu stażu? Postaraj się wyjaśnić tę sytuację jak najszybciej, jeśli bowiem pracodawca nie ma zamiaru cię później zatrudnić, musisz przed końcem stażu zacząć szukać nowego miejsca.
  • czy nauczysz się czegoś podczas tego stażu, czy też będziesz tylko parzyć kawę? Sprawdź opinie o miejscu stażu. Stażysta powinien zostać przyuczony do zawodu, a nie wykorzystywany jako tania siła robocza do kserowania sterty dokumentów i przygotowywania kawy. Nie oszukujmy się, często i takie zlecenia będziesz dostawać, ale nie może być tak, że robisz tylko to.

Staż zawodowy z urzędu pracy

Staż zawodowy jest również formą przeciwdziałania bezrobociu. Mogą być na niego kierowane osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. W takiej sytuacji staż odbywa się na podstawie umowy między Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą. Do umowy musi być dołączony także określony zakres obowiązków stażysty oraz umiejętności i kwalifikacje, które nabędzie podczas stażu. Powinien również mieć przydzielonego opiekuna stażu zawodowego, który będzie sprawował bezpośrednią opiekę nad stażystą.

 

Staż zawodowy mogą odbywać także uczestnicy programów aktywizujących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Odbywa się na takiej samej zasadzie jak staże z urzędu pracy, z tym, że stronami umowy są pracodawca i instytucja, która jest organizatorem projektu.

Jak wygląda organizacja stażu zawodowego

Osoba odbywająca staż zawodowy powinna pracować maksymalnie osiem godzin na dobę w wymiarze 40 godzin w ciągu tygodnia. W przypadku osób niepełnosprawnych czas ten nie może być dłuższy niż siedem godzin dziennie, czyli 35 w ciągu tygodnia. Stażysta nie powinien też pracować w niedziele i święta, w systemie zmianowym ani w godzinach nadliczbowych.

Czy opłaca się iść na bezpłatny staż zawodowy?

W sytuacji, gdy nie masz jeszcze co wpisać do swojego CV, każde doświadczenie zawodowe jest cenne. Nie musisz odbywać stażu przez pół roku czy rok. Niektóre instytucje zapraszają nawet na miesięczne staże – jeśli jeszcze studiujesz, możesz wykorzystać jeden miesiąc z wakacji i zamiast leniuchować, sprawdzić się i zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca w zawodzie, w którym się kształcisz. Poza tym zyskasz nowe kontakty zawodowe, które w przyszłości mogą zaowocować. Świat jest bardzo mały, szczególnie jeśli obracasz się w jednej branży.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
trójka ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy korzystanie ze stażu dla bezrobotnych ma sens?
Staże dla osób bezrobotnych są korzystne dla bezrobotnego: pozwalają mu wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a staż może przekształcić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie (stypendium) stażysty finansuje urząd pracy.

Staże dla osób bezrobotnych są korzystne dla bezrobotnego: pozwalają mu wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a staż może przekształcić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie (stypendium) stażysty finansuje urząd pracy.   Staże dla osób bezrobotnych są formą ich aktywizacji i pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Staż taki można odbyć korzystając z pomocy urzędu pracy lub angażując się jako uczestnik projektu (jeśli spełnia się kryteria grupy docelowej) finansowanego ze środków europejskich. Komu przysługuje staż? Ze stażu mogą korzystać osoby bezrobotne. Często, zwłaszcza w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich, mogą być doprecyzowane grupy docelowe, do których będzie skierowany staż . Pierwszeństwo mogą mieć wtedy na przykład osoby bezrobotne do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w okresie ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne. Jak uzyskać możliwość odbycia stażu? Jeśli staż ma odbywać się przy pomocy urzędu pracy , wówczas są dwie możliwości. Albo osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Albo poszukujący stażu sprawdza w urzędzie pracy, jakie pojawiają się oferty i którzy pracodawcy obecnie poszukują stażystów.   Jeśli osoba bezrobotna decyduje się na udział w projekcie finansowanym ze środków europejskich, pierwszym krokiem będzie zawsze złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez projektodawcę. Korzyści płynące ze stażu...

ludzie siedzący w rzędzie przed komputerami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kto może skorzystać ze stażu z urzędu pracy i jakie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie?
Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.   W sytuacji braku zatrudnienia warto wykorzystywać wszelkie możliwości powrotu na rynek pracy lub zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Staże z urzędu pracy dla osób bezrobotnych są jedną z takich możliwości. Komu przysługuje staż Staż przysługuje osobom bezrobotnym. W myśl Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za osobę bezrobotną należy uznać osobę, która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a obecnie pozostaje niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ze stażu urzędu pracy mogą korzystać osoby bezrobotne, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy , czyli na przykład bezrobotni do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w ciągu ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne. Jak uzyskać możliwość odbycia stażu? Istnieją dwie możliwości ubiegania się o staż z urzędu pracy dla osób bezrobotnych . Pierwsza opcja polega na sprawdzaniu pojawiających się w urzędzie pracy ofert pracodawców – organizatorów stażu, którzy aktualnie poszukują stażystów. Druga opcja dotyczy sytuacji, w której osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Wynagrodzenie Wynagrodzenie stażysty finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, która oferuje staż. Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Ponieważ staż nie jest formą umowy o pracę, nie...

złote monety
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Finanse na otwarcie firmy z urzędu pracy
Pieniądze na założenie firmy można zdobyć dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy. Dotacja na własną firmę przysługuje jedynie zarejestrowanym bezrobotnym.

Pieniądze na założenie firmy można zdobyć dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy. Dotacja na własną firmę przysługuje jedynie zarejestrowanym bezrobotnym. Kto może się starać o dofinansowanie z urzędu pracy? By starać się o dofinansowanie z urzędu pracy trzeba być pełnoletnim i posiadać status osoby bezrobotnej . Ponadto osoba starająca się o fundusze nie może przez rok poprzedzający złożenie wniosku (w niektórych urzędach dłużej) prowadzić działalności gospodarczej . Poza tym osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być studentem dziennym, zwykle może studiować zaocznie. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane osobom, które w przeciągu roku odrzuciły propozycję stażu czy zatrudnienia w firmie, były karane sądownie za przestępstwa przeciwko rynkowi gospodarczemu. Procedura przyznania dofinansowania z urzędu pracy Po złożeniu wniosku i biznesplanu należy odczekać około miesiąca (niekiedy i kilka miesięcy) na decyzję urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać około tygodnia na podpisanie umowy pomiędzy osobą bezrobotną, poręczycielem i urzędem pracy . Następnie w ciągu kilku dniu od zatwierdzenia pisma, na konto osoby ubiegającej się o dofinansowanie powinny wpłynąć pieniądze. Urząd pracy proponuje najwyższą sumę dotacji w wysokości 22 tysięcy złotych, a uzyskane pieniądze trzeba wydać w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Chciałbyś założyć własne przedsiębiorstwo? Weź  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy .  Jesteś na etapie poszukiwania zajęcia? Sprawdź,  kto może skorzystać ze stażu z urzędu pracy .  Jeśli jesteś osobą bez pracy dowiedz się,  czy warto korzystać ze staży dla bezrobotnych .  Szukasz pracy, a nie masz doświadczenia? Poznaj,  czym jest staż zawodowy . 

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner