złote monety
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Finanse na otwarcie firmy z urzędu pracy

Pieniądze na założenie firmy można zdobyć dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy. Dotacja na własną firmę przysługuje jedynie zarejestrowanym bezrobotnym.

Pieniądze na założenie firmy można zdobyć dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy. Dotacja na własną firmę przysługuje jedynie zarejestrowanym bezrobotnym.

Kto może się starać o dofinansowanie z urzędu pracy?

By starać się o dofinansowanie z urzędu pracy trzeba być pełnoletnim i posiadać status osoby bezrobotnej. Ponadto osoba starająca się o fundusze nie może przez rok poprzedzający złożenie wniosku (w niektórych urzędach dłużej) prowadzić działalności gospodarczej. Poza tym osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być studentem dziennym, zwykle może studiować zaocznie. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane osobom, które w przeciągu roku odrzuciły propozycję stażu czy zatrudnienia w firmie, były karane sądownie za przestępstwa przeciwko rynkowi gospodarczemu.

Procedura przyznania dofinansowania z urzędu pracy

Po złożeniu wniosku i biznesplanu należy odczekać około miesiąca (niekiedy i kilka miesięcy) na decyzję urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać około tygodnia na podpisanie umowy pomiędzy osobą bezrobotną, poręczycielem i urzędem pracy. Następnie w ciągu kilku dniu od zatwierdzenia pisma, na konto osoby ubiegającej się o dofinansowanie powinny wpłynąć pieniądze. Urząd pracy proponuje najwyższą sumę dotacji w wysokości 22 tysięcy złotych, a uzyskane pieniądze trzeba wydać w ciągu 30 dni od ich otrzymania.


Kartka i pióro
Pixabay/Werbestudio-Kombuechen/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Zasady otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej z Funduszu Pracy
Dofinansowanie z urzędu pracy jest dotacją jednorazową i przy spełnieniu wszystkich warunków bezzwrotną. Aby starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, absolwent CIS (Centrum Integracji Społecznej) lub absolwent KIS (Klubu Integracji Społecznej).

Dofinansowanie z urzędu pracy jest dotacją jednorazową i przy spełnieniu wszystkich warunków bezzwrotną. Aby starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, absolwent CIS (Centrum Integracji Społecznej) lub absolwent KIS (Klubu Integracji Społecznej). Warunki dofinansowania do działalności gospodarczej z urzędu pracy 1. Przez 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku osoba nie prowadziła działalności gospodarczej ani nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Przez 24 miesiące przed złożeniem wniosku osoba nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. 3. Zakładana działalność gospodarcza będzie prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy. 4. Działalność ma być prowadzona na trenie Polski. 5. Środki otrzymane z Funduszu Pracy zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 6. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie skorzystała dotąd ze środków Funduszu Pracy oraz żadnych innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej ani na założenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 7. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osoba nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny: propozycji zatrudnienia, pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych ani udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 8. Przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie osoba z własnej winy nie przerwała: stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, publicznych i społecznie użytecznych ani udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.   Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy...

ludzie siedzący w rzędzie przed komputerami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kto może skorzystać ze stażu z urzędu pracy i jakie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie?
Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.   W sytuacji braku zatrudnienia warto wykorzystywać wszelkie możliwości powrotu na rynek pracy lub zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Staże z urzędu pracy dla osób bezrobotnych są jedną z takich możliwości. Komu przysługuje staż Staż przysługuje osobom bezrobotnym. W myśl Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za osobę bezrobotną należy uznać osobę, która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a obecnie pozostaje niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ze stażu urzędu pracy mogą korzystać osoby bezrobotne, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy , czyli na przykład bezrobotni do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w ciągu ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne. Jak uzyskać możliwość odbycia stażu? Istnieją dwie możliwości ubiegania się o staż z urzędu pracy dla osób bezrobotnych . Pierwsza opcja polega na sprawdzaniu pojawiających się w urzędzie pracy ofert pracodawców – organizatorów stażu, którzy aktualnie poszukują stażystów. Druga opcja dotyczy sytuacji, w której osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Wynagrodzenie Wynagrodzenie stażysty finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, która oferuje staż. Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Ponieważ staż nie jest formą umowy o pracę, nie...

kobieta w czarnej marynarce rozmawia przez telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Nie masz doświadczenia, a CV świeci pustką? Pomyśl o stażu zawodowym
Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty.

Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty. Staż zawodowy po studiach Staż zawodowy jest szansą na nabranie doświadczenia w wykonywanej pracy , a także na nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, tak zwaną „branżą”. Pozwala też osobom niezdecydowanym sprawdzić, czy faktycznie zawód, który chcą wykonywać, wygląda tak, jak go sobie wyobrażali.   Obecny rynek pracy proponuje młodym osobom przede wszystkim (choć nie zawsze) bezpłatne staże zawodowe . Wygląda on jak wykonywanie normalnej pracy, tak jak etatowy pracownik, jednak nie dostaje się za nie wynagrodzenia.   Wybierając się na taki staż zawodowy, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: czy musisz dokładać na transport do miejsca odbywania stażu? Jeśli tak, spróbuj wynegocjować z organizatorem stażu bilet miesięczny. czy masz perspektywy zatrudnienia po odbyciu stażu? Postaraj się wyjaśnić tę sytuację jak najszybciej, jeśli bowiem pracodawca nie ma zamiaru cię później zatrudnić, musisz przed końcem stażu zacząć szukać nowego miejsca. czy nauczysz się czegoś podczas tego stażu, czy też będziesz tylko parzyć kawę? Sprawdź opinie o miejscu stażu. Stażysta powinien zostać przyuczony do zawodu, a nie wykorzystywany jako tania siła robocza do kserowania sterty dokumentów i przygotowywania kawy. Nie oszukujmy się, często i takie zlecenia będziesz dostawać, ale nie może być tak, że robisz tylko to. Staż zawodowy z urzędu pracy Staż zawodowy jest również formą przeciwdziałania bezrobociu. Mogą być na niego kierowane osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. W takiej sytuacji staż odbywa się na podstawie umowy...

Nasze akcje

Poznaj Huawei Mobile Services i ciesz się wyjątkowymi funkcjami w przyjaznym ekosystemie

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Newsy

To zdrowy i ekologiczny nawyk, który pozwoli ci zadbać o siebie i środowisko

Partner
Newsy

Bo należy ci się komfort! Zabiegi EMSELLA i EXILIS ULTRA 360 na nietrzymanie moczu

Partner