Naprawa rury
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy

Ruchomy czas pracy polega na tym, że pracownicy zarówno rozpoczynają pracę, jak i kończą ją w danym dniu pomiędzy określonymi godzinami. Jednocześnie muszą zachować dobowy czy tygodniowy czas pracy. Rozwiązanie takie wymaga porozumienia z pracownikami.

Ruchomy czas pracy polega na tym, że pracownicy zarówno rozpoczynają pracę, jak i kończą ją w danym dniu pomiędzy określonymi godzinami. Jednocześnie muszą zachować dobowy czy tygodniowy czas pracy. Rozwiązanie takie wymaga porozumienia z pracownikami.

Ruchomy czas pracy: na czym polega

Ruchomy czas pracy to system, w którym co do zasady dobowy i tygodniowy czas pracy się nie zmienia, lecz możliwe jest rozpoczynanie i kończenie pracy w określonym przedziale godzinowym.

Ruchomy czas pracy jest korzystną dla pracowników opcją. Mogą przychodzić do pracy pomiędzy wyznaczonymi godzinami – np. między 7 a 10, w zależności od ich osobistych preferencji. Od chwili, gdy przyjdą do pracy, muszą przepracować liczbę godzin zgodną z grafikiem, czyli przy pełnym etacie – 8 godzin dziennie. Muszą więc pozostawać w pracy, w takim przypadku, do 15-18.

Możliwa jest też druga opcja wprowadzenia ruchomego czasu pracy. Wówczas godziny pracy są ściśle ustalone, ale różnią się w zależności od dnia – np. w poniedziałek i środę pracownik pracuje w godzinach 7-15, w pozostałe dni tygodnia – 9-17.

Ruchomy czas pracy: zasady

1. Pracodawca, zezwalając pracownikom na pracę w ruchomych godzinach pracy, jest jednak zobowiązany do zapewnienia pracownikom zarówno dobowego, jak i tygodniowego czasu odpoczynku. Jest to odpowiednio 11 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień.

2. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy wiąże się też z obowiązkiem wprowadzenia odpowiedniego zapisu, regulującego tę kwestię, w układzie zbiorowym, umowie z zakładową organizacją związkową, lub, jeśli taka nie istnieje w danym zakładzie pracy, w umowie z przedstawicielami pracowników.

3. Ruchomy czas pracy może być również wprowadzony na życzenie konkretnego pracownika, na jego wniosek, jeśli jest to dla niego dogodne rozwiązanie. Takie postanowienie będzie wówczas dotyczyło tylko jego.

4. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy nie stanowi zmiany umowy o pracę, nie ma więc potrzeby zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

5. Wprowadzając ruchomy czas pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy, pracodawca może pozostawić do uznania pracownika zarówno godziny rozpoczynania pracy, jak i jej zakończenia w dany dzień. Wówczas to pracownik musi pilnować, aby przepracować ustalony czas pracy, ale i dbać o to, aby nie przekroczyć norm dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku. Za przekroczenia te nadal odpowiadałby pracodawca.

6. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy może wiązać się z zastrzeżeniem, że są godziny, w których pracownik musi przebywać w zakładzie pracy.

mężczyzna w garniturze na tylnym siedzeniu
©bokan/fotolia
Styl życia
Kiedy podróż służbowa wlicza się w czas pracy?
Podróż służbowa, rozumiana jako przejazd z miejsca pracy do miejsca docelowego, wlicza się w standardowy czas pracy, o ile przypada na rozkładowe godziny pracy. Podróże służbowe wiążą się więc z wypłatą za nadgodziny jedynie za czas spędzony faktycznie na wykonywaniu zleconego zadania w miejscu docelowym ponad rozkładowe godziny pracy.

Podróż służbowa, rozumiana jako przejazd z miejsca pracy do miejsca docelowego, wlicza się w standardowy czas pracy, o ile przypada na rozkładowe godziny pracy. Podróże służbowe wiążą się więc z wypłatą za nadgodziny jedynie za czas spędzony faktycznie na wykonywaniu zleconego zadania w miejscu docelowym ponad rozkładowe godziny pracy. Czas pracy: definicja Aby określić, czy podróż służbowa wlicza się do czasu pracy , konieczne jest ustalenie, czym jest czas pracy. Ustawodawca czas pracy określa jako „czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy” . Podróż służbowa a czas pracy Wykonanie zadania w ramach delegacji związane jest z koniecznością dotarcia do konkretnego miejsca, gdzie praca ma być wykonywana. Podróż służbową należy więc rozumieć jako przejazd z jednego miejsca na drugie.   W czasie samej podróży pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy i nie wykonuje żadnej pracy. Nie można więc uznać, że sama podróż i czas spędzony podczas delegacji nieprzeznaczony na wykonanie zleconego zadania jest czasem pracy.   Sąd Najwyższy uznał, że do czasu pracy może wliczać się czas spędzony na dotarciu do danego miejsca, ale tylko w rozkładowych godzinach pracy. Jeśli więc sama podróż przypada na okres przed tymi godzinami lub po nich – nie wlicza się w czas pracy . Podróż służbowa a czas pracy: nadgodziny Problemem praktycznym związanym z podróżami służbowymi i czasem pracy jest rozliczanie godzin faktycznie poświęconych na pracę, co ma wpływ na ustalanie należności za ewentualne nadgodziny.   Nadgodziny to jedynie ten czas spędzony na delegacji, w którym pracownik świadczy pracę ponad standardowy czas pracy. Godzin spędzonych w samej podróży z jednego miejsca do drugiego nie można wliczyć do nadgodzin, jednak...

Kobieta przed laptopem
©Tijana/Fotolia
Styl życia
Jakie są obowiązki pracownika? Czego może wymagać pracodawca?
Obowiązki pracownika wynikają przede wszystkim z umowy o pracę, która określa zajmowane przez niego stanowisko. Pracodawca musi zaznajomić pracownika z obowiązkami i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, co może uczynić w formie pisemnej. Może też wydawać pracownikowi bieżące polecenia, jednak muszą być one zgodne z charakterem wykonywanej pracy.

Obowiązki pracownika wynikają przede wszystkim z umowy o pracę, która określa zajmowane przez niego stanowisko. Pracodawca musi zaznajomić pracownika z obowiązkami i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, co może uczynić w formie pisemnej. Może też wydawać pracownikowi bieżące polecenia, jednak muszą być one zgodne z charakterem wykonywanej pracy. Zakres obowiązków pracownika: z czego wynika? Zakres obowiązków pracownika wynika zarówno z umowy o pracę, w której obowiązki te mogą zostać wymienione, jak również z bieżących poleceń pracodawcy. Obowiązki pracownika nie muszą być szczegółowo wymienione w umowie. Natomiast wydawanie bieżących poleceń, które pracownik zobligowany jest wykonywać, stanowi jedno z podstawowych uprawnień pracodawcy. Również do obowiązku pracodawcy należy zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiązków na danym stanowisku pracy, sposobem ich wykonywania i podstawowymi uprawnieniami. Zakres obowiązków pracownika: umowa o pracę W umowie można sporządzić wykaz obowiązków które będą należeć do danego pracownika. Rodzaj pracy jest wskazany w zawartej umowie o pracę poprzez wymienienie stanowiska, funkcji, specjalności czy zawodu. Przekazanie informacji może być dokonane w formie ustnej lub pisemnej – w tym drugim wypadku w razie sporu pracodawcy łatwiej będzie udowodnić, że pracownik był z tymi warunkami zaznajomiony.   Określenie rodzaju pracy w sposób ogólny pozostawia pracodawcy możliwość uszczegółowienia zakresu obowiązków pracownika, ale tylko w zakresie, który odpowiada danemu stanowisku pracy. Jeśli więc chce on znacząco zmienić obowiązki pracownika, musi dokonać wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy. Możliwe jest również dokonanie porozumienia zmieniającego, które nie jest uregulowane w prawie pracy . Jeśli dojdzie do porozumienia między pracownikiem a pracodawcą co do...

mężczyzna naprawia samochód
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak odzyskać przepracowane nadgodziny?
Odbiór nadgodzin następuje poprzez ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy, lub poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowy dzień wolny otrzymuje pracownik na swój wniosek, ale również może zostać mu przydzielony odgórnie, bez jego zgody. Wówczas jednak dostaje wolne w wymiarze 150% przepracowanych godzin nadliczbowych.

Odbiór nadgodzin następuje poprzez ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy, lub poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowy dzień wolny otrzymuje pracownik na swój wniosek, ale również może zostać mu przydzielony odgórnie, bez jego zgody. Wówczas jednak dostaje wolne w wymiarze 150% przepracowanych godzin nadliczbowych. Jak odebrać nadgodziny: regulacje prawne Regulacje dotyczące czasu pracy znajdują się w kodeksie pracy ( tutaj dostępny tekst ustawy). Jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy – w zakładzie pracy, ewentualnie w innym miejscu – na delegacji czy podczas dyżuru w innym miejscu. Zasadniczo praca powinna być wykonywana, w pełnym wymiarze czasu pracy, do 8 h dziennie i 40 h tygodniowo. Możliwe jest jednak inne określenie tego czasu w regulaminie pracy – wówczas czas ujęty w tym rozkładzie nie jest pracą w nadgodzinach . Konieczne jest jednak przestrzeganie dziennych i dobowych norm odpoczynku – 35 h nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu, obejmującego co najmniej 11 h nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przepracowany w nadgodzinach czas można odzyskać biorąc dodatkowy dzień wolnego. Można również odebrać za ten czas wynagrodzenie, odpowiednio powiększone. Jak odebrać nadgodziny: dodatkowe dni wolne Za przepracowane godziny nadliczbowe pracodawca , na wniosek pracownika, może mu udzielić dodatkowych dni wolnych – w tym samym wymiarze, czyli godzina za godzinę. Nie przysługuje więc dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.   Termin udzielenia dodatkowych dni wolnych nie jest ustalony prawnie, najlepiej więc, gdy pracownik i pracodawca dojdą w tej kwestii do porozumienia. Jeśli jednak brak takiego porozumienia, odebranie dni wolnych powinno nastąpić w ciągu okresu rozliczeniowego lub ewentualnie w ciągu danego roku kalendarzowego. Może więc nastąpić w okresie rozliczeniowym późniejszym niż...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner