kilkoro pracowników
©Robert Kneschke/Fotolia
Styl życia

Jak rozszerzyć działalność gospodarczą?

Rozszerzyć działalność gospodarczą można poprzez założenie drugiej firmy, ale także poprzez poszerzenie działalności już prowadzonej o kolejny profil. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą każdą taką zmianę należy zgłosić na formularzu CEIDG-1.

Rozszerzyć działalność gospodarczą można poprzez założenie drugiej firmy, ale także poprzez poszerzenie działalności już prowadzonej o kolejny profil. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą każdą taką zmianę należy zgłosić na formularzu CEIDG-1.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: zgłoszenie

Gdy prowadzona działalność gospodarcza, czy to prowadzona indywidualnie, czy w formie spółki osobowej, rozwija się dobrze, można rozszerzyć ją o kolejne usługi. Można tego dokonać zakładając nową firmę, lub rozszerzając działalność istniejącej już działalności. Konieczna w tej drugiej sytuacji jest zmiana wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dokonując zgłoszenia podajemy bowiem przedmiot działalności, a gdy się on zmienia – konieczne jest odnotowanie tego w Ewidencji.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: formularz CEIDG-1

Rozszerzenia działalności gospodarczej, podobnie jak wpisu do Ewidencji i wprowadzania innych zmian, dokonuje się na formularzu CEIDG-1. Informacja o zgłoszeniu i zmianie dokonanych poprzez ten formularz zostaje automatycznie przekazywana do ZUS i US. Złożyć wniosek można w urzędzie gminy lub poprzez Internet. Dokonanie zmiany kosztuje 50 zł – pieniądze te można wpłacić w kasie urzędu lub przekazać na jego rachunek bankowy.

 

Wszelkich zmian w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje się podając zakres tej działalności według klasyfikacji PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przeważający rodzaj prowadzonej działalności nie może zostać wykreślony, a jedynie zastąpiony innym. Pozostałe kody działalności można zmieniać dowolnie – poprzez wykreślanie lub dopisywanie nowych. Wykreślając wpis należy przy odpowiednim kodzie zaznaczyć „Wykreślenie”.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: skutki dla podatku VAT

Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności u podatnika, który jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług, co do zasady nie wywołuje żadnych konsekwencji. Inaczej jednak jest w sytuacji, gdy osoba wykonywała czynności korzystające ze zwolnienia, a decyduje się na rozszerzenie działalności o czynności, które są opodatkowane VAT-em.

 

Przy ustalaniu prawa do odliczenia podatku VAT należy ustalić, czy dokonany zakup ma związek z czynnościami, które są opodatkowane. Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, związanego z nabyciem towarów i usług, jeśli są one wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: kasa fiskalna

Co do zasady prowadząc działalność gospodarczą na rzecz konsumentów zobowiązani jesteśmy dokumentować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Na paragonie widnieje nazwa podatnika lub jego imię i nazwisko, NIP, adres prowadzenia działalności lub siedziby. Jeśli więc decydujemy się rozszerzyć działalność gospodarczą w ramach istniejącej firmy, to nie ma obowiązku prowadzenia odrębnych kas. Zwiększenie liczby kas fiskalnych zależeć będzie od potrzeb przedsiębiorcy – liczby zawieranych transakcji, liczby placówek firmy. Trzeba pamiętać, że każdą dodatkową kasę trzeba zgłosić do US.Mężczyzna w aucie
©ldprod/Fotolia
Styl życia
Jak wycofać samochód z działalności gospodarczej?
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej może nastąpić poprzez przekazanie go na prywatne potrzeby lub jego zbycie – odpłatne lub nieodpłatne. Jeśli wycofanie samochodu nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu, to nie trzeba płacić od niego podatku. Może natomiast wywołać konieczność korekty podatku VAT.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej może nastąpić poprzez przekazanie go na prywatne potrzeby lub jego zbycie – odpłatne lub nieodpłatne. Jeśli wycofanie samochodu nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu, to nie trzeba płacić od niego podatku. Może natomiast wywołać konieczność korekty podatku VAT. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne nie jest czynnością odpłatną, nie wywołuje więc skutków w zakresie podatku dochodowego. To znaczy, że przekazując firmowy samochód na potrzeby prywatne nie trzeba płacić podatku PIT.   Wycofanie z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego następuje w chwili dokonania adnotacji w prowadzonej ewidencji środków trwałych. Należy wskazać w ewidencji, że samochód wycofywany z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany będzie na potrzeby prywatne. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: odpłatne zbycie Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli nie przekazujemy samochodu na potrzeby prywatne, lecz go sprzedajemy. Nawet jeśli samochód został uprzednio wycofany z działalności na potrzeby prywatne, lecz został sprzedany przed upływem 6 lat od początku miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło wycofanie – zalicza się tę transakcję do przychodów z działalności gospodarczej. Od takiej sprzedaży trzeba zapłacić podatek dochodowy. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: darowizna Można zdecydować się również na wycofanie samochodu z działalności gospodarczej , a następnie darować go dowolnej osobie. W tej sytuacji, jako że zbycie jest również nieodpłatne, skutki w zakresie podatku dochodowego nie następują. Powstanie jedynie obowiązek podatkowy po stronie obdarowanego. Osoba, która otrzymała samochód w darowiźnie będzie musiała...

ładna kobieta w białej koszuli
©puhhha/Fotolia
Styl życia
Nieodpłatne świadczenie usług – co oznacza i jakie są konsekwencje?
Nieodpłatne świadczenie usług podlega podatkowi VAT oraz PIT. Z podatku VAT zwolnione są nieodpłatne czynności związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym próbki i drobne prezenty przekazywane potencjalnym konsumentom. Korzystanie z darmowych usług i towarów stanowi przychód, z którego należy się rozliczyć.

Nieodpłatne świadczenie usług podlega podatkowi VAT oraz PIT. Z podatku VAT zwolnione są nieodpłatne czynności związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym próbki i drobne prezenty przekazywane potencjalnym konsumentom. Korzystanie z darmowych usług i towarów stanowi przychód, z którego należy się rozliczyć. Nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów Nieodpłatną dostawą towarów może być np. przekazanie materiałów reklamowych – długopisów, notatników itp. z logo firmy . Nieodpłatną dostawą towarów może być również przekazanie pewnych przedmiotów na cele osobiste pracowników, stanowiące dla nich benefit, oraz wszelkie darowizny dokonywane przez przedsiębiorcę.   Nieodpłatne świadczenie usług może być przychodem lub kosztem. Przychód stanowi wtedy, gdy darmowe usługi świadczone są na rzecz przedsiębiorcy, kosztem jest zaś wtedy, kiedy to przedsiębiorca wykonuje czynności na czyjąś rzecz za darmo. Nieodpłatne świadczenie usług: VAT Nieodpłatne dostawy towarów są opodatkowane VAT . Nie dotyczy to jednak prezentów o małej wartości i próbek. Próbka to niewielka ilość towaru, mająca na celu umożliwienie poznania jego właściwości. Przekazywanie próbek ma mieć cel promocyjny i nie służyć bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb odbiorcy. Natomiast prezenty o małej wartości to przedmioty, których wartość łączna nie przekracza w roku podatkowym 100 zł na jednego odbiorcę (jeśli prowadzi się ewidencję tych osób), bądź, przy braku ewidencji, jeśli jednostkowa cena netto nabycia towaru lub cena jego wytworzenia nie przekracza 10 zł . Nieodpłatne świadczenie usług nie podlega VAT-owi, jeśli służy wykonywanej działalności gospodarczej. Gdy dokonywane jest na inne cele – wówczas podlega temu podatkowi. Jeśli więc nieodpłatne usługi i towary mają służyć osobistym celom pracowników, i cel ten...

osoby w biurze
©opolja/fotolia
Styl życia
Jak odwiesić działalność gospodarczą?
Odwieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w terminie 24 miesięcy od jej zawieszenia. Może nastąpić bez względu na termin określony we wniosku o zawieszenie działalności. Nie trzeba składać osobnych wniosków do ZUS, GUS i US.

Odwieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w terminie 24 miesięcy od jej zawieszenia. Może nastąpić bez względu na termin określony we wniosku o zawieszenie działalności. Nie trzeba składać osobnych wniosków do ZUS, GUS i US. Odwieszenie działalności gospodarczej: kiedy jest możliwe Przedsiębiorca , który zawiesił działalność gospodarczą , ma możliwość jej odwieszenia w każdym czasie. Podanie terminu zawieszenia działalności we wniosku o zawieszenie nie ma charakteru wiążącego. Przedsiębiorca, który odwiesił swoją działalność, może ją następnie ponownie zawiesić w każdym czasie. Pamiętać jedynie należy, że jeśli zawieszenie działalności trwało dłużej niż 24 miesiące, to wpis w CEIDG może zostać wykreślony z urzędu. Wtedy trzeba będzie zakładać działalność gospodarczą na nowo . Odwieszenie działalności gospodarczej: jak dokonać Warunkiem dokonania odwieszenia działalności gospodarczej jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu rejestrowego, czyli organu gminy. Zgłoszenia odwieszenia działalności należy dokonać na formularzu CEIDG-1, czyli tym samym, na którym dokonuje się zgłoszenia, zaznaczając jednak w rubryce 01 - „Rodzaj wniosku” opcję “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”.   W rubryce 03 - “Dane wnioskodawcy” należy uzupełnić: PESEL , NIP, REGON, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz obywatelstwo.   W rubryce 12 - “Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS” - należy określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS związaną ze wznowieniem działalności.   Ważna jest także rubryka 15 - “Informacje o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej”. Należy w niej wskazać dokładną datę odwieszenia firmy, pamiętając, aby nie była ona wcześniejsza niż dzień składania wniosku o wznowienie.  ...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy

Małgorzata Rozenek-Majdan

BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy

Julia Wieniawa

BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy

Katarzyna Cichopek

BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show

Hotel Paradise

BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show

Ślub od pierwszego wejrzenia

BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021

Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle

Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle

Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle

Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat

Anna Kusiak