Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
Załamana dziewczyna przy komputerze
Flickr/Pro Juventute/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia

Nie daj się mobbingowi – nękanie w pracy jest karalne

Mobbing to szczególny rodzaj podłości. Nieustające intrygi, obmowy, kpiny i nękanie – oto rzeczywistość osoby mobbingowanej.

Mobbing to szczególny rodzaj podłości. Nieustające intrygi, obmowy, kpiny i nękanie – oto rzeczywistość osoby mobbingowanej.

Czym jest mobbing?

Mobbing to specyficzne działanie lub zachowanie skierowane bezpośrednio do pracownika. Polega na nękaniu lub zastraszaniu. Mobbing jest procesem, działania te muszą więc mieć charakter długotrwały (co najmniej pół roku) i systematyczny. Efektem praktyk mobbingowych jest obniżona ocena przydatności do pracy, pracownik czuje się wówczas poniżony i odizolowany od reszty współpracowników.

Najczęstsze techniki mobbingowe, czyli jak działa mobber

Są to działania o charakterze uniemożliwiającym swobodne wyrażanie swoich myśli i wypowiadanie się: przerywanie, ośmieszanie, używanie upokarzających gestów i bezzasadne krytykowanie. Środkiem przemocy psychicznej są także działania mające na celu osłabienie więzi społecznych, tj. zakaz kontaktu z pozostałymi pracownikami oraz działania obniżające reputację i podważające pozycję zawodową. W tej grupie należy wskazać: sugerowanie psychicznej choroby, rozgłaszanie plotek, wyznaczanie zbyt dużej ilości pracy lub zlecanie wykonywania prac bezsensownych.

Mobbing nie tylko w relacji szefa z pracownikiem

Mobbing nie musi mieć charakteru pionowego, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (choć zjawisko mobbingu jest tu najczęściej odnotowywane), może występować także w poziomie, pomiędzy pracownikami z tego samego poziomu hierarchii zawodowej.

Kto powinien zapobiegać mobbingowi w twojej firmie?

Do podejmowania działań o charakterze antymobbingowym zobowiązany jest pracodawca. Do jego zadań należy zapobieganie wszelkim formom przemocy psychicznej w miejscu pracy. W sytuacji, gdy pracodawca otrzyma od pracownika skargę o mobbingu, powinien niezwłocznie powołać komisję antymobbingową, której zadaniem będzie wyjaśnienie czy skarga jest zasadna. Ważne jest, by komisja była obiektywna, a w jej składzie, oprócz pracowników, znalazła się także osoba spoza firmy.

Jesteś mobbingowany? Masz prawo do zadośćuczynienia

Jeżeli jesteś ofiarą mobbingu, masz prawo zwrócić się o należne ci odszkodowanie. Pracownik, który doznał, poświadczonego opinią lekarza, uszczerbku na zdrowiu może przed sądem pracy upomnieć się o pieniężną rekompensatę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podobnie o odszkodowanie może ubiegać się osoba, która, wskutek mobbingu, rozwiązała umowę o pracę.

 

Porady dla mobbingowanego:

  • Archiwizuj wszelkie materiały, które mogą stać się dowodem mobbingu.
  • Nie zamykaj się na swój problem, bądź otwarty i mów o wszelkich oznakach szykanowania innym pracownikom.
  • Szukaj pomocy także poza pracą.
  • Zastanów się czy sam nie jesteś źródłem konfliktu.
  • O ile jest to możliwe nie prowadź rozmów z mobberem sam na sam.
  • Staw czoła swoim przeciwnikom ‒ naucz się reagować na słowne zaczepki.
  • Znajdź kogoś kto będzie po twojej stronie.

Mobbującym często kieruje zazdrość lub zwyczajna zawiść. Jeśli zauważysz, że ktoś stosuje wobec ciebie mobbing, reaguj! Nie możesz pozwolić, by mobber poczuł, że jego praktyki potrafią załamać twoje poczucie wartości. 


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Mobbing w pracy
© pictworks/Fotolia.com
Styl życia
Mobbing w pracy: nękanie psychiczne pracowników – czym jest i jak zbierać legalne dowody?
Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy.    W zakres pojęcia mobbingu wchodzą działania, polegające na nękaniu psychicznym pracownika. Wśród najpowszechniejszych form mobbingu można wymienić: upokarzanie, zastraszanie, nękanie, izolację, uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania pracy oraz zmuszanie pracownika do wykonywania pracy, stanowiącej niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia.  Mobbing – regulacje prawne  Prawa pracownika regulowane są przez Kodeks Pracy. Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek piętnowania i przeciwdziałania zachowaniom objawiającym się długotrwałym nękaniem pracowników . Co istotne, mobbing dotyczy wyłącznie form przemocy psychicznej. Poza zakres pojęciowy tego zjawiska wychodzi dyskryminowanie pracownika , fizyczne znęcanie się nad nim oraz molestowanie seksualne . Pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku, gdy w jego firmie dochodzi do mobbingu (nawet, jeśli on się do niego bezpośrednio nie przyczyna). W świetle obowiązującego prawa, na pracodawcę, który nie podejmuje działań, mających na celu zapobiegnięcie mobbingowi, mogą zostać nałożone sankcje finansowe.  Mobbing – jak zbierać legalne dowody? Bardzo trudną kwestią jest udowodnienie mobbingu . Dzieje się tak, gdyż istnieje bardzo cienka granica pomiędzy nękaniem pracownika, a legalnymi formami ukarania go. Dlatego też sporne kwestie rozstrzygane są przez sąd okręgowy....

mężczyzna wskazujący na zegarek
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Przykłady działań mobbingowych w miejscu pracy
Przykładem mobbingu w miejscu pracy są długotrwałe i nasilone ataki mające wpływ na jakość sytuacji zawodowej i życiowej pracownika.

Przykładem mobbingu w miejscu pracy są długotrwałe i nasilone ataki mające wpływ na jakość sytuacji zawodowej i życiowej pracownika.   Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione. Jednak bywają sytuacje, w których niekontrolowana eskalacja konfliktu przeradza się w działania mobbingowe. Obowiązkiem prawnym pracodawcy jest reagowanie i przeciwdziałanie mobbingowi. Definicja mobbingu Kodeks pracy (art. 94 § 2) definiuje mobbing jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika , wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (zobacz:  tekst ustawy ). Przykłady mobbingu Psycholog Hainz Leymann, zajmując się tematyką przemocy w miejscu pracy, wyróżnił pięć typów praktyk mobbingowych: Oddziaływania, które zaburzają możliwości komunikowania się (np. ograniczanie możliwości wypowiadania własnego zdania, ciągła krytyka, groźby). Oddziaływania, które zaburzają relacje społeczne (np. nieformalny zakaz rozmów z ofiarą, odizolowanie przestrzenne od zespołu, brak możliwości wypowiedzenia się). Oddziaływania, które są atakami na reputację (np. plotki, pomówienia, próby ośmieszenia, ataki na osobiste przekonania religijne czy polityczne). Oddziaływania, które wpływają na jakość sytuacji zawodowej (np. brak zadań do wykonania, odsunięcie od zadań odpowiedzialnych, zadania wysoce poniżej lub powyżej kompetencji). Oddziaływania, które są bezpośrednimi atakami na zdrowie (np. zastraszanie, przemoc fizyczna i psychiczna , przemoc seksualna). Nie jest to lista wyczerpująca przykłady działań mobbingowych. Konflikty i pojedyncze zajścia są nieuniknione, a o mobbingu mówi...

zdenerwowana kobieta
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który porzucił pracę?
Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu.

Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu. Porzucenie pracy a przepisy Kodeksu pracy Przed Nowelizacją Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) z 1996 roku przepisy prawa mówiły jasno, iż konsekwencją porzucenia pracy przez pracownika było wygaśnięcie umowy o pracę . Jednak teraz przepisy nie określają porzucania pracy jako równoznacznego z wygaśnięciem umowy. To pracodawca musi dopełnić wszelkich formalności, związanych z zakończeniem współpracy z pracownikiem . I w takiej sytuacji to od pracodawcy zależeć będzie, jaka forma zakończenia współpracy będzie zastosowana: rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem lub bez niego, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwolnienie dyscyplinarne czy może skierowanie sprawy do sądu pracy.   Pracodawca, zanim podejmie ostateczną decyzję, powinien wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące niestawieniu się pracownika w miejscu pracy i uwzględnić fakt, czy nieobecność pracownika jest od niego zależna, czy też nie. Zwolnienie dyscyplinarne jako konsekwencja porzucenia pracy Zwolnieniem dyscyplinarnym określa się sytuację, którą opisuje artykuł 52 Kodeksu pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na skorzystanie z tej formy rozwiązania umowy pracodawca ma miesiąc od momentu uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających zakończenie współpracy. Podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego może być m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych , zatem również świadome porzucenie pracy przez pracownika. Odszkodowanie na rzecz pracodawcy Kodeks pracy chroni interesy pracowników, jak i pracodawców. W sytuacji, gdy pracownik decyduje się na porzucenie...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner