Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
mężczyzna wskazujący na zegarek
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Przykłady działań mobbingowych w miejscu pracy

Przykładem mobbingu w miejscu pracy są długotrwałe i nasilone ataki mające wpływ na jakość sytuacji zawodowej i życiowej pracownika.

Przykładem mobbingu w miejscu pracy są długotrwałe i nasilone ataki mające wpływ na jakość sytuacji zawodowej i życiowej pracownika.

 

Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione. Jednak bywają sytuacje, w których niekontrolowana eskalacja konfliktu przeradza się w działania mobbingowe. Obowiązkiem prawnym pracodawcy jest reagowanie i przeciwdziałanie mobbingowi.

Definicja mobbingu

Kodeks pracy (art. 94 § 2) definiuje mobbing jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (zobacz: tekst ustawy).

Przykłady mobbingu

Psycholog Hainz Leymann, zajmując się tematyką przemocy w miejscu pracy, wyróżnił pięć typów praktyk mobbingowych:

  • Oddziaływania, które zaburzają możliwości komunikowania się (np. ograniczanie możliwości wypowiadania własnego zdania, ciągła krytyka, groźby).
  • Oddziaływania, które zaburzają relacje społeczne (np. nieformalny zakaz rozmów z ofiarą, odizolowanie przestrzenne od zespołu, brak możliwości wypowiedzenia się).
  • Oddziaływania, które są atakami na reputację (np. plotki, pomówienia, próby ośmieszenia, ataki na osobiste przekonania religijne czy polityczne).
  • Oddziaływania, które wpływają na jakość sytuacji zawodowej (np. brak zadań do wykonania, odsunięcie od zadań odpowiedzialnych, zadania wysoce poniżej lub powyżej kompetencji).
  • Oddziaływania, które są bezpośrednimi atakami na zdrowie (np. zastraszanie, przemoc fizyczna i psychiczna, przemoc seksualna).

Nie jest to lista wyczerpująca przykłady działań mobbingowych. Konflikty i pojedyncze zajścia są nieuniknione, a o mobbingu mówi się biorąc pod uwagę aspekt czasu, nasilenie konfliktu oraz sposoby radzenia sobie z nim.

Błędne koło mobbingu

W sytuacji, gdy w miejscu pracy pojawia się mobbing i nie zostają podjęte środki zaradcze, powoduje to reakcję łańcuchową. Osoba, która jest ofiarą mobbingu, odczuwa coraz większy stres i niepewność. Powoduje to zmniejszenie efektywności pracy i większą liczbę błędów. Już sam spadek wydajności jest kolejnym stresorem, a może być przyczyną wzmożonych działań ze strony mobbera. Im większa presja psychiczna, tym gorsze funkcjonowanie. Tak właśnie napędza się to błędne koło mobbingowe.

 

Koszty mobbingu ponosi zarówno jego ofiara (stres, choroba, utrata pracy), jak i organizacja (gorsza atmosfera w firmie, częstsze zwolnienia lekarskie, spadek produktywności mobbera i ofiary). Pracodawca ma prawny obowiązek przeciwdziałać, współpracownicy obowiązek moralny, aby reagować, a ofiara mobbingu, aby podjąć obronę.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Załamana dziewczyna przy komputerze
Flickr/Pro Juventute/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia
Nie daj się mobbingowi – nękanie w pracy jest karalne
Mobbing to szczególny rodzaj podłości. Nieustające intrygi, obmowy, kpiny i nękanie – oto rzeczywistość osoby mobbingowanej.

Mobbing to szczególny rodzaj podłości. Nieustające intrygi, obmowy, kpiny i nękanie – oto rzeczywistość osoby mobbingowanej. Czym jest mobbing? Mobbing to specyficzne działanie lub zachowanie skierowane bezpośrednio do pracownika. Polega na nękaniu lub zastraszaniu. Mobbing jest procesem, działania te muszą więc mieć charakter długotrwały (co najmniej pół roku) i systematyczny. Efektem praktyk mobbingowych jest obniżona ocena przydatności do pracy, pracownik czuje się wówczas poniżony i odizolowany od reszty współpracowników. Najczęstsze techniki mobbingowe, czyli jak działa mobber Są to działania o charakterze uniemożliwiającym swobodne wyrażanie swoich myśli i wypowiadanie się: przerywanie, ośmieszanie, używanie upokarzających gestów i bezzasadne krytykowanie. Środkiem przemocy psychicznej są także działania mające na celu osłabienie więzi społecznych, tj. zakaz kontaktu z pozostałymi pracownikami oraz działania obniżające reputację i podważające pozycję zawodową. W tej grupie należy wskazać: sugerowanie psychicznej choroby, rozgłaszanie plotek, wyznaczanie zbyt dużej ilości pracy lub zlecanie wykonywania prac bezsensownych. Mobbing nie tylko w relacji szefa z pracownikiem Mobbing nie musi mieć charakteru pionowego, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (choć zjawisko mobbingu jest tu najczęściej odnotowywane), może występować także w poziomie, pomiędzy pracownikami z tego samego poziomu hierarchii zawodowej. Kto powinien zapobiegać mobbingowi w twojej firmie? Do podejmowania działań o charakterze antymobbingowym zobowiązany jest pracodawca. Do jego zadań należy zapobieganie wszelkim formom przemocy psychicznej w miejscu pracy. W sytuacji, gdy pracodawca otrzyma od pracownika skargę o mobbingu, powinien niezwłocznie powołać komisję antymobbingową, której zadaniem będzie wyjaśnienie czy...

Mobbing w pracy
© pictworks/Fotolia.com
Styl życia
Mobbing w pracy: nękanie psychiczne pracowników – czym jest i jak zbierać legalne dowody?
Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy.    W zakres pojęcia mobbingu wchodzą działania, polegające na nękaniu psychicznym pracownika. Wśród najpowszechniejszych form mobbingu można wymienić: upokarzanie, zastraszanie, nękanie, izolację, uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania pracy oraz zmuszanie pracownika do wykonywania pracy, stanowiącej niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia.  Mobbing – regulacje prawne  Prawa pracownika regulowane są przez Kodeks Pracy. Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek piętnowania i przeciwdziałania zachowaniom objawiającym się długotrwałym nękaniem pracowników . Co istotne, mobbing dotyczy wyłącznie form przemocy psychicznej. Poza zakres pojęciowy tego zjawiska wychodzi dyskryminowanie pracownika , fizyczne znęcanie się nad nim oraz molestowanie seksualne . Pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku, gdy w jego firmie dochodzi do mobbingu (nawet, jeśli on się do niego bezpośrednio nie przyczyna). W świetle obowiązującego prawa, na pracodawcę, który nie podejmuje działań, mających na celu zapobiegnięcie mobbingowi, mogą zostać nałożone sankcje finansowe.  Mobbing – jak zbierać legalne dowody? Bardzo trudną kwestią jest udowodnienie mobbingu . Dzieje się tak, gdyż istnieje bardzo cienka granica pomiędzy nękaniem pracownika, a legalnymi formami ukarania go. Dlatego też sporne kwestie rozstrzygane są przez sąd okręgowy....

Kobieta zestresowana
©Sergey Nivens/Fotolia
Styl życia
Co powoduje agresję instrumentalną w korporacjach?
Agresja instrumentalna to rodzaj agresji, przejawiający się przede wszystkim w pracy – czyli tam, gdzie każdy ma określony cel i chce go zrealizować wszelkimi możliwymi środkami.

Agresja instrumentalna to rodzaj agresji, przejawiający się przede wszystkim w pracy – czyli tam, gdzie każdy ma określony cel i chce go zrealizować wszelkimi możliwymi środkami.   Metody takiego nieetycznego postępowania to m.in. mobbing – zastraszanie pracownika , przypisywanie sobie czyichś sukcesów lub zrzucanie odpowiedzialności na inne osoby.   Agresja instrumentalna nie jest agresją otwartą i jednoznaczną. To utajone działanie, które wbrew pozorom nie ma na celu zadanie komuś bólu, a uzyskanie korzyści cudzym kosztem. To, że ofiara instrumentalnej agresji cierpi, odbywa się niejako przy okazji, podstawowym celem agresora jest podniesienie własnej pozycji zawodowej. Agresja instrumentalna a mobbing w pracy Agresja instrumentalna to celowe, świadome działanie, którego ofiary cierpią nie ze względu na jakąkolwiek antypatię, którą żywi do nich agresor , a po prostu dlatego, że stoją mu na drodze osiągnięcia sukcesu zawodowego. Agresja odgrywa rolę instrumentu. Osoba używająca agresji instrumentalnej ma konkretny cel i działa wszelkimi możliwymi „instrumentami”, aby go osiągnąć.   Agresja instrumentalna to sposób na życie człowieka, który kieruje się zasadą „po trupach do celu”. Często spotykana jest w środowisku pracy, sportu i biznesu , gdzie konkurencja i pogoń za dobrami (materialnymi, jak i emocjonalnymi) jest na bardzo wysokim poziomie. Jak objawia się agresja instrumentalna? Agresja instrumentalna podszyta jest egoistycznymi pobudkami osoby , która ją stosuje. Może między innymi przejawiać się w: zastraszaniu pracowników (obniżka pensji, wyrzucenie z pracy), nadmiernej kontroli. W takich przypadkach agresor stara się budować na strachu swoją pozycję szefa, wpajając podwładnym przekonanie, że są od niego gorsi i mają bez namysłu podporządkować się jego żądaniom.   Przejawia...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner