Alkoholik
©Axel Bueckert/Fotolia
Styl życia

Jak pomóc alkoholikowi w podjęciu leczenia

Jak pomóc alkoholikowi – jest to jedno z pytań, które zadaje często rodzina, żyjąca z osobą nałogowo pijącą. Dróg rozwiązań może być kilka – pierwsza z nich to przekonać nałogowca do poddania się dobrowolnemu leczeniu.

Jak pomóc alkoholikowi – jest to jedno z pytań, które zadaje często rodzina, żyjąca z osobą nałogowo pijącą. Dróg rozwiązań może być kilka – pierwsza z nich to przekonać nałogowca do poddania się dobrowolnemu leczeniu.

 

Alkoholizm to choroba o podłożu psychicznym, mająca późniejsze, poważne skutki zdrowotne. To wewnętrzny przymus ciągłego picia alkoholu i przebywania w stanie upojenia alkoholowego. Często zachowanie alkoholika prowadzi do sytuacji, w której on sam boi się momentu wytrzeźwienia, dlatego pije dalej. Gdy zrozumie się, że alkoholizm to choroba, inaczej spojrzy się na osobę upijającą się w domu.

 

Pierwszą, podstawową zasadą w trakcie pomocy pijącemu alkoholikowi jest zrozumienie, że potrzebuje fachowej, specjalistycznej pomocy. Aby sprawić by poddał się leczeniu, należy dać mu do zrozumienia, jakie skutki płyną z jego postępowania. Nie należy go szantażować ani mu grozić – po prostu szczerze pokazywać mu na każdym jego kroku, jak alkoholizm wpływa na rodzinę i otoczenie. Przykład: alkoholik podczas libacji alkoholowej wybija szybę. Osoba, która chce mu pomóc, nie naprawia niczego, czeka na moment przetrzeźwienia i pokazuje mu szkody. Istnieje duża szansa, że spojrzenie na konsekwencje działania, zmusi alkoholika do leczenia. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy sprawę skierować do sądu z prośbą o nakaz przymusowego leczenia. Gdy alkoholizmowi w domu towarzyszy również agresja w postaci słownej czy fizycznej, to sprawa musi zostać zgłoszona na policję. Funkcjonariusze policji zakładają wtedy takiej rodzinie tzw. „niebieską kartę”, co sprawia, że wszyscy członkowie rodziny są pod opieką policji, kuratora sądowego, pracownika opieki społecznej oraz psychologów. Daje to im wsparcie prawne, sądowe, medyczne i psychologiczne, a zespół wymienionych powyżej osób tworzy plan interwencji kryzysowej.

Jak pomóc alkoholikowi, czyli najpierw go poznaj

Osoba uzależniona od alkoholu zatraca kontakt z rzeczywistością, staje się niepoczytalna i trudno wyczuć, co w danym momencie zrobi. Stanowi zagrożenie dla siebie i innych. Niejednokrotnie alkoholizm łączy się z przemocą, wykorzystywaniem seksualnym oraz manipulowaniem otoczeniem. Najczęściej alkoholik w stanie silnego upojenia nie zdaje sobie sprawy ze swojego postępowania. Wtedy rodzina musi zareagować. Osoba uzależniona od alkoholu nie przestanie pić sama z siebie z dnia na dzień. Potrzebna jest jej pomoc psychiatryczna i psychoterapeutyczna.

Jak pomóc alkoholikowi: grupa AA, psychoterapia, odwyk

Pierwsze co powinna zrobić rodzina w celu zmuszenia alkoholika do leczenia to uzyskać informację w poradniach psychologicznych. Udzielają one pomocy osobom przeżywającym życiowy kryzys. A członkowie rodziny alkoholika (mimo że same nie piją, to również są obarczone alkoholizmem) jak najbardziej powinny być objęte opieką psychologa, który poleci im drogę postępowania. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że alkoholik musi się leczyć:

  • może dobrowolnie zgłosić się do placówki prowadzącej leczenie odwykowe na tzw. odwyk (oddział zamknięty w szpitalu psychiatrycznym lub specjalna placówka, w której przebywają osoby uzależnione). Jest to odcięcie alkoholików od sytuacji, w których nałogowo piją. Znajdują się tam pod ścisłą kontrolą lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Oprócz leczenia farmakologicznego, uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej, psychoterapii grupowej i indywidualnej,
  • uczestniczyć w spotkaniach AA (Anonimowi Alkoholicy) – dobrowolna samopomoc osób uzależnionych od spożywania alkoholu. „Mitingi AA” prowadzone są regularnie co tydzień. Najczęściej są w formie grupowego spotkania, prowadzonego przez psychoterapeutę. Alkoholicy na takich spotkaniach dzielą się doświadczeniami, przez co stają się bardziej świadomi krzywdy, którą wyrządzili sobie i najbliższym z powodu swojej choroby,
  • rozpocząć psychoterapię – można uczestniczyć w psychoterapii podczas pobytu w szpitalu, ale można również indywidualnie uczestniczyć w spotkaniach terapeutycznych, które przywracają alkoholika (już niepijącego!) do życia w rodzinie i społeczeństwie. Warto w takiej sytuacji zainteresować się także terapią rodzinną, ponieważ szkody choroby alkoholowej ponosi nie tylko sam alkoholik, ale również cała rodzina.

 

Można również drogą sądową skierować alkoholika na przymusowe leczenie – aby jednak doszło do finalnego skierowania do szpitala alkoholik musi stawić się do badania w celu zdiagnozowania problemu alkoholowego przez biegłego z gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Następnie ta sama komisja na podstawie opinii stwierdza, czy dana osoba powinna podlegać leczeniu, jednocześnie kierując sprawę do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu. Wskazane jest, aby reszta rodziny została objęta pomocą psychologiczną. Życie w jednym domu z alkoholikiem sprawia, że wszyscy jej członkowie stają się współuzależnieni.

Jak żyć z osobą pijącą: istotne wskazówki

Jest również kilka żelaznych zasad postępowania z alkoholikiem, które z pewnością pomogą rodzinie w funkcjonowaniu w domu:

  • Nie wierz, że alkoholik sam przestanie pić.
  • Pod żadnym pozorem nie przynoś alkoholu do domu – bez względu, czy problem alkoholowy istnieje nadal, czy alkoholik zachowuje trzeźwość.
  • Wspieraj niepijącego alkoholika, doceniaj starania, gdy się leczy.
  • Nie wspieraj alkoholika pijącego – nie pomagaj mu w uniknięciu konsekwencji, nie dawaj mu komfortu picia.
  • Nabierz dystansu to tego, co mówi i robi osoba dotknięta alkoholizmem w trakcie nałogowego picia – w większości przypadków mówi przez nią choroba.
  • Nie pozwalaj się terroryzować czy przekonywać do nierealistycznych obietnic, składanych przez alkoholika pod wpływem alkoholu. Ustal jako zasadę, że poważne rozmowy przeprowadzasz tylko gdy jest trzeźwy.

 

Często funkcjonuje przekonanie, że alkoholika należy pozostawić samemu sobie, aby „oprzytomniał” i postanowił się leczyć. W niektórych przypadkach to faktycznie działa, ale nie powinna być to reguła postępowania. Jeżeli szkody wyrządzone rodzinie przez osobę pijącą są zbyt wielkie, wtedy rzeczywiście można rozpatrywać to na zasadzie – pozostać czy odejść. Wszystko jednak zależy od sytuacji oraz osób znajdujących się w otoczeniu alkoholika.

Kobieta w swetrze
Pixabay/holdosi/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Kim są dorosłe dzieci alkoholików, czyli syndrom DDA
Syndrom DDA występuje u osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu. Działanie według schematów wyniesionych z takiego domu prowadzi do cierpienia, poczucia pustki, wypalenia zawodowego i emocjonalnego. Może też być przyczyną wchodzenia w niestabilne i niedojrzałe związki i popadania w nałogi.

Syndrom DDA występuje u osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu. Działanie według schematów wyniesionych z takiego domu prowadzi do cierpienia, poczucia pustki, wypalenia zawodowego i emocjonalnego. Może też być przyczyną wchodzenia w niestabilne i niedojrzałe związki i popadania w nałogi. Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym W rodzinie z problemem alkoholowym przynajmniej jedna osoba nadużywa alkoholu w sposób, który przynosi szkodę jej i pozostałym członkom rodziny. Mogą to być szkody natury emocjonalnej: poczucie zagrożenia, z powodu niemożliwych do przewidzenia zachowań osoby uzależnionej czy troska o jej zmieniający się wciąż nastrój. Zachowanie alkoholika jest też często źródłem problemów ekonomicznych rodziny: potrzebuje on pieniędzy na alkohol i może nawet posunąć się do wyprzedawania cudzych rzeczy i zaciągania długów, żeby tylko go zdobyć. Wokół tej osoby i jej problemów kręcą się wszystkie domowe sprawy. Od emocji przeżywanych przez nią zależy często bezpieczeństwo innych. Z tego względu członkowie rodziny są zaangażowani w łagodzenie konfliktów powodowanych przez uzależnionego, próbują uniknąć agresji, którą wywołuje stan upojenia alkoholowego lub podejmują działania, których celem jest dostarczenie bądź odebranie mu alkoholu. Również troska o zdrowie tej osoby i próby przekonania jej do leczenia bywają wyczerpujące.   Te wszystkie sprawy spychają na dalszy plan potrzeby dziecka, jego problemy i sukcesy. Dziecko często staje się „niewidzialne” dla pozostałych członków rodziny, musi walczyć o uwagę i ciepłe uczucia. Wykształca przy tym wiele umiejętności, które nigdzie, poza rodziną, nie będą mu przydatne,...

Objawy uzależnienia od alkoholu
Styl życia
Rodzaje zależności od alkoholu - uzależnienie fizyczne i psychiczne. Na czym polegają?
Alkohol jest silną substancją psychoaktywną mogącą wywoływać uzależnienie psychiczne lub fizyczne. Największym problemem jest zależność psychiczna, która doprowadza do ponownego sięgania po wysokoprocentowe trunki. Uzależnienie fizyczne wyraźnie ujawnia się po odstawieniu alkoholu w postaci zespołu abstynencyjnego.

Alkohol jest silną substancją psychoaktywną mogącą wywoływać uzależnienie psychiczne lub fizyczne. Największym problemem jest zależność psychiczna, która doprowadza do ponownego sięgania po wysokoprocentowe trunki. Uzależnienie fizyczne wyraźnie ujawnia się po odstawieniu alkoholu w postaci zespołu abstynencyjnego.   Alkohol wywołuje uzależnienie fizyczne i psychiczne. Zależność fizyczna ujawnia się w postaci tolerancji lub objawów abstynencyjnych po odstawieniu trunków. Alkoholizm uznawany jest za przewlekłą i postępującą chorobę prowadzącą do bardzo poważnych powikłań zdrowotnych. Uzależnienie od alkoholu - kiedy można je stwierdzić? Uzależnienie od alkoholu, nazywane inaczej alkoholizmem jest przewlekłych schorzeniem mogącym doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.   Charakterystycznymi objawami uzależnienia od alkoholu są m.in.: niemożność powstrzymywania się od picia, przyjmowanie coraz większych ilości alkoholu, zaniedbywanie ważnych sfer życia, czyli obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych, kontynuowanie picia mimo stwierdzenia choroby, której przebieg się pogarsza w wyniku alkoholizmu, ciągłe myślenie o spożyciu alkoholu, który staje się najwyższym celem, picie alkoholu w sytuacjach niedozwolonych, np. w pracy, w trakcie prowadzenia pojazdu, spożywanie alkoholu niekonsumpcyjnego, np. spirytusu salicylowego, pojawienie się objawów odstawiennych po zaprzestaniu picia, objaw tolerancji, czyli pozorna trzeźwość przy utrzymywaniu się określonego stężenia alkoholu we krwi.   Alkohol prowadzi do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Zależność psychiczna polega na odczuwaniu silnej potrzeby spożycia alkoholu w celu poprawy ogólnego samopoczucia. Uzależnienie fizyczne jest związane ze wzrostem tolerancji...

smutny chłopiec siedzi sam
© hikrcn/Fotolia.com
Styl życia
Skąd bierze się syndrom DDA, czyli syndrom dorosłych dzieci alkoholików?
Dorosłe dzieci alkoholików zgadują, co jest normalne. Często mają problemy z tworzeniem satysfakcjonujących związków. Mogą wiązać się z ludźmi uzależnionymi od różnych substancji lub same popadają w nałogi.

Dorosłe dzieci alkoholików zgadują, co jest normalne. Często mają problemy z tworzeniem satysfakcjonujących związków. Mogą wiązać się z ludźmi uzależnionymi od różnych substancji lub same popadają w nałogi.   Przyczyn syndromu DDA upatruje się w nieprawidłowych wzorcach wyniesionych z domu rodzinnego, w którym przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu. Jak zachowuje się alkoholik? U alkoholika potrzeba wypicia alkoholu dominuje nad innymi potrzebami. Dla kolejnej butelki jest on w stanie okłamywać najbliższych , wyprzedawać przedmioty z domu rodzinnego, czy też   zaciągać kredyty . Jego zachowanie po alkoholu bywa nieprzewidywalne. Z ciepłego człowieka może przeistaczać się w agresywną osobę, może popadać w stany obojętności lub zachowywać się w sposób kompromitujący. Jak zachowanie alkoholika wpływa na funkcjonowanie rodziny? Rodzina angażuje się w „zacieranie śladów” po ekscesach osoby uzależnionej od alkoholu. W tym celu nierzadko okłamują innych, wymyślają alibi dla niedyspozycji alkoholika , np. w pracy. Dostosowują rytm swojego życia do rytmu jego ciągów alkoholowych. Jeśli po piciu alkoholu staje się on agresywny, tak planują swój dzień, żeby w odpowiednim momencie zniknąć mu z oczu.   Mogą również angażować się w walkę z chorobą. Usiłują na przykład przekonać go, żeby przestał pić, chowają alkohol, zabierają pieniądze. Jaki wpływ ma uzależnienie w rodzinie na dziecko, które się w niej wychowuje? Nietrudno się domyślić, że wszystkie działania podejmowane w związku z zachowaniem osoby uzależnionej wymagają dużego zaangażowania ze strony pozostałych członków rodziny. Nastroje i problemy tej osoby, jej stan zdrowia, a czasem także sukcesy związane z chwilowym zaprzestaniem picia są najważniejszym czynnikiem, który spaja rodzinę. Życie innych jej członków jest mniej...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner