Kalkulator i długopis leżą na kartce papieru.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Dodatek za pracę w porze nocnej – kiedy i ile można otrzymać?

Dodatek za godziny nocne przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek za godziny nocne przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Wysokość dodatku za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach jest różna. Stawka za dodatek do każdej godziny pracy w nocy jest zależy od normatywnego czasu pracy, czyli od łącznej liczby godzin roboczych w danym miesiącu.

Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy?

Dodatek nocny przysługuje pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach pomiędzy 21.00 a 7.00. Dodatek za pracę w nocy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Dodatek nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie, o ile umowa nie go przewiduje lub jej charakter nie odpowiada kryteriom stosunku pracy.

Jak wyliczyć dodatek za pracę w nocy?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych stanowi 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia. Aby obliczyć dodatek nocny za godzinę pracy należy wysokość minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w bieżącym roku kalendarzowym (w 2015 r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 1750 zł) podzielić przez liczbę godzin pracy dla danego miesiąca. Otrzymaną stawkę dodatku za pracę w nocy należy pomnożyć przez 20%. Iloczyn pomnożony przez liczbę przepracowanych godzin nocnych da kwotę, jaka przysługuje pracownikowi za przepracowane godziny nocne.

 

1750 zł : 160 h = 10,96

10,96 x 20% = 2,19

2,19 x 10 h = 219

 

Dla miesiąca listopada w 2015 roku dodatek nocy za godzinę pracy wynosi 2,19 zł. Jeżeli pracownik przepracował w porze nocnej 10 h dodatek nocny wynosi 219 zł.

 

Dodatek za pracę w nocy przysługuje także tym pracownikom, którzy nocą wykonywali pracę pozaplanową, stanowiącą godziny nadliczbowe. 

kobieta późną nocą pracuje przed komputerem
©contrastwerkstatt/fotolia
Styl życia
Jak są płatne nadgodziny?
Za pracę w nadgodzinach, czyli powyżej ustalonego w umowie o pracę czasu, należy się wynagrodzenie powiększone o dodatek. Wynosi on, w zależności od sytuacji, 100% lub 50% stawki godzinowej pracownika, doliczonej do podstawowej stawki godzinowej.

Za pracę w nadgodzinach, czyli powyżej ustalonego w umowie o pracę czasu, należy się wynagrodzenie powiększone o dodatek. Wynosi on, w zależności od sytuacji, 100% lub 50% stawki godzinowej pracownika, doliczonej do podstawowej stawki godzinowej. Nadgodziny: kiedy dodatkowy czas pracy stanowi godziny nadliczbowe To, czym są nadgodziny, określa kodeks pracy . Zgodnie z nim nadgodziny stanowi czas przepracowany ponad normę czasu pracy, czyli praca ponad ustaloną liczbę godzin pracy w tygodniu. W razie wykonywania pracy na niepełny etat, w umowie określa się, jaka liczba godzin dodatkowych uprawnia do pobrania dodatku do wynagrodzenia . Nie stanowi natomiast godzin nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia z pracy, udzielony na wniosek pracownika w celu załatwienia przez niego spraw osobistych.   Czas spędzony na dyżurze, czyli pozostawania w gotowości do pracy, jeśli jednak pracownik jej wówczas nie wykonywał, nie jest wliczany do liczby godzin pracy, od której przekroczenia zależy naliczenie dodatkowej stawki za nadgodziny. Jeśli jednak dyżur nie jest wykonywany w domu, a w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu, wówczas za czas spędzony na dyżurze przysługuje dodatkowy czas wolny od pracy . W razie braku możliwości udzielenia dodatkowego czasu wolnego przysługuje ustalone z pracodawcą wynagrodzenie za czas spędzony na dyżurze. Jeśli takiej stawki nie ustalono – jest to 60%. Godziny nadliczbowe: ile wynosi dodatek W sytuacji pracy w nadgodzinach do wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości: 100% za pracę w nocy, pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, oraz w dniu wolnym dla niego od pracy, jeśli został przydzielony zamiast pracy w niedzielę lub święto, 50% - jeśli praca w nadgodzinach nie spełnia warunków dla płatności dodatku w wysokości 100%. Kiedy więc pracownik ustalił z pracodawcą,...

mężczyzna pracuje
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Regulacje dotyczące pracy w porze nocnej
Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Praca w porze nocnej: czas pracy Praca w porze nocnej jest szczególnie uregulowana w rozdziale VI kodeksu pracy (pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj ). Zgodnie z regulacjami prawnymi za porę nocną uważa się 8 godzin, pomiędzy 21.00 a 7.00 – w zależności od ustaleń pracodawcy . Informacja taka powinna być zawarta w regulaminie pracy, a jeśli takiego u pracodawcy nie ma – pracownik powinien otrzymać ją w formie pisemnej. Jeśli brak takiego ustalenia – cały czas pomiędzy 21 a 7 uważa się za porę nocną. Pora nocna nie musi być dla każdego pracownika ustalona w sposób identyczny. Nie ma przeciwwskazań, aby pora nocna rozpoczynała się np. o 21.15 czy 22.45, trwać musi jednak zawsze kolejnych 8 godzin, najdalej do 7 rano. Praca w porze nocnej: pracownik pracujący w porze nocnej Według kodeksu pracy pracownikiem , który pracuje w nocy, jest osoba, której rozkład pracy przewiduje przynajmniej 3 godziny w czasie doby lub ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym na czas nocny. Jeśli praca wykonywana jest w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub wymaga szczególnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, to praca w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Nie dotyczy to osób zarządzających zakładem pracy oraz przypadków prowadzenia akcji ratunkowych.   Na pisemny wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek poinformować okręgowego inspektora pracy o tym, że zatrudnia pracowników w porze nocnej. Praca w porze nocnej: zakazy Niektóre grupy pracowników nie mogą być zatrudniane w porze nocnej. Dotyczy to kobiet w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników niepełnosprawnych, jeśli nie...

kobieta pracuje przed laptopem
©AntonioDiaz/fotolia
Styl życia
Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?
Minimalna stawka godzinowa dotyczy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy przewidziane w kodeksie pracy. Nie dotyczy więc zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy przewidziane w kodeksie pracy. Nie dotyczy więc zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.   Stawka godzinowa jest zmienna – zależy od liczby godzin roboczych w danym miesiącu oraz od stawki minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Minimalna stawka godzinowa: z czego wynika Minimalna stawka godzinowa wynika z ustawowej płacy minimalnej. W 2015 wynosi ona 1750 zł, na rok kolejny ustalona została w wysokości 1850 zł. Wiąże się również z liczbą godzin do przepracowania w danym miesiącu, co związane jest również z liczbą dni roboczych przypadających na dany miesiąc .   Jeśli pracownik wynagradzany jest w systemie godzinowym, to stawka minimalna musi być tak wyliczona, by wynagrodzenie miesięczne nie było niższe niż płaca minimalna. Jeśli miałaby być niższa – pracownikowi przysługuje wypłacane w danym miesiącu wyrównanie . Przysługuje ono za każdą godzinę pracy. Minimalna stawka godzinowa: ile wynosi Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Jest więc ona zróżnicowana w zależności od liczby dni roboczych przypadających na dany miesiąc, a także od ustalonego na dany rok minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.   Jeśli więc w danym miesiącu do przepracowania było 176 godzin, to po podzieleniu kwoty minimalnej – 1750 zł przez tę liczbę minimalna stawka wyniosła 9,94 zł . Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma kosztami. Zobacz, jakie podatki musi opłacić przedsiębiorca .  Jeśli zawieszasz działalność gospodarczą, musisz to zgłosić w odpowiednim wniosku. Powinieneś go złożyć do US i ZUS . Po zawieszeniu działalności gospodarczej, możesz ją wznowić. Możesz...

Nasze akcje

Poznaj Huawei Mobile Services i ciesz się wyjątkowymi funkcjami w przyjaznym ekosystemie

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Newsy

To zdrowy i ekologiczny nawyk, który pozwoli ci zadbać o siebie i środowisko

Partner
Newsy

Bo należy ci się komfort! Zabiegi EMSELLA i EXILIS ULTRA 360 na nietrzymanie moczu

Partner