Ekstrawersja i introwersja – rozróżnienie na takie typy osobowości wprowadził Carl Gustav Jung. Terminy te zostały następnie uznane przez Hansa Eysencka, psychologa zajmującego się teorią osobowości, za jeden z jej podstawowych wymiarów.

Reklama

Według Hansa Eysencka ekstrawersję i introwersję można umieścić na dwóch końcach skali – każdy człowiek ma więc tendencję do wykazywania jednego, lub drugiego typu zachowań.

Typy osobowości: ekstrawertyk

Typowy ekstrawertyk jest bardzo towarzyski i ma wielu przyjaciół. Cechuje go spontaniczność chęć wychodzenia z inicjatywą i duża aktywność, poszukiwanie emocji. Niestety zdarza się, że czasem najpierw zrobi, a dopiero później pomyśli. Jest skierowany ku światu zewnętrznemu, czyli ku innym ludziom – łacińskie słowo „extra” oznacza właśnie „zewnątrz” Ekstrawertyk lubi mówić dużo i szybko, bardzo go motywuje do pracy pochwała innych ludzi. Czas wolny także woli spędzać w ruchu i w towarzystwie.

Zobacz także

Według modelu Wielkiej Piątki, czyli pięcioczynnikowego modelu opisu osobowości człowieka, na ekstrawersję składa się 6 czynników: towarzyskość, serdeczność, asertywność, aktywność, poszukiwanie doznać i emocjonalność w zakresie pozytywnych emocji.

Typy osobowości: introwertyk

Typowy introwertyk jest przeciwieństwem ekstrawertyka – woli spędzać czas w samotności. Jest bardziej skoncentrowany na swoim wnętrzu, analizuje swoje uczucia, myśli. Można powiedzieć, że zbiera energię w samotności. Introwertyk jest dobrym słuchaczem, potrafi skupić się na innych ludziach. Nie ma dużego grona przyjaciół, ale za to ci, z którymi przebywa, są starannie wyselekcjonowani. Introwertyk swój czas wolny woli spędzić z bliską osobą.

Według Wielkiej Piątki introwertyków cechuje nie tyle przeciwieństwo cech ekstrawertywnych, co ich brak – wykazują więc dystans i rezerwę wobec innych ludzi, wolą przebywać w samotności, ale to nie znaczy, że są wrogo nastawieni do innych lub też cechuje ich lęk społeczny. Nie patrzą na życie przez różowe okulary, ale to nie znaczy, że myślą tylko pesymistycznie czy też nie czują się szczęśliwi.

Najwięcej jest ambiwertyków czyli osób, które mają cechy i ekstrawertyka, i introwertyka.

Badania pokazują, że z wiekiem poziom introwersji się zwiększa kosztem ekstrawersji. Wpływ na kształtowanie ma też sposób wychowania i otoczenie oraz różne doświadczenia życiowe.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama