Laptop i telefon
Pixabay/FirmBee/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Kto i kiedy jest zwolniony z podatku od darowizny?

Podatku od darowizny nie trzeba płacić, jeśli jej wysokość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Nie muszą go też płacić bliscy darczyńcy, należący do pierwszej grupy podatkowej.

Podatku od darowizny nie trzeba płacić, jeśli jej wysokość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Nie muszą go też płacić bliscy darczyńcy, należący do pierwszej grupy podatkowej.

Zwolnienie z podatku od darowizny dla pierwszej grupy podatkowej

Z podatku mogą zostać zwolnione niektóre osoby należące do pierwszej grupy podatkowej. Zalicza się do nich najbliższa rodzina darczyńcy: małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha. Choć do pierwszej grupy podatkowej należą też teściowie, synowa i zięć, to nie są oni zwolnieni od podatku.

 

Jeśli darowizna nie została zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem lub łączna wartość majątku otrzymanego w ramach darowizny od tej samej osoby w ciągu 5 lat przekroczyła 9637 zł, darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny na formularzu ZD-Z2. Jeśli w tym czasie darowizna nie zostanie zgłoszona, trzeba będzie zapłacić podatek. Jeśli osoba obdarowana dowiedziała się o fakcie otrzymania darowizny po upływie 6 miesięcy od obdarowania, na zgłoszenie jej ma 6 miesięcy od momentu, kiedy otrzymała taką informację.

Zwolnienie z podatku od darowizny, której wartość nie przekracza progu podatkowego

Osoby należące do pierwszej grupy podatkowej (łącznie z teściami, synową i zięciem) nie muszą płacić podatku, jeśli łączna suma kwot otrzymanych w ciągu 5 lat od darczyńcy nie przekroczyła 9637 zł.

 

Dla osób z drugiej grupy podatkowej ta suma wynosi 7276 zł. Do drugiej grupy podatkowej zalicza się: zstępnych rodzeństwa darczyńcy (np. siostrzeńca, bratanicę, wnuki rodzeństwa), rodzeństwo rodziców (np. ciotka i wuj), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).

 

Trzecią grupę podatkową stanowią wszystkie inne osoby, nienależące do dwóch poprzednich grup. Dla nich kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

 

Jeśli kwota darowizny nie przekroczyła tych kwot, nie trzeba jej zgłaszać urzędowi skarbowemu.

 

Uwaga! Darowizna pieniężna powinna być przekazana na rachunek bankowy, nie w gotówce.  

podpisanie dokumentów przez mężczyznę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zasady opodatkowania darowizn. Kto nie płaci podatku od spadków i darowizn?
Darowizna pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizn ma osoba, która otrzymała darowiznę w kwocie wyższej niż wartość kwoty wolnej od podatku, a nie podlega zwolnieniu z podatku z darowizny.

Darowizna pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizn ma osoba, która otrzymała darowiznę w kwocie wyższej niż wartość kwoty wolnej od podatku, a nie podlega zwolnieniu z podatku z darowizny. Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny? Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem podatkowym w podatku od spadku i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizny mają osoby, które otrzymały darowiznę o wartości wyższej niż kwota wolna od podatku. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili, gdy darczyńca składa oświadczenie w formie aktu notarialnego. Jeżeli została zawarta umowa, obowiązek powstaje, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W przypadku darowizn niezgłoszonych do opodatkowania obowiązek podatkowy powstaje w chwili, gdy sporządzono pismo, iż darowizna została stwierdzona lub w momencie, gdy podatnik powołuje się na fakt nabycia darowizny przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej. Wysokość kwoty wolnej od podatku od darowizn Obowiązek podatkowy nie dotyczy darowizn , których czysta wartość (po potrąceniu zadłużeń i obciążeń finansowych) nie przekracza kwoty wolnej od podatku. dla osób należących do I grupy podatkowej kwota wynosi 9637 zł dla osób należących do II grupy podatkowej kwota wynosi 7276 zł dla osób należących do III grupy podatkowej kwota wynosi 4902 zł Grupy podatkowe w podatku od spadku i darowizn I grupa podatkowa – małżonek , rodzeństwo, teściowie, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), macocha, ojczym, pasierb, synowa, zięć, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) II grupa podatkowa – małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, zstępni rodzeństwa (np. wnuki brata, dzieci siostry), rodzeństwo rodziców (np. wujowie i ciotki), zstępni i małżonkowie...

Mężczyzna robi kobiecie niespodziankę
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kiedy i jak należy zgłosić darowizną do urzędu skarbowego?
Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest obowiązkiem osoby, która ją otrzymała. Obowiązek zgłoszenia występuje, gdy wartość darowizny przekracza kwotę zwolnioną z podatku od darowizn. Darowizna zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów, np. darowizna od rodziców, również musi być zgłoszona.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest obowiązkiem osoby, która ją otrzymała. Obowiązek zgłoszenia występuje, gdy wartość darowizny przekracza kwotę zwolnioną z podatku od darowizn. Darowizna zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów, np. darowizna od rodziców, również musi być zgłoszona. Darowizna: obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego Darowizny podlegają podatkowi na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy więc zgłosić je do urzędu skarbowego, odpowiednio udokumentować i odprowadzić od nich należny na podstawie tej ustawy podatek.   Ustawa przewidziała krąg osób, które zwolnione są z obowiązku opłacenia podatku od darowizny. Warunkiem jest jednak zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od otrzymania darowizny. W przypadku jednak, gdy osoba nie wiedziała o tym, że otrzymała darowiznę, termin sześciomiesięczny biegnie nie od chwili jej dokonania, a od chwili dowiedzenia się przez osobę obdarowaną o jej otrzymaniu.   Zwolnienie z podatku przysługuje osobom zaliczanym do pierwszej grupy podatkowej, z wyjątkiem teściów, zięcia i synowej. Są to więc małżonek, zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, pasierb oraz ojczym i macocha. Osoby te, jeśli zgłoszą otrzymanie darowizny w terminie, zwolnione są z zapłaty podatku. Jeśli nie dotrzymają tego terminu – będą zobowiązane zapłacić podatek.   Zgłoszenia otrzymania darowizny należy dokonać w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Właściwość urzędu skarbowego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby obdarowanej. Nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego darowizny dokonanej przed notariuszem. Wówczas to notariusz zobowiązany jest do zgłoszenia darowizny i ewentualnie opłacenia podatku, pobranego od obdarowanego....

pióro leży na stole
©mimon/fotolia
Styl życia
Podatek od nabycia spadku
Wysokość podatku od spadku, regulowana ustawą o podatku od spadków i darowizn, zależy od przynależności spadkobiercy do jednej z trzech grup podatkowych oraz wartości spadku. Osoby najbliższe są zwolnione z podatku, jeśli został spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do US.

Wysokość podatku od spadku, regulowana ustawą o podatku od spadków i darowizn, zależy od przynależności spadkobiercy do jednej z trzech grup podatkowych oraz wartości spadku. Osoby najbliższe są zwolnione z podatku, jeśli został spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do US. Nabycie spadku: jaki podatek trzeba zapłacić? W razie nabycia spadku po zmarłej osobie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek od spadku należy uiścić w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia spadku. Opłaca się go w terminie 14 dni od otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku. Podatek od spadku: grupa podatkowa a wysokość podatku Podatek od spadku należy uiścić, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku spadkowego. Wysokość podatku od spadku zależy od tego, kim był spadkobierca dla osoby zmarłej. Osoby należące do najbliższej rodziny, a więc małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym mogą uzyskać całkowite zwolnienie od zapłaty podatku, jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do urzędu skarbowego . Nie dotyczy to jednak tzw. starych spadków, czyli otwartych przed 1 stycznia 2007 roku. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.   W sytuacji więc, jeśli osoba umarła przed tą datą, zwolnienie z zapłaty podatku dotyczy kwot, które przekraczają wartość zwolnioną z jego zapłaty. Od nadwyżki należy opłacić podatek.   Kwoty wolne od podatku są różne dla poszczególnych grup podatkowych: 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, 7 276 zł – dla II grupy podatkowej, 4 902 zł – dla III grupy podatkowej. Do pierwszej grupy podatkowej, oprócz osób zaliczanych do osób najbliższych, które...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner