Kolizacja samochodowa
©Monkey Business/Fotolia
Styl życia

Czy w sytuacji wypadku do pracy lub z pracy przysługuje odszkodowanie?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: jakie świadczenia przysługują?

Odszkodowanie przysługuje pracownikowi nie tylko w sytuacji, gdy do wypadku dojdzie w czasie wykonywania pracy, ale także w drodze do pracy oraz z pracy.

 

Podstawowym świadczeniem przysługującym w takiej sytuacji jest wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% zwykłego wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca.

 

Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni (14 dni, jeśli pracownik ma więcej niż 50 lat) – wówczas pracownik uprawniony jest do pobrania zasiłku chorobowego, płaconego przez ZUS, także w wysokości 100% wynagrodzenia. Przysługuje on do 182 dni. W dalszej kolejności może być przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które może być wypłacane do 12 miesięcy. Później można starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, jeśli do wypadku powodującego niezdolność do pracy doszło podczas wykonywania pracy lub w związku z chorobą zawodową. Wypadek w drodze do pracy nie kwalifikuje się więc do tego odszkodowania.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: co oznacza?

Wypadkiem w drodze do lub z pracy jest nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, jeśli doszło do niego w drodze do pracy lub z pracy, a droga, którą poruszała się osoba dotknięta wypadkiem, była najkrótsza. Ważne też, aby droga do pracy lub z pracy nie została przerwana.

 

Jeśli droga nie jest najkrótsza, ale z powodów komunikacyjnych stanowi trasę najdogodniejszą – wówczas również należy uznać, że wypadek miał miejsce w drodze do lub z pracy.

 

Również, jeśli wystąpiła przerwa w drodze do lub z pracy, lecz nie była ona długa, a była życiowo uzasadniona – np. przerwa na zakupy, odbiór dziecka z przedszkola, usunięcie usterki samochodu – to trzeba uznać, że wciąż była to droga do lub z pracy.

 

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się również drogę do lub z:

  • miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności, jeśli stanowi podstawę ubezpieczenia rentowego,
  • miejsca wykonywania funkcji lub zadań zawodowych bądź społecznych, czyli np. podróży służbowej,
  • miejsca spożywania posiłków,
  • miejsca, w którym odbywa się naukę.

Lekarze
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni. Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.   Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy . Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).   Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa. Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.   Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.   W sytuacji, jeśli...

kobieta jedzie samochodem
©Voyagerix/Fotolia
Styl życia
Wypadek w drodze do pracy a wypadek przy pracy – kiedy należy się odszkodowanie?
Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.   Wyjątkiem jest wypadek, który miał miejsce przed dniem 1 stycznia 2003 r., wówczas świadczenia wypadkowe (oraz jednorazowe odszkodowanie) za sprawą art. 49 ustawy wypadkowej przysługują na zasadach określonych w ustawie obowiązującej do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.). Świadczenia należne w razie wypadku do lub z pracy Świadczenie należne w razie wypadku do lub z pracy regulują następujące akty prawne :  Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);  Art. 4-19, 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.); - Art. 57, 57a, 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).   W razie wypadku w drodze do lub z pracy podczas wywołanej wypadkiem choroby przysługuje chorobowe w wysokości pełnej pensji . Przypomnijmy, że przy innych zwolnieniach lekarskich otrzymuje się 80% podstawy wymiaru, a za pobyt w szpitalu tylko 70%. Przy zwolnieniu lekarskim wynikającym z wypadku przy pracy, nawet za czas hospitalizacji otrzymuje się 100% podstawy wymiaru zasiłku.   Za wypadek w drodze do lub z pracy uznawane jest zdarzenie: wywołane przyczyną zewnętrzną i nagłe, które nastąpiło na drodze prowadzącej do miejsca wykonywania pracy i była to możliwie najkrótsza trasa prowadząca do tego miejsca i nie została z...

Wypadek w pracy
©highwaystarz/Fotolia
Styl życia
Jakich czynności dokonuje się po wypadku przy pracy?
Wypadek przy pracy to wypadek, do którego doszło w związku z wykonywaniem pracy. Koniecznie należy zgłaszać wypadki przy pracy, gdyż prowadzi to do wszczęcia postępowania powypadkowego, którego ustalenia uprawniają do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia wypadkowego.

Wypadek przy pracy to wypadek, do którego doszło w związku z wykonywaniem pracy. Koniecznie należy zgłaszać wypadki przy pracy, gdyż prowadzi to do wszczęcia postępowania powypadkowego, którego ustalenia uprawniają do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia wypadkowego. Wypadek przy pracy: co oznacza? Za wypadek przy pracy uważa się nagłe wydarzenie, spowodowane przyczyną zewnętrzną, które wywołuje uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi nastąpić w związku z pracą – podczas lub w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą, wykonywanych na polecenie pracodawcy lub w czasie pozostawania przez pracownika do dyspozycji pracodawcy poza miejscem pracy .   Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, oraz podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy. Wypadek przy pracy: jakie świadczenia przysługują? Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Następnie ma prawo do zasiłku chorobowego, który może trwać do 182 dni. Później przysługuje mu zasiłek rehabilitacyjny, jeśli pozostaje niezdolny do pracy, ale jego stan rokuje, iż po dalszym leczeniu lub rehabilitacji będzie w stanie kontynuować pracę. Zasiłek rehabilitacyjny może być pobierany nie dłużej niż 12 miesięcy. Później pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Poza tymi świadczeniami w sytuacji wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS.   Świadczenia powyższe nie przysługują, jeśli pracownik przyczynił się do wypadku poprzez zachowanie niezgodne z przepisami w zakresie ochrony życia i zdrowia. Nie przysługują też, jeśli osoba ta była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Wypadek przy pracy: postępowanie w razie wypadku Należy...

Nasze akcje
Dua Lipa, Rihanna, Alessandra Ambrosio
Newsy
Te gwiazdy wiedzą jak stworzyć niezapomniane stylizacje!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik