ładna kobieta w czarnej koszuli
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia

Składki na ZUS – odliczanie ich od dochodu to niższy podatek

Odliczenia składek ZUS mogą obniżyć dochód, a co za tym idzie – wysokość podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mają dwie możliwości rozliczenia zapłaconych składek – poprzez odliczenie ich od dochodu lub wpisanie w koszt uzyskania przychodu. Ta druga metoda może okazać się bardziej korzystna podatkowo.

Odliczenia składek ZUS mogą obniżyć dochód, a co za tym idzie – wysokość podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mają dwie możliwości rozliczenia zapłaconych składek – poprzez odliczenie ich od dochodu lub wpisanie w koszt uzyskania przychodu. Ta druga metoda może okazać się bardziej korzystna podatkowo.

Odliczenia składek ZUS: przedsiębiorcy

Po pierwsze, można odliczyć opłacone składki ZUS od dochodu. Jest to jednak mniej korzystne pod względem podatkowym. W tym wypadku składek nie wykazujemy w księdze przychodów i rozchodów. Odliczamy je dopiero w rozliczeniu miesięcznym od uzyskanego dochodu.

 

Składki można odliczyć od dochodu jedynie w sytuacji, gdy dochód ten osiągnęliśmy. W przypadku osiągnięcia straty – nic nie odliczymy, a więc opłacone składki ZUS nie przyczynią się do obniżenia podatku.

 

Opłacone składki mogą również zostać wpisane w koszt uzyskania przychodu. Zostają wówczas ujęte w księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie „pozostałe wydatki”. W tej sytuacji można je uwzględnić zawsze, nawet wówczas, gdy osiągnęliśmy stratę – powiększają one wówczas tę stratę.

 

Różnica pomiędzy jednym a drugim sposobem jest taka, że jeśli wykażemy stratę w bieżącym roku, a w kolejnych latach osiągniemy dochód, to można będzie pomniejszyć go o stratę z przeszłości – w jednym roku nie więcej niż 50% straty. Sprowadza się to do pomniejszenia podatku dochodowego w przyszłości.

Odliczenia składek ZUS od dochodu: limity

Przedsiębiorców obowiązują limity odliczeń składek ZUS od dochodu. Wynoszą one aktualnie:

z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – 754,67 zł za miesiąc (9027,63 zł za cały rok 2015),
bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – 696,47 zł za miesiąc (8332,36 za cały rok 2015).

Natomiast składki zdrowotne możemy aktualnie odliczyć w wysokości 240,60 zł za miesiąc (w sumie 2879,45 zł za cały rok 2015).

Odliczenia składek ZUS: umowa

Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę bądź umów zlecenia mogą odliczyć składki opłacone przez płatnika, czyli pracodawcę, w zeznaniu rocznym. Wysokość kwoty pobranych składek wynika z informacji PIT-11, otrzymywanej od pracodawcy. Jeśli zaś uzyskujemy dochody z różnych źródeł – zarówno z umowy o pracę jak i własnej działalności lub z kilku umów – mamy prawo odliczyć w zeznaniu rocznym łączną kwotę składek.

Odliczenia składek ZUS: za jaki okres

Należy pamiętać, że składki ulegają odliczeniu za ten rok, w którym zostały faktycznie zapłacone. Nie jest więc istotne, za jaki okres są wpłacane, ale kiedy nastąpiła wpłata. Dotyczy to wszystkich – zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. 

odliczanie składek
©ptnphotof/fotolia
Styl życia
Zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego
Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe zarówno w przypadku pracowników, wobec których płatnikiem składek jest pracodawca, jak i przedsiębiorców, którzy składki opłacają sami. Odliczenie składki zdrowotnej dotyczy 7,75% wymiaru jej podstawy.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe zarówno w przypadku pracowników, wobec których płatnikiem składek jest pracodawca, jak i przedsiębiorców, którzy składki opłacają sami. Odliczenie składki zdrowotnej dotyczy 7,75% wymiaru jej podstawy. Składka zdrowotna: ile wynosi? Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru tej składki. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zależy od średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w ostatnim kwartale roku poprzedniego, i wynosi 75% tej kwoty . Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi 3104,57 zł, z czego wynika, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców w roku 2015 wynosi 279,41 zł miesięcznie.   Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Podstawa jej wymiaru nie ulega wobec tego proporcjonalnemu pomniejszeniu o liczbę dni niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu, ani o okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego czy zasiłku macierzyńskiego. Czyli bez względu na to, czy firma rozpoczęła działalność od początku, czy w środku miesiąca, składkę zdrowotną płaci się w pełnej wysokości. Składka zdrowotna: pracownicy W przypadku pracowników składki za nich odprowadza płatnik, czyli np. pracodawca, podstawa składki zdrowotnej zależy od wysokości wynagrodzenia. Kwotę składek pracodawca ujmuje w informacjach PIT-11, które są przekazywane pracownikom. Kwota ta w całości obciąża pracownika, jednak wykazana kwota pobranych przez płatnika składek jest ograniczona do wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Podlega ona odliczeniu od podatku w całości. Aby odliczyć ją, należy tę kwotę ująć również w zeznaniu rocznym PIT-40. Składka zdrowotna: przedsiębiorcy Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, także mają prawo do odliczenia od podatku dochodowego...

biznesowy uścisk dłoni
©lenetsnikolai/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi podatek od umowy zlecenia?
Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%.

Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego od każdej zawartej umowy zlecenia. Płaci się go od dochodu – jest to przychód pomniejszony o koszty. Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, a 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi . Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej progu podatkowego – 32%. Wyliczenie podatku od umowy zlecenia Wyliczenie tego podatku jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku umów o dzieło. Wynika to z tego, że umowy zlecenia podlegają aktualnie obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne. Podatek odlicza się od kwoty brutto pomniejszonej o kwotę obciążenia składkami . Obowiązek taki nie istnieje jednak, jeśli umowa zawierana jest z osobą uczącą się, do ukończenia przez nią 26. roku życia.   Aby wyliczyć wysokość należnego od umowy zlecenia podatku oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu takiej umowy, należy wykonać następujące czynności: Od kwoty brutto odlicza się finansowane przez pracownika składki na ZUS: Emerytalną w wysokości 9,76% kwoty brutto Rentową w wysokości 1,5% kwoty brutto Chorobową w wysokości 2,45% kwoty brutto Od kwoty brutto pomniejszonej o ZUS oblicza się 20 lub 50% kosztów uzyskania przychodu. Następnie odejmuje się: brutto – ZUS – koszty. Otrzymana kwota to dochód do opodatkowania . Od niego obliczamy 18% podatku, lub, gdy dochód jest wyższy od progu podatkowego (85 528 zł) 18 procent do kwoty progu i 32% od nadwyżki.   Następnie od podatku odliczamy...

mężczyźni podają sobie rękę
©IEVGEN/fotolia
Styl życia
Wynagrodzenie brutto a netto – jaka jest różnica?
Wynagrodzenie brutto różni się od wynagrodzenia netto tym, że aby otrzymać to drugie, należy od wynagrodzenia brutto odliczyć składki na ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczenie wynagrodzenia netto nie jest skomplikowane, można też w tym celu wykorzystać specjalne kalkulatory wyliczania wynagrodzenia netto, dostępne w Internecie.

Wynagrodzenie brutto różni się od wynagrodzenia netto tym, że aby otrzymać to drugie, należy od wynagrodzenia brutto odliczyć składki na ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczenie wynagrodzenia netto nie jest skomplikowane, można też w tym celu wykorzystać specjalne kalkulatory wyliczania wynagrodzenia netto, dostępne w Internecie. Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto Kwota wynagrodzenia w umowie o pracę to zwykle kwota brutto. Nie jest to jednak kwota, którą pracownik otrzymuje „do ręki”, czyli kwota netto.   Kwota netto powstaje po odliczeniu od kwoty brutto należnych świadczeń – czyli, w skrócie, tego, co wpłaca się do Urzędu Skarbowego i do ZUS.   Do należnych świadczeń potrącanych od pensji należą podatek dochodowy oraz składki ZUS obciążające pracownika. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto będzie zależeć od typu zawartej umowy, gdyż różne umowy wiążą się z różnymi należnościami na rzecz fiskusa, oraz, oczywiście, od wysokości wynagrodzenia . Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto: co się odlicza? W przypadku umowy o pracę, aby od kwoty wynagrodzenia brutto obliczyć wynagrodzenie netto, należy odliczyć: Składki na ubezpieczenia społeczne: ubezpieczenie emerytalne – wynosi 19,52%, ale pokrywane jest po połowie ze środków pracownika i pracodawcy – czyli odliczamy 9,76%, ubezpieczenie rentowe w wysokości 8% (pracodawca pokrywa 6,5% tej należności, pracownik – 1,5%), ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45%, pokrywane w całości przez pracownika. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 9% wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne wymienionych powyżej. Część tej składki w wysokości 7,75% odliczana jest na późniejszym etapie od podatku dochodowego. Zaliczka na podatek dochodowy. Aby ją obliczyć, należy od przychodu, czyli kwoty...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner