Odliczenia składek ZUS mogą obniżyć dochód, a co za tym idzie – wysokość podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mają dwie możliwości rozliczenia zapłaconych składek – poprzez odliczenie ich od dochodu lub wpisanie w koszt uzyskania przychodu. Ta druga metoda może okazać się bardziej korzystna podatkowo.

Reklama

Odliczenia składek ZUS: przedsiębiorcy

Po pierwsze, można odliczyć opłacone składki ZUS od dochodu. Jest to jednak mniej korzystne pod względem podatkowym. W tym wypadku składek nie wykazujemy w księdze przychodów i rozchodów. Odliczamy je dopiero w rozliczeniu miesięcznym od uzyskanego dochodu.

Składki można odliczyć od dochodu jedynie w sytuacji, gdy dochód ten osiągnęliśmy. W przypadku osiągnięcia straty – nic nie odliczymy, a więc opłacone składki ZUS nie przyczynią się do obniżenia podatku.

Zobacz także

Opłacone składki mogą również zostać wpisane w koszt uzyskania przychodu. Zostają wówczas ujęte w księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie „pozostałe wydatki”. W tej sytuacji można je uwzględnić zawsze, nawet wówczas, gdy osiągnęliśmy stratę – powiększają one wówczas tę stratę.

Różnica pomiędzy jednym a drugim sposobem jest taka, że jeśli wykażemy stratę w bieżącym roku, a w kolejnych latach osiągniemy dochód, to można będzie pomniejszyć go o stratę z przeszłości – w jednym roku nie więcej niż 50% straty. Sprowadza się to do pomniejszenia podatku dochodowego w przyszłości.

Odliczenia składek ZUS od dochodu: limity

Przedsiębiorców obowiązują limity odliczeń składek ZUS od dochodu. Wynoszą one aktualnie:

z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – 754,67 zł za miesiąc (9027,63 zł za cały rok 2015),
bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – 696,47 zł za miesiąc (8332,36 za cały rok 2015).

Natomiast składki zdrowotne możemy aktualnie odliczyć w wysokości 240,60 zł za miesiąc (w sumie 2879,45 zł za cały rok 2015).

Odliczenia składek ZUS: umowa

Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę bądź umów zlecenia mogą odliczyć składki opłacone przez płatnika, czyli pracodawcę, w zeznaniu rocznym. Wysokość kwoty pobranych składek wynika z informacji PIT-11, otrzymywanej od pracodawcy. Jeśli zaś uzyskujemy dochody z różnych źródeł – zarówno z umowy o pracę jak i własnej działalności lub z kilku umów – mamy prawo odliczyć w zeznaniu rocznym łączną kwotę składek.

Reklama

Odliczenia składek ZUS: za jaki okres

Należy pamiętać, że składki ulegają odliczeniu za ten rok, w którym zostały faktycznie zapłacone. Nie jest więc istotne, za jaki okres są wpłacane, ale kiedy nastąpiła wpłata. Dotyczy to wszystkich – zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Reklama
Reklama
Reklama