kalendarz i telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Umowa zlecenie na czas nieokreślony

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują na jaki czas może być ona zawarta, zatem może być to również czas nieokreślony.

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują na jaki czas może być ona zawarta, zatem może być to również czas nieokreślony.

 

Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy) jest podstawą prawną dla umów cywilnoprawnych, zatem i dla umowy zlecenia. Pozostawia on dużą dowolność przy określeniu treści umowy.

Kasia gotuje z Polki.pl: sałatka z makaronem

Umowa zlecenie – forma zawarcia umowy

Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1). Jest to chętnie wybierany przez zleceniodawców rodzaj umowy, gdyż często ponoszą z jej tytułu mniejsze koszty niż z tytułu umowy o pracę i mają mniej obowiązków względem zleceniobiorcy, niż mieliby względem pracownika (czyli osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę, zatem podlegającej przepisom Kodeksu pracy). Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3).

Określenie czasu umowy zlecenia

Kodeks cywilny nie określa, jak długo może trwać umowa zlecenie. Umowa zlecenie może zostać uznana za zakończoną w momencie rozwiązania umowy na drodze jej wypowiedzenia lub w momencie wykonania przedmiotu umowy. Natomiast przedmiot umowy może być określony jako jednorazowe działanie (wówczas łatwiej o określenie terminu umowy), ale może też dotyczyć wykonywania powtarzalnych czynności na rzecz zleceniodawcy (i w tej sytuacji umowa zlecenie może przyjąć formę umowy zlecenia na czas nieokreślony).

Umowa zlecenie a umowa o pracę

To, na co powinien być uważny zleceniodawca i zleceniobiorca to fakt, czy umowa określona mianem umowy zlecenia nie cechuje się właściwościami typowymi dla umowy o pracę, gdyż wówczas jest niedopuszczalne określanie takiej formy współpracy mianem umowy zlecenia. Umowa o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, definiuje zarówno podporządkowanie pracownika pracodawcy i zwierzchnictwo tego drugiego oraz jasno określone miejsce wykonywania pracy czy czas pracy. Umowa zlecenie pozostawia więcej swobody zleceniobiorcy.

 

Podsumowując, prawnie dopuszczalną formą umowy zlecenia jest umowa zlecenie na czas nieokreślony, jeśli są przesłanki, aby tak sformułowana była umowa.


kobieta w ok przed komputerem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wypowiedzenie umowy zlecenia: terminy i zasady
Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.   Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna , zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ), a nie Kodeks pracy (jak w przypadku umów o pracę) reguluje przepisy zawierania tej formy umowy oraz jej wypowiedzenia. Umowa zlecenie – czym jest? Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (np. usługi) dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Kodeks cywilny nie definiuje formy, w jakiej powinna zawarta być umowa zlecenie, zatem dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i ustna. Za wykonanie umowy zlecenia może, ale nie musi należne być wynagrodzenie. Natomiast przyjmuje się, że jeśli z treści umowy lub okoliczności nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania określonej czynności prawnej bez wynagrodzenia, za zlecenie należne jest wynagrodzenie (art. 735 § 1). Wypowiedzenie umowy zlecenia Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obie strony, zatem zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, mogą wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie. Nie ma też możliwości, aby któraś ze stron zrzekła się prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3). Takim ważnym powodem może być na przykład choroba, utrata zaufania czy zmiana miejsca zamieszkania. Kodeks cywilny pozostawia dużą swobodę dla formułowania treści umowy zlecenia, zatem jeśli obie ze stron wyrażą taką wolę, treść umowy może regulować ustanowienie okresu wypowiedzenia, który w tej sytuacji powinien być adekwatny do czasu trwania umowy. Koszty wypowiedzenia umowy zlecenia W sytuacji, gdy zleceniodawca wypowiada umowę zlecenie , zobowiązany jest on zwrócić zleceniobiorcy koszt wydatków, które ten poniósł, aby...

podpisywanie dokumentów i kalkulator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę
Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.

Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.   Warunki wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ). Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, zatem informacji na jej temat należy szukać w Kodeksie cywilnym. W przypadku umowy o pracę mamy do czynienia z pracownikiem i pracodawcą , natomiast przy umowie zlecenia – zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Cel umowy, podporządkowanie oraz miejsce i czas wykonywania pracy Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem.   Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie. O ile przy umowie o pracę jasno określone jest zwierzchnictwo pracodawcy, o tyle umowa zlecenie nie definiuje ścisłego podporządkowania. Wynagrodzenie za umowę o pracę a zapłata za zlecenie W przypadku umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.).   Umowa zlecenie może być wykonana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Natomiast Kodeks cywilny  (zobacz tekst ustawy ) definiuje, że jeżeli z ustaleń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą jasno nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zlecenia bez wynagrodzenia, to należy mu się wynagrodzenie (art. 735 § 1 k.c.), które powinien otrzymać po wykonaniu zlecenia, chyba, że inne są ustalenia umowy (art. 744). Rozwiązanie umowy o pracę a umowy zlecenia Kodeks pracy reguluje sposoby zakończenia stosunku pracy...

para przed latopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Własny pracownik na umowie zlecenia – składki na ZUS trzeba płacić jak za etat
Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.

Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.   Jeśli strony związane umową o pracę, czyli w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) – pracownik i pracodawca decydują się jednocześnie na nawiązane współpracy na mocy umowy zlecenia (której przepisy reguluje Kodeks cywilny) pracodawca – zleceniodawca powinien pamiętać, iż pod względem ubezpieczeniowym zleceniobiorca traktowany jest w tej sytuacji jak pracownik. Umowa zlecenie W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3 k.c.). Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a składki ZUS Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem płatnika. W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a). Można zatem powiedzieć, iż umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem dla celów ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych traktowana jest tak, jak umowa o pracę . Od takiego zlecenia składki na ZUS opłaca się w pełnej wysokości. Ubezpieczenia przy umowie zleceniu z własnym pracownikiem Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w sytuacji, gdy zleceniobiorca...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik