Kobieta w swetrze
Pixabay/holdosi/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Kim są dorosłe dzieci alkoholików, czyli syndrom DDA

Syndrom DDA występuje u osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu. Działanie według schematów wyniesionych z takiego domu prowadzi do cierpienia, poczucia pustki, wypalenia zawodowego i emocjonalnego. Może też być przyczyną wchodzenia w niestabilne i niedojrzałe związki i popadania w nałogi.

Syndrom DDA występuje u osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu. Działanie według schematów wyniesionych z takiego domu prowadzi do cierpienia, poczucia pustki, wypalenia zawodowego i emocjonalnego. Może też być przyczyną wchodzenia w niestabilne i niedojrzałe związki i popadania w nałogi.

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

W rodzinie z problemem alkoholowym przynajmniej jedna osoba nadużywa alkoholu w sposób, który przynosi szkodę jej i pozostałym członkom rodziny. Mogą to być szkody natury emocjonalnej: poczucie zagrożenia, z powodu niemożliwych do przewidzenia zachowań osoby uzależnionej czy troska o jej zmieniający się wciąż nastrój. Zachowanie alkoholika jest też często źródłem problemów ekonomicznych rodziny: potrzebuje on pieniędzy na alkohol i może nawet posunąć się do wyprzedawania cudzych rzeczy i zaciągania długów, żeby tylko go zdobyć. Wokół tej osoby i jej problemów kręcą się wszystkie domowe sprawy. Od emocji przeżywanych przez nią zależy często bezpieczeństwo innych. Z tego względu członkowie rodziny są zaangażowani w łagodzenie konfliktów powodowanych przez uzależnionego, próbują uniknąć agresji, którą wywołuje stan upojenia alkoholowego lub podejmują działania, których celem jest dostarczenie bądź odebranie mu alkoholu. Również troska o zdrowie tej osoby i próby przekonania jej do leczenia bywają wyczerpujące.

 

Te wszystkie sprawy spychają na dalszy plan potrzeby dziecka, jego problemy i sukcesy. Dziecko często staje się „niewidzialne” dla pozostałych członków rodziny, musi walczyć o uwagę i ciepłe uczucia. Wykształca przy tym wiele umiejętności, które nigdzie, poza rodziną, nie będą mu przydatne, a wręcz mogą utrudniać życie w społeczeństwie. Dziecko uczy się na przykład, w jakich sprawach należy okłamać rodzica, żeby zasłużyć na miłe słowo lub staje się nadmiernie obowiązkowe, ponieważ spoczywa na nim odpowiedzialność za utrzymanie gospodarstwa domowego.

Typowe role DDA

Osoba z syndromem DDA często obiera w dorosłym życiu schemat zachowania, który stosowała w dzieciństwie. Wyróżnia się cztery typy takich zachowań:

 

Bohater – stanowi dumę rodziny, przejmuje obowiązki uzależnionego lub współuzależnionego rodzica, jest odpowiedzialny i skrupulatny, często ma nieadekwatne poczucie winy z powodu spraw, które nie zależą od niego. W dorosłym życiu może być nadopiekuńczy i zaborczy wobec bliskich, w pracy przesadnie ambitny. Może czuć, że musi spełnić oczekiwania wszystkich, a jego najmniejszy błąd będzie miał poważne konsekwencje.

 

Maskotka – w rodzinie stara się rozładowywać napięcia i zabawiać wszystkich, stara się skupić uwagę wszystkich na sobie, żeby odwrócić uwagę od rzeczywistego problemu. Taka osoba w dorosłym życiu może być duszą towarzystwa, w ciągłym imprezowaniu szukać ucieczki od własnych myśli i problemów. Może też mieć skłonność do nałogów.

 

Kozioł ofiarny – w rodzinie jest nieakceptowany, dostarcza zastępczych problemów: np. zamiast alkoholu rodzina może skupić się np. na jego złych ocenach w szkole. Kozioł ofiarny zazwyczaj szybko oddziela się od rodziny i popada w konflikt z prawem. Zazwyczaj jako pierwsza osoba w rodzinie zgłasza się po pomoc.

 

Dziecko we mgle – nie wyraża swoich potrzeb, czuje, że nie zasługuje na uwagę i nie szuka jej w rodzinie. Swoje potrzeby kontaktów z innymi i bliższych relacji rekompensuje sobie marzeniami. Taka osoba bywa chorobliwie nieśmiała, ma problemy z nawiązywaniem relacji z ludźmi. Często popada w uzależnienia.

 

Uświadomienie sobie, że działamy według któregoś z tych schematów, pomoże nam przełamać go i naprawić swoje życie. Terapię najlepiej zacząć od wizyty u psychologa oraz uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia dla DDA.

Dziewczyna na polu zboża
Pixabay/Greyerbaby/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dorosłe dzieci alkoholików – objawy syndromu DDA
Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, to zespół objawów wspólnych dla osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym. Sposób myślenia i zachowania osób dotkniętych syndromem DDA utrudnia im bądź uniemożliwia prowadzenie stabilnego i satysfakcjonującego życia.

Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, to zespół objawów wspólnych dla osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym. Sposób myślenia i zachowania osób dotkniętych syndromem DDA utrudnia im bądź uniemożliwia prowadzenie stabilnego i satysfakcjonującego życia. Lista 13 cech DDA (dorosłych dzieci alkoholików) – The Laundry List Tony A., założyciel ruchu DDA, opisał 13 cech wspólnych dla dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. Są to: 1. Poczucie wyizolowania i obawa przed autorytetami. 2. Poszukiwanie akceptacji nawet kosztem utraty poczucia własnej tożsamości. 3. Strach przed złością i krytyką. 4. Skłonność do nałogów i zachowań kompulsywnych, wiązanie się z innymi osobami uzależnionymi albo o obsesyjnej osobowości, np. pracoholikami. 5. Stawianie się w roli ofiar i przyciąganie osób, które przyjmą rolę wybawicieli lub oprawców. 6. Nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności i poczucie, że sprawy innych są ważniejsze od naszych. 7. Poczucie winy, kiedy walczy się o swoje. 8. Uzależnienie od stanu napięcia (podekscytowania lub zdenerwowania). 9. Mylenie miłości ze współczuciem i litością. Wchodzenie w związek, żeby kogoś „uratować”. 10. Wypieranie przeżyć z dzieciństwa i nieumiejętność przeżywania ich na nowo i adekwatnej oceny. 11. Ocenianie samego siebie surowo i niskie poczucie własnej wartości . 12. Lęk przed opuszczeniem i uczuciami związanymi z porzuceniem, których w dzieciństwie doświadczało się od chorych ludzi, niedostępnych emocjonalnie. 13. Nastawienie raczej na reagowanie niż na działanie. Syndrom DDA a syndrom DDD Również inne dysfunkcje rodzinne mogą prowadzić do wystąpienia objawów...

Mężczyzna siedzi nad wodą
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Przyczyny lęku przed bliskością: negatywne doświadczenia i syndrom DDA i DDD
Lęk przed bliskością może być powodem problemów w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Rzutuje on zarówno na przyjaźń, jak i na miłość. Przyczyny lęku przed bliskością często są irracjonalne. Ich źródłem może być wychowanie lub wcześniejsze złe doświadczenia w relacjach z innymi.

Lęk przed bliskością może być powodem problemów w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Rzutuje on zarówno na przyjaźń, jak i na miłość. Przyczyny lęku przed bliskością często są irracjonalne. Ich źródłem może być wychowanie lub wcześniejsze złe doświadczenia w relacjach z innymi. Unikający styl przywiązania przyczyną lęku przed bliskością Dzieciństwo jest źródłem wielu schematów, które przenosimy do dorosłego życia. Te najwcześniejsze doświadczenia często są głęboko zakorzenione w naszej psychice i nieświadomie stosujemy je w dorosłym życiu, mimo że nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Jednym z przejawów przenoszenia schematu z relacji z rodzicami na relacje z przyjacielem lub partnerem jest właśnie lęk przed bliskością. Jego występowanie tłumaczy się nieprawidłowym wzorcem więzi między dzieckiem i jego opiekunem (najczęściej matką): unikającym stylem przywiązania .   Unikający styl przywiązania powstaje wtedy, kiedy dziecko jest odrzucane przez matkę i karane za każdą próbę nawiązania z nią bliskiego kontaktu, np. kiedy dziecko próbuje się przytulić, matka reaguje krzykiem lub nie odwzajemnia czułości. Dziecko uczy się wtedy ignorować matkę, powstrzymuje się od kolejnych prób zbliżenia się do niej. Może to prowadzić do społecznego wycofania, a nawet choroby sierocej. W dorosłym życiu takie osoby mają problem z budowaniem intymnej relacji opartej na zaufaniu. Często brak im inicjatywy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów, ich związki są krótkotrwałe i powierzchowne. Osoby takie mają też skłonność do poświęcania się pracy kosztem relacji z innymi ludźmi. Syndrom DDA lub DDD a zaburzenia przywiązania Innym przykładem wpływu dzieciństwa na umiejętność wchodzenia w bliskie relacje jest syndrom...

Mężczyzna z profilu
Pixabay/ella_k/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Na czym polega terapia syndromu dorosłych dzieci alkoholika?
Terapia syndromu DDA (dorosłego dziecka alkoholika) zazwyczaj opiera się na programie 12 kroków. Celem terapii jest przepracowanie szkodliwych schematów myślenia i zachowania, które wyniosło się z domu, w którym był problem alkoholowy.

Terapia syndromu DDA (dorosłego dziecka alkoholika) zazwyczaj opiera się na programie 12 kroków. Celem terapii jest przepracowanie szkodliwych schematów myślenia i zachowania, które wyniosło się z domu, w którym był problem alkoholowy. Jakie są cele terapii DDA? Wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym pozostawia ślady na psychice dziecka. Dorasta ono, odchodzi z domu rodzinnego, zakłada własną rodzinę, zarabia pieniądze, nawiązuje przyjaźnie lepiej lub gorzej dostosowuje się do wymagań, które stawia przed nim życie. Często jednak wyniesione z dzieciństwa schematy wpływają na to, że nie potrafi konstruktywnie radzić sobie z problemami i emocjami, boi się bliskości, wiąże się z nieodpowiednimi osobami, wpada w nałogi. Terapia DDA pozwala uświadomić sobie te destrukcyjne przekonania i schematy zachowań, zrozumieć je i kontrolować. Test DDA – czy potrzebujesz terapii? Poniższe pytania są diagnostyczne dla dorosłych dzieci alkoholików. 1. Czy w relacjach z ludźmi musisz zgadywać, jakie zachowania są normalne? 2. Czy często kłamiesz w sytuacjach, w których równie dobrze możesz powiedzieć prawdę? 3. Czy boisz się bliskości w związku albo jesteś bardzo zaborczy? 4. Czy bywasz do końca lojalny wobec osób, które na to nie zasługują, nawet jeśli obraca się to przeciwko tobie? 5. Czy boisz się cudzego gniewu i złości? 6. Czy czujesz silny strach przed utratą bliskich osób? 7. Czy masz skłonności do przyjmowania roli ofiary? 8. Czy związałeś się z uzależnionym partnerem? 9. Czy zdarza ci się nadużywać alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych? 10. Czy uważasz, że jesteś inny od wszystkich ludzi?   Jeśli odpowiedziałeś „tak” na 4 lub więcej pytań, masz cechy DDA i terapia może znacznie...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner