faktura za towar
©ebeez/fotolia
Styl życia

Jak wystawić fakturę bez VAT?

Zgodnie z prawem możliwe są cztery przypadki, kiedy wystawiana jest faktura bez VAT. Faktura taka zawiera zasadniczo elementy przewidziane dla wszystkich faktur, jednakże z pewnymi odmiennościami – niektóre elementy można pominąć, inne zaś, dodatkowe, jak podstawę zwolnienia z podatku VAT, należy wpisać obowiązkowo.

Zgodnie z prawem możliwe są cztery przypadki, kiedy wystawiana jest faktura bez VAT. Faktura taka zawiera zasadniczo elementy przewidziane dla wszystkich faktur, jednakże z pewnymi odmiennościami – niektóre elementy można pominąć, inne zaś, dodatkowe, jak podstawę zwolnienia z podatku VAT, należy wpisać obowiązkowo.

Faktura bez podatku VAT: cztery przypadki

1. Stawka VAT wynosi 0%. W tym przypadku brak kwoty VAT wynika z tego, iż w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów wyliczony jest szereg przypadków, kiedy przewidziana jest zerowa stawka tego podatku. Dzieje się tak np. w przypadku niektórych usług transportowych, przy eksporcie towarów na zasadach określonych w ustawie. Stawką 0% objęta jest też wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Kasia gotuje z Polki.pl: szpinak w cieście francuskim

2. „Stawka zw” – zwolniony z opodatkowania. Ta sytuacja odnosi się do podatników zwolnionych z opodatkowania na mocy ustawy o VAT, gdzie podmioty te są wymienione. Zwolnienie obejmuje np. usługi związane ze służbą zdrowia, z psychologią, edukacją czy pośrednictwem finansowym. Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku opłacania VAT nie musi rejestrować się jako podatnik VAT – wówczas wystawia rachunki bez informacji o VAT. Jeśli jednak zarejestruje się jako taki podatnik – ma prawo wystawiania faktur z oznaczeniem „zw”.

 

3. „Stawka np”, oznaczająca niepodleganie opodatkowaniu w Polsce. Oznaczenie „np” widnieje wówczas w miejscu stawki VAT. Dotyczy to przede wszystkim eksportu usług, które na podstawie przepisów podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy.

 

4. Faktura VAT marża. Również w tym przypadku na fakturze nie widnieje kwota VAT, jednakże w tej sytuacji nie oznacza to, iż sprzedawca nie musi zapłacić tego podatku, w przeciwieństwie do sytuacji podanych powyżej. Faktura marża jest stosowana np. przy obrocie towarami używanymi.

Jak wystawić fakturę bez VAT?

Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku opłacania VAT, aby móc wystawiać faktury, musi zarejestrować się jako podatnik VAT, dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-R.

 

Wystawiając taką fakturę, podatnik zobowiązany jest podać na niej przepis uprawniający do zwolnienia – będzie to przepis rangi ustawowej bądź wydany na podstawie ustawy, przepis dyrektywy 2006/112/WE, bądź też inna uprawniająca do zwolnienia podstawa prawna.

 

Można natomiast w takiej fakturze pominąć numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany dla potrzeb podatkowych, stawkę podatku oraz kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Poza tymi elementami muszą znaleźć się na fakturze wszystkie inne jej obowiązkowe elementy, wymienione w ustawie o VAT.

mężczyzna rozliczający podatek
©yahyaikiz/Fotolia
Styl życia
Faktura bez VAT: podatnik zwolniony z opodatkowania
Istnieje kilka przypadków, gdy na fakturze brak jest podanej kwoty VAT. Jednym z nich jest sytuacja, gdy podatnik zwolniony jest z opodatkowania podatkiem VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, który wynosi 150 00 zł.

Istnieje kilka przypadków, gdy na fakturze brak jest podanej kwoty VAT. Jednym z nich jest sytuacja, gdy podatnik zwolniony jest z opodatkowania podatkiem VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, który wynosi 150 00 zł. Zwolnienia z podatku VAT W ustawie o podatku od towarów i usług znajduje się szereg wyłączeń zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych od obowiązku opłacania podatku VAT . Zwolnienie podmiotowe obejmuje tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim 150 000 zł, po odliczeniu kwoty podatku. Są to tak zwani mali podatnicy.   Zwolnienie podmiotowe obejmuje również podatników nowych , rozpoczynających działalność. Dokonywaną przez nich sprzedaż zwalnia się z podatku, jeśli rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez tego przedsiębiorcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.   Trzeba jednak pamiętać, że ze zwolnienia podmiotowego wyłączone są pewne typy działalności. Są to np. usługi związane z doradztwem, usługi prawnicze, dostawa wyrobów jubilerskich czy nowych środków transportu. Podatnik zwolniony z obowiązku uiszczania VAT Przedsiębiorca zwolniony przez ustawę z obowiązku opłacania VAT nie musi aktualnie rejestrować się jako podatnik VAT – wówczas wystawia rachunki bez informacji o VAT. Jeśli jednak zarejestruje się jako taki podatnik – ma prawo wystawiania faktur z oznaczeniem „zw”. Aby móc je wystawiać, musi zarejestrować się jako podatnik VAT, dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-R. Faktura podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT Mimo zwolnienia z obowiązku opłacania podatku VAT przedsiębiorca taki zobowiązany jest wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Powinna ona zawierać: datę wystawienia faktury, kolejny...

kalkulator i zeznania podatkowe
©ViennaFrame/Fotolia
Styl życia
Co oznacza faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie”?
Faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie” oznacza, że ciężar uiszczenia podatku VAT ciąży na nabywcy, będącym podatnikiem VAT. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek taki wynika z przepisów ustawy, a nie z umieszczenia adnotacji na fakturze, co ma charakter jedynie informacyjny.

Faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie” oznacza, że ciężar uiszczenia podatku VAT ciąży na nabywcy, będącym podatnikiem VAT. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek taki wynika z przepisów ustawy, a nie z umieszczenia adnotacji na fakturze, co ma charakter jedynie informacyjny. Odwrotne obciążenie: co oznacza? Odwrotne obciążenie to przeniesienie obowiązku poniesienia ciężaru opłaty podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Lista towarów, do których stosuje się zasadę odwrotnego obciążenia, zawarta jest w ustawie o VAT. Ma ono miejsce jedynie wówczas, gdy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Faktura „odwrotne obciążenie” Faktura „odwrotne obciążenie” musi zawierać wszystkie elementy, niezbędne dla funkcjonowania faktury jako dokumentu, zgodnie z art. 106e ustawy o VAT. Nie ma jednakże obowiązku umieszczania na niej adnotacji „odwrotne obciążenie” – jeśli widnieje ono na fakturze, to ma to jedynie charakter informacyjny. Natomiast nawet jeśli adnotacja taka na fakturze nie zostanie umieszczona, to nie oznacza to, iż nabywca nie będzie miał obowiązku zapłacenia podatku, jeśli zgodnie z ustawą taki obowiązek na nim spoczywa. Jeśli zaś adnotacja zostanie umieszczona przez sprzedawcę wbrew przepisom ustawowym – wówczas obowiązek podatkowy nie powstanie. Odwrotne obciążenie: zmiany w 2015 roku Od 1 lipca 2015 weszła w życie nowelizacja dotycząca odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Rozszerzyła ona katalog towarów objętych tą regulacją. Dodatkowo przedsiębiorcy , którzy dokonują transakcji z odwrotnym obciążeniem, muszą złożyć informację podsumowującą o dokonanych transakcjach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym . Informacja taka powinna zawierać numer NIP , imię i nazwisko lub nazwę obu stron transakcji, a także łączną wartość towarów lub usług będących przedmiotem tych...

długopis, czysta kartka, okulary i kalkulator na biurku
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Pięć najbardziej popularnych rodzajów faktur w Polsce – dokumenty w obrocie gospodarczym
Zgodnie z ustawą o VAT z 2014 r., faktura to dokument papierowy lub elektroniczny, zawierający dane takie, jak: datę wystawienia, numer identyfikujący fakturę, dane sprzedawcy i klienta - w tym adres oraz NIP, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, nazwę towaru/usługi, cenę towaru/usługi, stawkę podatku, datę otrzymania zapłaty. Rodzaj informacji na fakturze może się różnić w zależności od typu dokumentu oraz tego, czy wystawia ją podatnik zwolniony z VAT, czy nie (w tym pierwszym przypadku nie podaje się np. stawki VAT).

Zgodnie z ustawą o VAT z 2014 r., faktura to dokument papierowy lub elektroniczny, zawierający dane takie, jak: datę wystawienia, numer identyfikujący fakturę, dane sprzedawcy i klienta - w tym adres oraz NIP, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, nazwę towaru/usługi, cenę towaru/usługi, stawkę podatku, datę otrzymania zapłaty. Rodzaj informacji na fakturze może się różnić w zależności od typu dokumentu oraz tego, czy wystawia ją podatnik zwolniony z VAT, czy nie (w tym pierwszym przypadku nie podaje się np. stawki VAT). Najczęściej wystawiane typy faktur Choć od 2013 roku nie jest konieczne nazywanie faktur, to warto pozostawić nazewnictwo. Powodów jest kilka, np. nieznajomość aktualnych zmian w przepisach przez kontrahentów. Faktura VAT (zwykła faktura) Faktura służy do potwierdzenia transakcji w obrocie gospodarczym , na które nałożony jest podatek od towarów i usług. Fakturę wystawia się w momencie sprzedaży towaru. Faktura pro forma – faktura informująca o cenie towaru lub usługi Faktura pro forma służy jedynie do przedstawienia oferty klientowi, nie wywołuje skutków podatkowych – nie można odliczyć od niej VATu. Faktura zaliczkowa – faktura dokumentująca przedpłaty Fakturę zaliczkową wystawia się klientowi, który wpłacił tylko część kwoty za towar lub usługę , a pozostałe należności ureguluje np. po dostawie towaru. Faktura końcowa – dokument kończący transakcję Fakturę końcową stosuje się w transakcjach, które obejmowały faktury zaliczkowe. Jest to dokument potwierdzający otrzymanie ostatniego zadatku lub kwotę pozostałą do zapłaty , uwzględniający wykaz numerów faktur zaliczkowych. Faktura korygująca – wystawiana, kiedy konieczna jest zmiana danych na dokumencie Fakturę korygującą można wystawić w następujących przypadkach: gdy udzielono opustów, obniżek cen, rabatu,...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik