Ślub kościelny wymaga spełnienia określonych formalności - pierwsze dokumenty, które należy wziąć do kancelarii parafialnej, to metryka chrztu i dowód osobisty. Do proboszcza należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.

Reklama

Ślub konkordatowy jest możliwy w Polsce od 1998 roku i oznacza, że ceremonia kościelna stanowi jednocześnie akt prawny.

Ślub kościelny – formalności rozpocznij rok przed ślubem

Od 12 do 6 miesięcy przed ślubem warto pójść do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować termin uroczystości – datę i godzinę. To dobry czas, aby porozmawiać z proboszczem na temat niezbędnych formalności, które trzeba dopełnić, aby wziąć ślub – będziecie mieć czas, aby dobrze przygotować się do uroczystości. W niektórych parafiach wymagane jest na przykład ostatnie świadectwo katechizacji, ale nie jest to norma w całej Polsce.

Ślub kościelny – formalności 3 miesiące przed ślubem

3 miesiące przed ślubem należy przyjść do proboszcza parafii, w której odbędzie się ślub zabierając dowód osobisty, metrykę chrztu i świadectwo bierzmowania obojga partnerów. Jeśli ceremonia zaślubin odbywa się w tej samej parafii, w której para przyjmowała inne sakramenty, przynoszenie dokumentów nie jest wymagane (znajdują się na miejscu). Konieczne jest ukończenie kursu przedmałżeńskiego oraz wspólne uczestnictwo narzeczonych w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej oraz udział w trzech konferencjach – można to zrobić również w późniejszym terminie. Na podstawie wymienionych dokumentów i rozmowy z księdzem sporządza się protokół przedślubny, na podstawie którego wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafii narzeczonych. Po wygłoszeniu zapowiedzi, para powinna przystąpić do spowiedzi. Ksiądz podpisuje oświadczenie o odbyciu spowiedzi.

Zobacz także

Ślub kościelny a formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

3 miesiące przed ślubem to dobry czas także na wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego – potrzebny jest dowód osobisty, skrócone odpisy aktów urodzenia oraz akt zgonu poprzedniego współmałżonka w przypadku wdów i wdowców. Urzędnik zapyta o nazwisko, jakie po ślubie przyjmie kobieta oraz nazwiska dzieci, które urodzą się z tego związku. W Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymuje się zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa – dokument ten należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego jest niezbędne, jeśli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne. Jeżeli małżeństwo wcześniej zawarło związek cywilny, należy dostarczyć akt ślubu.

Ostatnie formalności kilka dni przed ślubem i w dniu uroczystości

Kilka dni przed ślubem trzeba dostarczyć księdzu zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych oraz wygłoszeniu zapowiedzi, jeśli były głoszone w innej parafii. Dzień lub dwa dni przed ślubem para powinna ponownie przystąpić do spowiedzi - ksiądz jeszcze raz podpisuje oświadczenie o odbyciu spowiedzi. W dniu ślubu para podpisuje zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego, dokumenty podpisują także świadkowie i ksiądz.

Dwa tygodnie po ślubie można wybrać się do Urzędu Stanu Cywilnego po odbiór skróconych aktów małżeństwa.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama