Wygłoszenie własnej przysięgi małżeńskiej jest możliwe po uzyskaniu zgody od urzędnika lub kapłana. W tekście przyrzeczenia mogą znaleźć się zapewnienia o miłości oraz obietnice wzajemnego wsparcia i pomocy. Dzięki własnej przysiędze ślub będzie oryginalny.

Reklama

Wygłoszenie przysięgi małżeńskiej jest momentem stresującym, łatwo więc zapomnieć jej tekstu. Z tego powodu warto, by rota przyrzeczenia ślubnego była powtarzana za urzędnikiem.

Jak i kiedy można wypowiedzieć własną przysięgę małżeńską?

Własna przysięga małżeńska to idealne rozwiązanie dla narzeczonych, którzy mają ochotę przekazać sobie w dniu ślubu indywidualne postanowienia i wyznać swoje uczucia przed bliskimi. Złożenie własnego przyrzeczenia jest możliwe podczas ślubu kościelnego i cywilnego.

  • Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego – w takiej sytuacji należy zgłosić się do Urzędu (przynajmniej miesiąc przed ślubem) i poprosić o możliwość ułożenia własnej przysięgi. Jej wypowiedzenie będzie możliwe dopiero po wygłoszeniu oficjalnej (urzędowej) formuły. Usługa nie wymaga dodatkowej opłaty. Szczegóły dotyczące czasu i okoliczności wypowiedzenia przysięgi ustala się z urzędnikiem. Nie każdy urząd przychyla się do prośby narzeczonych, ale w takim wypadku warto poszukać innej instytucji, która wyrazi na to zgodę.
  • Ślub w Kościele rzymskokatolickim – w tym przypadku własna przysięga może być wypowiedziana tylko po oficjalnej formule. Zgodę na wygłoszenie indywidualnego tekstu należy ustalić z kapłanem, który będzie udzielał ślubu lub z proboszczem. Treść przyrzeczenia musi być zgodna z nauką Kościoła. Opłata za usługę zależy od parafii.

Zobacz także

Małżonkowie mogą nauczyć się na pamięć i indywidualnie wypowiedzieć tekst własnej przysięgi małżeńskiej. Istnieje również możliwość powtarzania formuły za urzędnikiem lub kapłanem. Te same zasady dotyczą roty przyrzeczenia urzędowego oraz kościelnego.

Co powinna zawierać własna przysięga ślubna?

Własna przysięga małżeńska powinna być konkretna i nie powielać informacji z oficjalnego przyrzeczenia ślubnego (urzędowego lub kościelnego). Dobrze jest, by indywidualna rota przyrzeczenia zawierała nie więcej, niż trzy zdania. W tekście warto zawrzeć:

  • zapewnienie o wzajemnej miłości,
  • obietnicę wychowywania dzieci według ustalonych wartości,
  • zobowiązanie do opieki nad małżonkiem w przypadku jego choroby,
  • przyrzeczenie wsparcia duchowego lub materialnego w trudnych momentach życiowych.

Zalety ułożenia własnej przysięgi małżeńskiej

Własna przysięga małżeńska sprawi, że ślub będzie niezapomniany dla państwa młodych i ich gości. Ponadto małżonkowie:


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama