Ślub kościelny
© IVASHstudio/Fotolia.com
Styl życia

Czy nastolatki mogą wziąć ślub?

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego chłopak i dziewczyna muszą być pełnoletni, by zawrzeć związek małżeński. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza jednak obniżenie wieku, w jakim można wziąć ślub, na przykład gdy dziewczyna jest w ciąży.

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego chłopak i dziewczyna muszą być pełnoletni, by zawrzeć związek małżeński. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza jednak obniżenie wieku, w jakim można wziąć ślub, na przykład gdy dziewczyna jest w ciąży.

 

Decyzja o ślubie nie powinna być podjęta pod wpływem impulsu – wiąże się z nią duża odpowiedzialność, stąd zawarcie małżeństwa jest możliwe dopiero przez dojrzałe osoby.

W jakim wieku można wziąć ślub cywilny?

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiek, w jakim można wziąć ślub to minimum 18 lat. Zdarzają się jednak wyjątkowe okoliczności, w których wiek ten może zostać obniżony u kobiet do 16. roku życia. Mężczyzna jednak niezależnie od okoliczności musi być pełnoletni.

Kiedy można wziąć ślub przed osiągnięciem pełnoletności?

Decydujące jest dobro założonej rodziny i inne ważne powody, ale kodeks nie dookreśla, w jakich konkretnie sytuacjach do tego dopuszcza.

 

W praktyce za takie okoliczności uznaje się:

  • zajście w ciążę i troskę o dobro dziecka,
  • długotrwałe pożycie z partnerem, które wiąże się z dużym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę,
  • trudną sytuację rodzinną dziewczyny przy jednoczesnej silnej więzi emocjonalnej z narzeczonym,
  • niebezpieczeństwo śmierci chłopaka lub dziewczyny.

 

Szesnastolatka, która chce wziąć ślub, musi wystąpić z wnioskiem do sądu opiekuńczego i odpowiednio go uzasadnić. Nie potrzebuje na to zgody rodziców ani opiekunów prawnych, choć muszą być oni odgórnie uczestnikami postępowania – sąd może wziąć pod uwagę ich opinię. Oprócz zdania rodziców, sąd zapoznaje się z sytuacją pary, zlecając wywiad środowiskowy i przesłuchanie świadków. Pozwala to na określenie, w jakim stopniu para jest dojrzała do zawarcia małżeństwa.

W jakim wieku można wziąć ślub kościelny?

W Polsce na mocy umowy ze Stolicą Apostolską można od razu wziąć tak zwany ślub konkordatowy, czyli połączenie ślubu kościelnego z cywilnym. W takiej sytuacji również wymagana jest pełnoletność narzeczonych, ponieważ Kościół katolicki dostosowuje się do prawa, jakie obowiązuje w państwie. Sam ślub kościelny teoretycznie może być zawarty przez jeszcze młodsze osoby. Kodeks prawa kanonicznego dopuszcza zawarcie związku już przez czternastolatki i szesnastolatków, jeśli wyrażą na to zgodę rodzice oraz biskup. Nie będzie on miał jednak mocy prawnej bez ślubu cywilnego.

Czym jest dojrzałość małżeńska?

Podczas udzielania zgody na ślub osoby niepełnoletniej, bierze się pod uwagę również dojrzałość pary do tego, by założyć rodzinę.

 

Psycholodzy, którzy zajmują się psychologią rodziny, zwracają uwagę, iż na dojrzałość małżeńską składa się aż pięć różnych czynników:

 

  • dojrzałość prawna – jest rozumiana jako pełnoletniość, a więc w świetle prawa każdy po ukończeniu 18. roku życia jest już dojrzały,
  • dojrzałość fizyczna – pojmowana jako gotowość organizmu do tego, by podołać zadaniom, związanym z byciem w związku małżeńskim,
  • dojrzałość seksualna – czyli gotowość do współżycia i posiadania dzieci,
  • dojrzałość społeczna – nazywana też ekonomiczną, polegająca na zdolności do podjęcia pracy i uniezależnienia finansowego od rodziny,
  • dojrzałość psychiczna – rozumiana jako możliwość realistycznej oceny siebie, swoich działań i okoliczności.

W idealnej sytuacji pełna gotowość do małżeństwa jest osiągana dopiero wtedy, gdy obie osoby osiągną dojrzałość we wszystkich tych sferach. Pozwala to na podjęcie racjonalnej i przemyślanej decyzji. Rzeczywistość jest jednak różna, ponieważ różne rodzaje dojrzałości osiąga się w różnym wieku. W sytuacji, gdy jedynym argumentem za zawarciem małżeństwa jest tylko dojrzałość seksualna i ciąża, sąd słusznie może uznać, że ślub nie będzie dla pary rozwiązaniem. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie.


Przyszli małżonkowie całują się trzymając w dłoni czerwone serca
©hreniuca/Fotolia
Styl życia
Ślub z własną przysięgą – czy małżonkowie mogą sami ułożyć jej tekst?
Wygłoszenie własnej przysięgi małżeńskiej jest możliwe po uzyskaniu zgody od urzędnika lub kapłana. W tekście przyrzeczenia mogą znaleźć się zapewnienia o miłości oraz obietnice wzajemnego wsparcia i pomocy. Dzięki własnej przysiędze ślub będzie oryginalny.

Wygłoszenie własnej przysięgi małżeńskiej jest możliwe po uzyskaniu zgody od urzędnika lub kapłana. W tekście przyrzeczenia mogą znaleźć się zapewnienia o miłości oraz obietnice wzajemnego wsparcia i pomocy. Dzięki własnej przysiędze ślub będzie oryginalny.   Wygłoszenie przysięgi małżeńskiej jest momentem stresującym, łatwo więc zapomnieć jej tekstu. Z tego powodu warto, by rota przyrzeczenia ślubnego była powtarzana za urzędnikiem. Jak i kiedy można wypowiedzieć własną przysięgę małżeńską? Własna przysięga małżeńska to idealne rozwiązanie dla narzeczonych, którzy mają ochotę przekazać sobie w dniu ślubu indywidualne postanowienia i wyznać swoje uczucia przed bliskimi. Złożenie własnego przyrzeczenia jest możliwe podczas ślubu kościelnego i cywilnego. Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego – w takiej sytuacji należy zgłosić się do Urzędu (przynajmniej miesiąc przed ślubem) i poprosić o możliwość ułożenia własnej przysięgi. Jej wypowiedzenie będzie możliwe dopiero po wygłoszeniu oficjalnej (urzędowej) formuły. Usługa nie wymaga dodatkowej opłaty. Szczegóły dotyczące czasu i okoliczności wypowiedzenia przysięgi ustala się z urzędnikiem. Nie każdy urząd przychyla się do prośby narzeczonych, ale w takim wypadku warto poszukać innej instytucji, która wyrazi na to zgodę. Ślub w Kościele rzymskokatolickim – w tym przypadku własna przysięga może być wypowiedziana tylko po oficjalnej formule. Zgodę na wygłoszenie indywidualnego tekstu należy ustalić z kapłanem, który będzie udzielał ślubu lub z proboszczem. Treść przyrzeczenia musi być zgodna z nauką Kościoła. Opłata za usługę zależy od parafii.   Małżonkowie mogą nauczyć się na pamięć i indywidualnie wypowiedzieć tekst własnej przysięgi małżeńskiej. Istnieje również możliwość...

Ślub kościelny
© LElik83/Fotolia.com
Styl życia
Ślub kościelny – formalności w kancelarii parafialnej i Urzędzie Stanu Cywilnego
Ślub kościelny wymaga spełnienia określonych formalności - pierwsze dokumenty, które należy wziąć do kancelarii parafialnej, to metryka chrztu i dowód osobisty. Do proboszcza należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.

Ślub kościelny wymaga spełnienia określonych formalności - pierwsze dokumenty, które należy wziąć do kancelarii parafialnej, to metryka chrztu i dowód osobisty. Do proboszcza należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.   Ślub konkordatowy jest możliwy w Polsce od 1998 roku i oznacza, że ceremonia kościelna stanowi jednocześnie akt prawny. Ślub kościelny – formalności rozpocznij rok przed ślubem Od 12 do 6 miesięcy przed ślubem warto pójść do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować termin uroczystości – datę i godzinę. To dobry czas, aby porozmawiać z proboszczem na temat niezbędnych formalności, które trzeba dopełnić, aby wziąć ślub – będziecie mieć czas, aby dobrze przygotować się do uroczystości. W niektórych parafiach wymagane jest na przykład ostatnie świadectwo katechizacji, ale nie jest to norma w całej Polsce. Ślub kościelny – formalności 3 miesiące przed ślubem 3 miesiące przed ślubem należy przyjść do proboszcza parafii, w której odbędzie się ślub zabierając dowód osobisty, metrykę chrztu i świadectwo bierzmowania obojga partnerów. Jeśli ceremonia zaślubin odbywa się w tej samej parafii, w której para przyjmowała inne sakramenty, przynoszenie dokumentów nie jest wymagane (znajdują się na miejscu). Konieczne jest ukończenie kursu przedmałżeńskiego oraz wspólne uczestnictwo narzeczonych w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej oraz udział w trzech konferencjach – można to zrobić również w późniejszym terminie. Na podstawie wymienionych dokumentów i rozmowy z księdzem sporządza się protokół przedślubny , na podstawie którego wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafii narzeczonych. Po wygłoszeniu zapowiedzi, para powinna przystąpić do spowiedzi. Ksiądz...

Rzucanie welonem
© timonko/Fotolia.com
Styl życia
Jak zorganizować oczepiny na weselu i czym rzucać zamiast welonu?
Oczepiny to jeden z najważniejszych obrzędów weselnych. Tradycyjnie ma miejsce o północy i symbolizuje przejście kobiety ze stanu panieńskiego w zamężny. Zwyczaj jest połączony z łapaniem welonu i muszki. Panny młode, które decydują się na stylizację ślubną bez welonu mogą rzucać bukietem, woalką, wiankiem lub podwiązką.

Oczepiny to jeden z najważniejszych obrzędów weselnych. Tradycyjnie ma miejsce o północy i symbolizuje przejście kobiety ze stanu panieńskiego w zamężny. Zwyczaj jest połączony z łapaniem welonu i muszki. Panny młode, które decydują się na stylizację ślubną bez welonu mogą rzucać bukietem, woalką, wiankiem lub podwiązką.   Tradycyjne oczepiny na weselu są zwykle połączone z zabawami i konkursami dla gości . Są one organizowane przez zespół, DJ-a lub wodzireja. Łapanie welonu i muszki, czyli tradycyjne oczepiny Oczepiny to tradycja wywodząca się jeszcze z czasów pierwszych Słowian. Nazwa obrzędu pochodzi od czepca, który zakładano mężatkom zaraz po ślubie zamiast panieńskiego wianka. W zmienionej, bardziej nowoczesnej formie oczepiny są obecne na weselach do dziś. Standardowo o dbywają się o północy i są uważane za punkt kulminacyjny imprezy . Polegają na tym, że państwo młodzi przekazują swoje atrybuty – welon i muchę lub krawat – osobom stanu wolnego. Zwykle dzieje się to na zasadzie rzucania z zasłoniętymi oczami – panna i kawaler, którzy złapią welon i muchę zostają okrzyknięci nową parą młodą . Mówi się, że to oni jako następni staną na ślubnym kobiercu. Rzucanie bukietem, wiankiem lub podwiązką – czym rzucać zamiast welonu? Najnowsze trendy w modzie ślubnej powodują, że panny młode coraz częściej decydują się na stylizację bez welonu. Można go zastąpić kwiatowym wiankiem, opaską, woalką, toczkiem, grzebykiem lub ozdobą do włosów. Pojawia się wówczas dylemat, czym rzucać na oczepinach. Niektóre panny młode decydują się na zakup welonu specjalnie do rzucania (w internecie można znaleźć tanie welony za zaledwie kilkanaście złotych). Inne propozycje to rzucanie bukietem , wiankiem lub inną ozdobą głowy. W...

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner