Chłopczyk w okularach
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Kiedy i w jaki sposób można zmienić nazwisko dziecka?

Zasadą jest, że dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Zdarza się jednak, że rodzice mają różne nazwiska, albo z tego powodu, że matka nie zdecydowała się na zmianę swojego nazwiska na nazwisko męża, albo dlatego, że rodzice nie są małżeństwem. Wówczas o nazwisku dziecka decydują rodzice. Można je zmienić w późniejszym czasie.

Zasadą jest, że dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Zdarza się jednak, że rodzice mają różne nazwiska, albo z tego powodu, że matka nie zdecydowała się na zmianę swojego nazwiska na nazwisko męża, albo dlatego, że rodzice nie są małżeństwem. Wówczas o nazwisku dziecka decydują rodzice. Można je zmienić w późniejszym czasie.

Nazwisko dziecka: zasady ogólne

Zagadnienie nazwiska dziecka jest powiązane z nazwiskiem małżonków. Współcześnie jednak coraz częściej rodzice dziecka noszą różne nazwiska, często nie będąc w ogóle małżeństwem.

 

Kasia gotuje z Polki.pl: wigilijny kompot z suszu

Jeśli nie ma wątpliwości o pochodzeniu dziecka od męża matki, to dziecko nosi nazwisko wspólne dla małżonków. Jeśli nie mają oni wspólnego nazwiska – wówczas będzie to nazwisko wskazane przez rodziców.

Oświadczenie w sprawie nazwiska dziecka składa się w urzędzie stanu cywilnego w związku z zawarciem związku małżeńskiego, gdy przyszli małżonkowie składają oświadczenie w sprawie ich wspólnego nazwiska. Jeśli nie złożyli takiego oświadczenia, to dziecko nosi nazwisko matki z dołączonym do niego nazwiskiem ojca.

 

Podczas sporządzania aktu urodzenia pierwszego dziecka małżeńskiego można złożyć oświadczenie o zmianie wcześniej wybranego nazwiska, lub dokonać takiego oświadczenia, jeśli nie zrobiło się tego wcześniej.

 

Te same zasady stosuje się do nazwiska dzieci, których rodzice zawarli małżeństwo po ich urodzeniu. Jeśli dziecko ukończyło 13. rok życia, to niezbędna jest jego zgoda na zmianę dotychczas noszonego nazwiska.

Jeżeli dziecko pochodzi spoza związku małżeńskiego, a ojciec je uznał, to rodzice mogą dokonać wyboru jednego z noszonych przez nich nazwisk, bądź nazwiska dwuczłonowego, powstałego z połączenia obu ich nazwisk. Jeśli nie złożono oświadczenia w tym względzie – dziecko będzie nosić nazwisko matki i dołączone do niego nazwisko ojca. Podobnie jak w przypadku dziecka małżeńskiego, do zmiany nazwiska po uznaniu dziecka, jeśli nastąpi ono po ukończeniu przez nie 13. roku życia, potrzebna będzie jego zgoda.

Pamiętać trzeba, że nazwisko może mieć nie więcej niż dwa człony. Nie mogą one być jednakowe. Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zmiana nazwiska wymaga zgody dziecka – wówczas dzieci tych małżonków mogą nosić różne nazwiska.

Nazwisko dziecka: kiedy i jak można zmienić?

Nazwisko dziecko można zmienić, jak wynika z powyższego, w sytuacji gdy rodzice dziecka zawierają związek małżeński. Mogą wówczas złożyć oświadczenie o nazwisku dziecka. Podobnie jest w sytuacji, gdy matka dziecka zawiera związek małżeński z mężczyzną, który ojcem dziecka nie jest – wówczas może ono nosić jego nazwisko. Nie jest to jednak dopuszczalne, jeśli dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko będące połączeniem nazwisk obojga rodziców, nadane mu na mocy ich zgodnego oświadczenia. Jeśli jedno z rodziców zmienia nazwisko – wówczas zmiana obejmuje również dziecko, jeśli drugi rodzic wyrazi na to zgodę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli dziecko skończyło 13 lat, to w każdym wypadku także ono musi zgodzić się na zmianę nazwiska.

 

Aby zmienić nazwisko dziecka należy złożyć oświadczenie osobiście w urzędzie stanu cywilnego lub pisemnie, z podpisem notarialnie poświadczonym. Do wniosku o zmianę nazwiska należy dołączyć dokumenty, które uzasadniają żądanie. Będzie to akt urodzenia dziecka czy akt małżeństwa. Decyzja należy zawsze do kierownika urzędu stanu cywilnego. O tym, który USC jest właściwy, decyduje miejsce stałego pobytu osoby składającej wniosek, czyli rodzica.

Zmartwiona kobieta patrzy na laptopa
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zmiana nazwiska po rozwodzie – dwie drogi
Zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa dopiero, kiedy zapadnie wyrok sądowy poświadczający rozwód małżonków. Ważne, jest, żeby przestrzegać terminów, ponieważ trzy miesiące od uzyskania wyroku rozwodowego, zmiana nazwiska zaczyna się komplikować.

Zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa dopiero, kiedy zapadnie wyrok sądowy poświadczający rozwód małżonków. Ważne, jest, żeby przestrzegać terminów, ponieważ trzy miesiące od uzyskania wyroku rozwodowego, zmiana nazwiska zaczyna się komplikować. Zmiana nazwiska po rozwodzie – bezpłatnie Jeśli decyzja o zmianie nazwiska zostanie podjęta do trzech miesięcy od wyroku rozwodowego, możliwy jest bezpłatny powrót do nazwiska panieńskiego czy kawalerskiego . Należy w tym celu złożyć oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego. Powinno się wziąć ze sobą prawomocne orzeczenie rozwodu oraz własny dowód tożsamości . Zmiana nazwiska po rozwodzie – płatnie Jeśli upłynęły 3 miesiące od wyroku rozwodowego, zmiana nazwiska jest możliwa wyłącznie na drodze administracyjnej (zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska). W takiej sytuacji należy uzasadnić celowość zmiany nazwiska po rozwodzie, np. wyjaśnić, że przywodzi na myśl złe wspomnienia. W urzędzie stanu cywilnego powinno się przedłożyć następujące dokumenty: odpis aktu urodzenia, małżeństwa, dowód osobisty. Opłata za zmianę nazwiska po rozwodzie wynosi 37 złotych.   Aby po rozwodzie zmienić nazwisko dzieci , konieczna jest jednomyślność rodziców w tej sprawie. Jeśli mają oni różny pogląd na tę kwestię, o nazwisku dziecka decyduje sąd. Dziecko, które ukończyło 14 lat powinno samodzielnie wyrazić chęć zmiany nazwiska po rozwodzie rodziców.

dziewczynka czyta książkę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy można uzyskać alimenty na dziecko bez rozwodu?
Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny , ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono mogło samodzielnie się utrzymać.   Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli pracuje ono zarobkowo, a może też trwać kilka lat dłużej – jeśli dziecko zdecydowało się kontynuować kształcenie lub z innego powodu nie może podjąć pracy . Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na utrzymanie dziecka wystarcza dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Wysokość alimentów zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów . Alimenty na dziecko bez rozwodu Aby dziecko miało prawo do otrzymywania alimentów nie ma znaczenia, czy jego rodzice są małżeństwem. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców, a drugi uchyla się od ponoszenia kosztów niezbędnych do jego utrzymania, to drugi rodzic może wnioskować o alimenty na rzecz dziecka w jego imieniu, jako jego przedstawiciel ustawowy. Alimenty wypłacane są do rąk tego rodzica jako przedstawiciela ustawowego dziecka i jego opiekuna, nie zaś na rzecz tego rodzica. To znaczy, że z alimentów należy pokrywać potrzeby dziecka, a nie...

Młoda para na tle zachodzącego słońca
Pixabay/StockSnap/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby wziąć ślub konkordatowy?
Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny.

Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny. Dokumenty do ślubu konkordatowego wymagane przez parafię Pierwszym miejscem, do którego udaje się para starająca się o udzielenie ślubu konkordatowego jest kancelaria parafii, w której ma się odbyć ceremonia. Jest to zwykle parafia któregoś z przyszłych współmałżonków, ale możliwe jest również zawarcie ślubu w innym kościele (jeśli zostanie udzielona zgoda parafii własnej) lub – od 1 marca 2015 roku – także w plenerze (tu potrzebna jest zgoda zarówno parafii, jak i urzędu stanu cywilnego, obowiązuje też dokonanie opłaty w wysokości 1,5 tys. zł). Podstawowe dokumenty, które trzeba okazać w kancelarii parafialnej to: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu, zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi, potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich w parafii drugiego z przyszłych współmałżonków, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W niektórych parafiach wymagane jest także świadectwo odbycia nauki religii. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Aby można było zawrzeć ślub konkordatowy, trzeba uzyskać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego. Od 1 marca 2015 roku...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik