monety na stole
©sakkmesterke/Fotolia
Styl życia

Wysokość i warunki otrzymania zasiłku przedemerytalnego

Zasiłek przedemerytalny mogą pobierać osoby, które utraciły źródło dochodu – zostały zwolnione, ogłosiły upadłość lub straciły prawo do renty. Muszą osiągnąć określony wiek i legitymować się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym.

Zasiłek przedemerytalny mogą pobierać osoby, które utraciły źródło dochodu – zostały zwolnione, ogłosiły upadłość lub straciły prawo do renty. Muszą osiągnąć określony wiek i legitymować się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym.

 

Zasiłek przedemerytalny i praca dodatkowa nie wykluczają się nawzajem, jeśli nie zarabiamy zbyt dużo.

Zasiłek przedemerytalny: komu przysługuje?

Do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego uprawnione są osoby, które utraciły pracę w związku z likwidacją lub upadłością zakładu pracy, zmian strukturalnych lub zwolnień grupowych, jeśli:

  • posiadają okres składkowy wynoszący 25 lat oraz mają ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i staż pracy odpowiednio 20 i 25 lat – w sytuacji likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy;
  • mają ukończone odpowiednio 55 i 60 lat i staż pracy 30 lub 35 lat – gdy zwolnienie następuje z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy;
  • bez względu na wiek – kobiety posiadające 35 lat stażu ubezpieczeniowego, mężczyźni zaś – 40 lat;
  • bez względu na wiek – które do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy posiadały staż pracy uprawniający do pobierania emerytury;
  • przepracowały u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.

Zasiłek przysługuje również przedsiębiorcom, po ogłoszeniu upadłości firmy. Warunkiem jest osiągnięcie wieku odpowiednio 56 i 61 lat i 20 i 25 lat stażu ubezpieczeniowego, a także prowadzenie działalności co najmniej przez 24 miesiące i opłacanie w tym czasie składek.

 

Prawo do zasiłku przedemerytalnego mają też osoby, które utraciły rentę z tytułu niezdolności do pracy pobieraną co najmniej przez 5 lat. Te osoby również muszą mieć odpowiedni wiek i staż pracy:

  • kobiety – ukończone 55 lat i 20 lat ubezpieczenia,
  • mężczyźni – ukończone 60 lat i 25 lat ubezpieczenia.

Wszystkie te osoby powinny zgłosić się do urzędu pracy w ciągu 30 dni od utraty pracy i przebywać na zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy.

Zasiłek przedemerytalny: ile wynosi?

Od marca 2015 roku wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 1027,39 zł. Jego wysokość ulega corocznej waloryzacji.

Zasiłek przedemerytalny a praca

Osoby będące na zasiłku przedemerytalnym mogą dorabiać. Jednak jeśli osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zarobi więcej niż 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim, to jej zasiłek ulega zawieszeniu. Natomiast jeżeli zarobki wynoszą więcej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zasiłek ulega zmniejszeniu.


mężczyzna i kobieta z psem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jaki jest w Polsce wiek przedemerytalny dla mężczyzn i kobiet?
Od tego, czy osiągnęliśmy wiek przedemerytalny, zależy możliwość otrzymania z ZUS świadczenia przedemerytalnego. Osiągnięcie wieku przedemerytalnego wiąże się także ze szczególną ochroną prawną starszych pracowników.

Od tego, czy osiągnęliśmy wiek przedemerytalny, zależy możliwość otrzymania z ZUS świadczenia przedemerytalnego. Osiągnięcie wieku przedemerytalnego wiąże się także ze szczególną ochroną prawną starszych pracowników. Świadczenie przedemerytalne Osoby posiadające odpowiedni staż pracy, a tracące zatrudnienie, mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne . Należy w tym celu złożyć wniosek w oddziale ZUS odpowiednim dla miejsca zamieszkania ubiegającej się o ten zasiłek osoby. Wiek przedemerytalny mężczyzn i kobiet Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych wiek przedemerytalny, uprawniający do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, jest różny dla mężczyzn i kobiet .   Świadczenie przedemerytalne może otrzymać pracownik, który utracił pracę z powodu likwidacji firmy lub niewypłacalności pracodawcy i skończył: 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn Drugim warunkiem otrzymania w tym przypadku świadczenia przedemerytalnego jest posiadanie stażu pracy wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz stażu pracy w tej firmie nie niższego niż pół roku.   Świadczenie przedemerytalne można otrzymać też bez względu na wiek, o ile do 31 grudnia roku poprzedzającego utratę pracy pracownik przepracował: 35 lat w przypadku kobiet 39 lat w przypadku mężczyzn. Dodatkowym warunkiem jest także przepracowanie w danej firmie co najmniej 6 miesięcy.   O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się też osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska czy tez innych przyczyn ekonomicznych. Pracownicy, którzy przepracowali w danej firmie 6 miesięcy przed zwolnieniem, otrzymują świadczenie przedemerytalne pod warunkiem: Ukończenia: 55 lat w przypadku kobiet 60 lat w przypadku...

Okulary na klawiaturze
©fox17/Fotolia
Styl życia
Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi?
Wysokość świadczenia emerytalnego dla zwolnionych z pracy, będących w okresie ochronnym, do 1 marca 2016 roku wynosi 1027,39 zł. Wysokość świadczenia dla osób, które utraciły rentę, wynosi tyle, co ostatnio pobierana renta. Nie może jednak być wyższe niż 1027,39 zł.

Wysokość świadczenia emerytalnego dla zwolnionych z pracy, będących w okresie ochronnym, do 1 marca 2016 roku wynosi 1027,39 zł. Wysokość świadczenia dla osób, które utraciły rentę, wynosi tyle, co ostatnio pobierana renta. Nie może jednak być wyższe niż 1027,39 zł. Świadczenie przedemerytalne: ile wynosi? Aktualnie wysokość świadczenia przedemerytalnego , przysługującego osobom zwolnionym z pracy z winy pracodawcy w tzw. okresie ochronnym, wynosi 1027,39 zł. W takiej wysokości obowiązuje od 1 marca 2015 roku. Świadczenie to podlega okresowej waloryzacji.   Inaczej ustala się wysokość świadczenia przedemerytalnego przyznawanego osobie, która utraciła prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest ono przyznawane w wysokości ostatnio pobieranej renty. Nie może jednak być wyższe niż kwota ryczałtowa , czyli 1027,39 zł. Świadczenie przedemerytalne: zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia Jeśli osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne zarabia, to świadczenie to może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu. Ta pierwsza sytuacja ma miejsce, jeśli zarobki uprawnionego do świadczenia wynoszą więcej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale mniej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Ta kwota graniczna w roku 2015 wynosiła 945,90 zł. Gwarantowana kwota świadczenia wypłacanego takiej osobie wynosi 513,70 zł. Natomiast jeśli zarabia więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli ponad 2648,50 zł, to wypłata świadczenia ulega zawieszeniu. Świadczenie przedemerytalne: wysokość świadczenia za niepełny miesiąc Jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało w inny dzień niż początek miesiąca, wówczas jego wysokość na ten miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni, za które ono przysługuje. Aby obliczyć tę wysokość dzieli się kwotę świadczenia przez liczbę...

Zestresowany mężczyzna
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Komu przysługuje zasiłek chorobowy?
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: komu i kiedy przysługuje Zasiłek chorobowy należy się w razie utraty zdolności do pracy. Przysługuje z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z ZUS, na które składki opłacane są przez pracodawcę, będącego płatnikiem składek, lub samodzielnie – jeśli osoby ubezpieczone są przedsiębiorcami. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy odczekać tzw. okres wyczekiwania na zasiłek. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego podleganiu temu ubezpieczeniu, czyli opłacaniu składek w ramach stosunku pracy. Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, obowiązuje okres wyczekiwania wynoszący 90 dni. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, a więc bez okresu wyczekiwania, zasiłek chorobowy przysługuje: absolwentom szkół oraz uczelni wyższych, jeśli zostali objęci tym ubezpieczeniem lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu na studiach wyższych; ubezpieczonym, których niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, albo wynika z późniejszych następstw związanych ze stwierdzonym uprzednio wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy; ubezpieczonym obowiązkowo , którzy byli obowiązkowo ubezpieczeni przez co najmniej 10 lat; posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od...

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner