Umowa menedżerska to kontrakt cywilnoprawny, na mocy którego menedżer, czyli zleceniobiorca, zobowiązuje się za wynagrodzeniem zarządzać firmą zleceniodawcy. Jest to umowa, którą cechuje duża swoboda w ustalaniu obowiązków i praw stron. Jest korzystna dla osób z wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem.

Reklama

Umowa menedżerska: czym jest?

Umowa menedżerska to kontrakt cywilnoprawny, na mocy którego zleceniobiorca zobowiązuje się do stałego wykonywania zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy, za ustalonym wynagrodzeniem. Jest to umowa mieszana – nie jest określona w kodeksie cywilnym, stosuje się więc do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia, może jednak posiadać również inne elementy. Umowy menedżerskie zawierają często elementy specyficzne dla umów o pracę. W kontrakcie strony określają bardzo szczegółowo, jakie są ich prawa, obowiązki i zakres działania.

Umowa menedżerska: zalety

Główną zaletą umów menedżerskich jest duża swoboda w ich tworzeniu – zakres praw i obowiązków zależy od woli stron. Daje więc duże możliwości negocjacji warunków zatrudnienia. Zatrudnienie na podstawie takiej umowy daje również dużą swobodę w zakresie miejsca i czasu wykonywania obowiązków. Daje też duże możliwości w zakresie podejmowania decyzji związanych z zarządem firmą.

Umowy menedżerskie zapewniają bardzo wysokie zarobki. Pensja menedżerska zwykle składa się z elementu stałego i części zmiennej, zależnej od osiągniętego przez menedżera rezultatu – jest to dodatkowa motywacja do pracy. Korzystne są więc dla osób, które posiadają duże umiejętności, wysokie kwalifikacje i liczne kontakty. Dodatkowym plusem zawarcia takiej umowy jest to, że w zamian za wierność firmie menedżer może dostać odprawę w wysokości nawet 36-krotności swojej pensji (tzw. „złote parasole”).

Zobacz także

Umowa menedżerska: wady

Wadą pozostawania na umowie menedżerskiej jest to, że zleceniobiorca obciążony jest podatkiem dochodowym tak, jak zwykły pracownik. Zobowiązanie do powstrzymania się od konkurencji może co prawda dawać uprawnienie do bardzo wysokiej odprawy, jednak wcale nie jest powiedziane, że będzie to bardziej opłacalne, niż kontynuowanie działalności na rzecz innej firmy. Zakaz konkurencji może trwać nawet 3 lata.

Nie stosuje się do umowy menedżerskiej przepisów prawa pracy, jeśli więc jakiś element nie zostanie ujęty w umowie, to nie ma możliwości dochodzenia uprawnień, które wynikałyby z umowy o pracę.

Reklama

Dużą wadą takiego kontraktu jest to, że odpowiedzialność menedżera opiera się na zasadzie winy. Oznacza to, że menedżer odpowiada za pełną szkodę spowodowaną swoim działaniem lub zaniedbaniem. Szkoda ta obejmuje nie tylko poniesione przez firmę straty, ale także korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie działanie lub zaniechanie menedżera. Zabezpieczeniem może być wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania firmą.

Reklama
Reklama
Reklama