miniaturowy domek i podpisanie umowy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Czy warto sporządzić umowę o roboty budowlane?

Według Kodeksu cywilnego stronami umowy o roboty budowlane są wykonawca oraz inwestor, a umowa pozwala zabezpieczyć interesy obydwu stron.

Według Kodeksu cywilnego stronami umowy o roboty budowlane są wykonawca oraz inwestor, a umowa pozwala zabezpieczyć interesy obydwu stron.

 

Umowa o roboty budowlane jest formą umowy cywilnoprawnej pozwalającą na zabezpieczenie interesów podpisujących ją stron. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (zobacz tekst ustawy) wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego zakresu pracy zgodnie z zasadami ujętymi w prawie budowlanym, a inwestor do wypłacenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Korzyści płynące z zawarcia umowy o roboty budowlane

Dla wykonawcy jasny zakres wykonania, jakości prac i wykorzystanych materiałów pozwala na dobre zaplanowanie i sprawne ich wykonanie. Brak strat czasowych na doprecyzowywanie i zmiany pojawiające się podczas wykonywania usługi skutkuje bardziej efektywną pracą. Jednoznaczny zapis pozwala na wyegzekwowanie wynagrodzenia na ustalonych warunkach. Umowa pozwala inwestorowi na otrzymanie oczekiwanej usługi. Ustalone wcześniej kary umowne są zabezpieczeniem na wypadek zwłoki. Ustalone warunki gwarancji zapewniają jakość usługi. W treści umowy o roboty budowlane można ująć procedury reklamacyjne pozwalające na bezproblemowe wykonanie napraw.

Podział obowiązków w umowie budowlanej

Dla obu stron ważne jest jasne określenie osób reprezentujących strony, odpowiedzialnych za wykonywanie zobowiązań, zakup i dostarczenie materiałów oraz kwestie finansowe.

 

Umowa o roboty budowlane pozwala na doprecyzowanie zawczasu kluczowych kwestii, a tym samym wyeliminowanie większości ewentualnych sporów .

Umowa o roboty budowlane – pisemna czy ustna

Chociaż umowa ustna jest równie wiążąca pod kątem prawnym, to lepszym rozwiązaniem jest sporządzenie jej na piśmie. Umowa o roboty budowlane zawiera zbyt wiele szczegółowych ustaleń, żeby łatwo było wszystkie je określić bez spisania. Poza tym umowę ustną trudno udowodnić na drodze sądowej. Jeśli konieczna jest sprawa sądowa w przypadku ustnej umowy trzeba przedstawić dowody podjętych zobowiązań np. w postaci zeznań świadków. Formy pisemnej wymaga natomiast umowa zawarta przez wykonawcę z podwykonawcą.

 

Przed rozpoczęciem budowy lub remontu dobrze dopilnować swoich interesów poprzez zawarcie umowy na jasnych warunkach, pozwalającej na nieprzekroczenie budżetu, oczekiwany efekt oraz spokojne korzystanie z obiektu.

kobieta w ok przed komputerem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wypowiedzenie umowy zlecenia: terminy i zasady
Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.   Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna , zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ), a nie Kodeks pracy (jak w przypadku umów o pracę) reguluje przepisy zawierania tej formy umowy oraz jej wypowiedzenia. Umowa zlecenie – czym jest? Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (np. usługi) dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Kodeks cywilny nie definiuje formy, w jakiej powinna zawarta być umowa zlecenie, zatem dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i ustna. Za wykonanie umowy zlecenia może, ale nie musi należne być wynagrodzenie. Natomiast przyjmuje się, że jeśli z treści umowy lub okoliczności nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania określonej czynności prawnej bez wynagrodzenia, za zlecenie należne jest wynagrodzenie (art. 735 § 1). Wypowiedzenie umowy zlecenia Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obie strony, zatem zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, mogą wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie. Nie ma też możliwości, aby któraś ze stron zrzekła się prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3). Takim ważnym powodem może być na przykład choroba, utrata zaufania czy zmiana miejsca zamieszkania. Kodeks cywilny pozostawia dużą swobodę dla formułowania treści umowy zlecenia, zatem jeśli obie ze stron wyrażą taką wolę, treść umowy może regulować ustanowienie okresu wypowiedzenia, który w tej sytuacji powinien być adekwatny do czasu trwania umowy. Koszty wypowiedzenia umowy zlecenia W sytuacji, gdy zleceniodawca wypowiada umowę zlecenie , zobowiązany jest on zwrócić zleceniobiorcy koszt wydatków, które ten poniósł, aby...

zadowolony mężczyzna
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie a prawo do urlopu
Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. W umowie zleceniu można mówić np. o płatnej przerwie w wykonywaniu zleceń.

Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. W umowie zleceniu można mówić np. o płatnej przerwie w wykonywaniu zleceń.   Zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia przysługują tylko takie uprawnienia, które regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego (a nie Kodeksu pracy) i przez treść umowy. Umowa zlecenie a umowa o pracę Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem przepisy dotyczące tej formy umowy znaleźć można w Kodeksie cywilnym (zobacz tekst ustawy ), stronami umowy są zleceniodawca i zleceniobiorca. Natomiast Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ) określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, czyli stron związanych na mocy umowy o pracę . Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie. Płatny urlop wypoczynkowy przy umowie o pracę Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2 k.p.). Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu w skali roku, natomiast pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim przysługuje 26 dni urlopu. Urlop zleceniobiorcy, czyli płatna przerwa w wykonywaniu umowy zlecenia W przypadku umowy zlecenia nie może być mowy o urlopie wypoczynkowym, gdyż to określenie zarezerwowane jest wyłącznie dla umów regulowanych przepisami Kodeksu pracy. Natomiast strony umowy (zleceniodawca i zleceniobiorca) mogą w warunkach umowy określić, czy zleceniobiorcy...

podpisywanie dokumentów i kalkulator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę
Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.

Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.   Warunki wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ). Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, zatem informacji na jej temat należy szukać w Kodeksie cywilnym. W przypadku umowy o pracę mamy do czynienia z pracownikiem i pracodawcą , natomiast przy umowie zlecenia – zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Cel umowy, podporządkowanie oraz miejsce i czas wykonywania pracy Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem.   Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie. O ile przy umowie o pracę jasno określone jest zwierzchnictwo pracodawcy, o tyle umowa zlecenie nie definiuje ścisłego podporządkowania. Wynagrodzenie za umowę o pracę a zapłata za zlecenie W przypadku umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.).   Umowa zlecenie może być wykonana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Natomiast Kodeks cywilny  (zobacz tekst ustawy ) definiuje, że jeżeli z ustaleń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą jasno nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zlecenia bez wynagrodzenia, to należy mu się wynagrodzenie (art. 735 § 1 k.c.), które powinien otrzymać po wykonaniu zlecenia, chyba, że inne są ustalenia umowy (art. 744). Rozwiązanie umowy o pracę a umowy zlecenia Kodeks pracy reguluje sposoby zakończenia stosunku pracy...

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner