kobieta ocenia warunki pracy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Co to są szkodliwe warunki pracy?

Szkodliwe warunki pracy to nie to samo, co praca w szczególnych warunkach. Praca w takich warunkach nie jest więc podstawą żądania wcześniejszej emerytury. Wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, może także przysługiwać za nią dodatek do wynagrodzenia.

Szkodliwe warunki pracy to nie to samo, co praca w szczególnych warunkach. Praca w takich warunkach nie jest więc podstawą żądania wcześniejszej emerytury. Wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, może także przysługiwać za nią dodatek do wynagrodzenia.

Szkodliwe warunki pracy: co to oznacza?

Praca w szkodliwych warunkach to praca na stanowiskach, gdzie przekroczone są dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia. Mogą to być:

  • czynniki fizyczne – np. hałas, drgania, pole elektromagnetyczne,
  • czynniki chemiczne – np. rakotwórcze czy drażniące,
  • czynniki biologiczne – np. wirusy czy grzyby.

Praca wykonywana jest w szkodliwych warunkach, jeśli występują one stale, zgodnie z charakterem danej pracy, a nie tylko jednorazowo czy sporadycznie. Określaniem tych wskaźników zajmuje się specjalna komisja, powołana na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

 

Nie ma jednak w przepisach prawnych definicji wskazujących, czym konkretnie są czynniki szkodliwe. Przyjmuje się, że to czynniki, które mogą powodować uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie życia. Z racji braku definicji, dla zatrudnienia na określonym stanowisku warunki te określane są w odrębnych przepisach lub przepisach BHP. Mogą więc być niższe niż te wskazane we wspomnianym rozporządzeniu.

Praca w szkodliwych warunkach to praca na stanowiskach, gdzie przekroczone są normy, określone przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (jego tekst dostępny tutaj). Normy te określone są jako:

  • Dopuszczalne dla dziennego i tygodniowego czasu pracy (NDS);
  • Stężenie chwilowe – może trwać do 15 minut i nie więcej niż 2 razy w czasie zmiany (NDSCh) – wówczas nie powinno powodować szkód dla zdrowia;
  • Stężenia, które nie powinny wystąpić w żadnej chwili, ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników (NDSP).

W zależności od stopnia natężenia danego czynnika jego szkodliwość określona jest w stopniach – od I do IV.

Szkodliwe warunki pracy: do czego to upoważnia?

Praca w szkodliwych warunkach to nie to samo, co praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nie uprawnia więc do starania się o wcześniejszą emeryturę i emeryturę pomostową.

 

Osobom, które pracują w szkodliwych warunkach, może przysługiwać dodatek do wynagrodzenia. Nie jest to jednak obowiązkowo stosowany składnik wynagrodzenia. Dodatki takie powinny być przewidziane w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym.

 

Praca w szkodliwych warunkach wiąże się z zastosowaniem wobec pracowników szczególnych przepisów prawa pracy. Czas pracy na takich stanowiskach nie może przekroczyć ośmiu godzin dziennie, a nawet, jeśli powoduje to zmniejszenie ogólnego wymiaru czasu pracy – pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Na tych stanowiskach nie ma możliwości pracy w nadgodzinach ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy.

mężczyzna pracuje przed komputerem
©lulu/fotolia
Styl życia
Kiedy przysługuje odprawa emerytalna?
Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika. Odprawa emerytalna: kiedy przysługuje? Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie, wypłacane pracownikowi przez pracodawcę. Wypłacane jest wtedy, gdy pracownik przechodzi na emeryturę , rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także jeśli pracownik przechodzi na wcześniejszą emeryturę.   Odprawa emerytalna przyznawana jest bez względu na inne świadczenia, czyli wypłacona musi być również w sytuacji zwolnień grupowych, jeśli pracownik spełnia warunki do otrzymania emerytury lub renty. Przysługuje bez względu na staż pracy. Nie jest także zależna od tego, na podstawie jakiej umowy o pracę opierało się zatrudnienie. Dotyczy jednak tych umów, które ujęte są w kodeksie pracy, a więc nie obejmuje zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych .   Odprawę emerytalną można otrzymać tylko raz – jeśli więc zostanie wypłacona przez jednego z pracodawców, to od drugiego już nie przysługuje. Nie zostanie również wypłacona, jeśli pracownik wcześniej pobrał odprawę rentową.   Za niewypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi, który spełnia warunki do otrzymania odprawy emerytalnej, grozi pracodawcy kara grzywny. Odprawa emerytalna: ile wynosi Odprawa emerytalna co do zasady wypłacana jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jej wysokość nie jest zależna od stażu pracy. W umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym mogą być jednak określone wyższe kwoty odprawy emerytalnej. Poza tym wyższe odprawy mogą przysługiwać na mocy odrębnych przepisów – tak jest w sytuacji nauczycieli, urzędników...

lekarz i pacjentka
© javiindy/Fotolia
Styl życia
Badania okresowe i kontrolne. Czy koniecznie trzeba je robić?
Okresowe badania lekarskie pracowników wykonuje się zazwyczaj co kilka lat. Wszystko zależy od rodzaju pracy.

Okresowe badania lekarskie pracowników wykonuje się zazwyczaj co kilka lat. Wszystko zależy od rodzaju pracy. Okresowe badania lekarskie dla osób pracujących w trudnych warunkach i przed komputerem Okresowe badania lekarskie trzeba wykonywać przeważnie co kilka lat . Wszystko zależy od tego, na jakim stanowisku pracuje dana osoba i jakie zagrożenie dla zdrowia stwarza praca . W przypadku osób pracujących na stanowiskach, na których narażone są na wdychanie szkodliwych płynów i substancji, badania okresowe należy wykonywać co 2 lata. Inaczej jest, kiedy pracownicy spędzają większość czasu przed komputerem . Wtedy należy wykonywać badania co 4 lata, a tym co pracują np. w szklarniach, gdzie mają do czynienia z wysoką temperaturą zaleca się wykonywanie badań okresowych co 3 lata. Pozostali pracownicy muszą badać się co 5 lat. Kto płaci za okresowe badania lekarskie? Pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty poniesione na badania lekarskie. Natomiast jeśli pracownik sam zapłaci za kontrolę lekarską należy wystawić rachunek i poprosić pracodawcę o opłacenie badań . 

pracownicy na lunchu
©bokan/Fotolia
Styl życia
Kiedy i komu przysługują posiłki regeneracyjne?
Posiłki i napoje regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni w szczególnych warunkach. Ich praca może być związana z wysiłkiem fizycznym powodującym określony wydatek energetyczny lub przebywaniem w określonych temperaturach. Zapewnienie pracownikom takich posiłków jest obowiązkiem pracodawcy.

Posiłki i napoje regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni w szczególnych warunkach. Ich praca może być związana z wysiłkiem fizycznym powodującym określony wydatek energetyczny lub przebywaniem w określonych temperaturach. Zapewnienie pracownikom takich posiłków jest obowiązkiem pracodawcy. Posiłki regeneracyjne: obowiązek pracodawcy Pracodawcy są zobowiązani zapewniać swoim pracownikom zarówno wodę zdatną do picia, jak również, w określonych warunkach, napoje i posiłki regeneracyjne. Jest to obowiązek pracodawców i uprawnienie pracowników, które przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. Obowiązek wydawania w szczególnych warunkach posiłków regeneracyjnych wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (zobacz rozporządzenie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600279 ).   Napoje regeneracyjne – ich rodzaj i temperatura – powinny być dostosowane do warunków, w jakich wykonywana jest praca, oraz potrzeb fizjologicznych pracowników. Więcej napojów musi pracodawca zapewnić pracownikom w okresie letnim, pracującym np. w piekarniach, kuchniach czy na budowie. Ponadto w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca powinien zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłki te i napoje powinny być nieodpłatne.   Posiłek regeneracyjny powinien być dostarczany w formie jednego ciepłego posiłku dziennie. J eśli brakuje możliwości organizacyjnych, posiłki te mogą być zapewnione pracownikom w punktach gastronomicznych, np. stołówkach, lub mogą być przygotowywane samodzielnie przez pracowników z dostarczonych przez pracodawcę produktów .   Posiłki powinny zawierać ok. 50–55% węglowodanów, 30–35% tłuszczów, 15%. Ich wartość kaloryczna powinna wynosić ok. 1000 kcal.  ...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner