zadowolony mężczyzna
©Rostislav Sedlacek/Fotolia
Styl życia

Jak budować silną osobowość i czym ona właściwie jest?

Trudno jednoznacznie opisać na czym polega fenomen silnej osobowości. Jedni uważają, że silną osobowością są liderzy, którzy potrafią przewodzić innym ludziom. Inni nazwą tak osobę, która jest autorytetem i wzorem do naśladowania. A jeszcze dla innych osoby z silną osobowością dążą po trupach do celu. Które skojarzenie jest właściwe?

Trudno jednoznacznie opisać na czym polega fenomen silnej osobowości. Jedni uważają, że silną osobowością są liderzy, którzy potrafią przewodzić innym ludziom. Inni nazwą tak osobę, która jest autorytetem i wzorem do naśladowania. A jeszcze dla innych osoby z silną osobowością dążą po trupach do celu. Które skojarzenie jest właściwe?

Co cechuje człowieka o silnej osobowości?

Często mówiąc o silnej osobowości wymienia się cechy, które można streścić do stwierdzenia – wysokie kompetencje interpersonalne. Co to w praktyce oznacza? Osoba taka potrafi nawiązywać kontakt z innymi ludźmi – nie tylko wie co i jak powiedzieć, ale także jak słuchać innych, by chcieli mówić. Umie pracować zespołowo i delegować zadania, czyli po prostu przekazywać mniejsze zadania pozostałym osobom w zespole, by wszystkiego nie robić samodzielnie. Potrafi także rozwiązywać konflikty i to nie tylko własne – może być też dobrym mediatorem, czyli osobą pomagającą innym znaleźć rozwiązanie. Wszystkie te cechy powinien posiadać dobry lider czy menadżer, ponieważ jest to osoba, która zarządza innymi. Oczywiście zdarzają się też szefowie, którzy mają problem z nawiązywaniem kontaktu z innymi, ale mówimy tutaj o dobrym szefie, który wprowadza pozytywną atmosferę w pracy i motywuje innych do działania. Skojarzenie z liderem było więc jak najbardziej słuszne, ale na tym nie koniec.

 

Silna osobowość to także asertywność, wierność swoim zasadom i nienaganna postawa moralna. Czyli coś, co charakteryzuje osobę, którą można nazwać autorytetem, a więc szczególnie poważaną i cieszącą się uznaniem innych. Autorytetem nazwiemy też osobę, która ma dużą wiedzę na dany temat, ale zauważmy, że gdy nie idzie ona w parze z odpowiednią postawą, nie jest ta osoba zbyt popularna w branży i inni niechętnie się na nią powołują. Silna osobowość jest to więc także osoba, która nie zmienia swoich poglądów jak chorągiewka na wietrze – jest wierna swoim zasadom, szanuje innych, a także sama wzbudza szacunek.

 

Co natomiast z hasłem – „po trupach do celu” lub „wyniki ponad wszystko”? Czy o osobie, która żyje zgodnie z tymi stwierdzeniami można powiedzieć, że jest silną osobowością? I tak, i nie. Z pewnością pewne jej elementy posiada jak wytrwałość, konsekwencja czy cierpliwość. Jednak osoby, które realizują swoje cele nie bacząc na uczucia i potrzeby innych, jedynie noszą maskę pewności siebie. Gdy wyniki w pracy są jedynym wyznacznikiem wartości oznacza to, że w innych sferach kryją się niedociągnięcia (żeby nie powiedzieć – braki). Osoby takie w rzeczywistości są pełne lęku, ponieważ gdy poniosą porażkę w jednej sferze, nie mogą sobie jej kompensować w innej. Natomiast kogoś o prawdziwie silnej osobowości cechuje także umiejętność znalezienia w życiu balansu, harmonii i poczucie, że niepowodzenie nie jest końcem świata, a jedynie lekcją na przyszłość.

Jak zbudować silną osobowość

Czy trzeba się urodzić z silną osobowością? Oczywiście, że nie. Pracujemy nad sobą całe życie – również nasza osobowość cały czas się zmienia i tylko od nas zależy, czy damy jej rosnąć samopas, jak polne kwiaty, czy będziemy ją świadomie kształtować jak szklarniane kwiaty. Staraj się podążać za poniższymi 9 wskazówkami. Nie wszystkie są łatwe do realizacji, ale gdyby cele był zbyt łatwe do osiągnięcia, w ogóle byśmy się nie rozwijali.

 

1. Trenuj swoją cierpliwość i spokój gdy wszyscy wokół są w pośpiechu.

2. Nie poddawaj się nawet wtedy, gdy inni nie wierzą w powodzenie.

3. Zachowuj spokój i bądź opanowany gdy spotykasz się z kimś ostrym i nieprzyjemnym.

4. Bądź uprzejmy nawet gdy inni ci nie okazują tego samego.

5. Bądź hojny wobec tych, którzy nic nie mają.

6. Wyrażaj wdzięczność wobec każdego doświadczenia i każdej napotkanej osoby.

7. Zachowuj spokój kiedy rozmawiasz z kimś, kto stracił nad sobą kontrolę.

8. Zachęcaj i motywuj tych, którzy są zniechęceni.

9. Pilnuj samodyscypliny nawet wtedy, gdy jest to trudne.


Para w objęciach
Flickr/Pier-Luc Bergeron/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Styl życia
Dla ciebie zrobię wszystko – osobowość zależna
Zależność od innych jest naturalną potrzebą człowieka – łączy się z potrzebą akceptacji, wsparcia i potwierdzenia swojej wartości. Zdarza się jednak, że przyjmuje skrajną postać. Możemy wtedy mówić o rozwinięciu osobowości zależnej, która kwalifikuje się już jako zaburzenie psychiczne.

Zależność od innych jest naturalną potrzebą człowieka – łączy się z potrzebą akceptacji, wsparcia i potwierdzenia swojej wartości. Zdarza się jednak, że przyjmuje skrajną postać. Możemy wtedy mówić o rozwinięciu osobowości zależnej, która kwalifikuje się już jako zaburzenie psychiczne. Cechy osobowości zależnej Ludzie o osobowości zależnej na pierwszym miejscu stawiają zawsze dobro drugiej osoby, są chętne do współpracy i pomocy. Można powiedzieć, że podczas gdy osobowości psychopatycznej obca jest empatia, to w osobowości zależnej jest ona na bardzo wysokim poziomie. W dużym skrócie, są to ludzie, którzy żyją życiem innych i dla innych. Nasuwa się więc pytanie, co w tym złego? Wszystkim tym zachowaniom towarzyszy postrzeganie siebie jako osoby niekompetentnej, bezsilnej i bezradnej. Diagnoza osobowości zależnej W Polsce do diagnozy zaburzeń psychicznych stosuje się Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Według niej, aby zdiagnozować u kogoś osobowość zależną, osoba taka musi spełnić przynajmniej trzy z niżej wymienionych kryteriów : przerzuca odpowiedzialności za ważne decyzje życiowe na inne osoby, stawia potrzeby innych osób wyżej niż własne, niechętnie stawia jakiekolwiek wymagania osobom, od których jest zależna, ma poczucie bezradności w sytuacji osamotnienia, obawia się, że nie jest w stanie zatroszczyć się o siebie, ma problem z podejmowaniem nawet codziennych decyzji bez radzenia się innych, towarzyszy jej ciągła obawa przed opuszczeniem przez bliską osobę.   Oddawanie kontroli nad swoim życiem innym osobom daje poczucie bezpieczeństwa. Jest to do tego stopnia ważne, że osoby zależne przyjmują niemal służalczą postawę i są w stanie zrobić niemal wszystko, by tylko druga...

kobieta mająca lęki
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Osobowość lękliwa: unika ludzi, bo boi się odrzucenia
Osobowość lękliwa, inaczej unikająca, jest zaburzeniem osobowości, które dotyczy około 2% populacji. Osoby cierpiące na nią często nie szukają pomocy i nie leczą się, dopóki zaburzenie nie zacznie wpływać do tego stopnia destrukcyjnie na ich życie, że leczenie stanie się konieczne.

Osobowość lękliwa, inaczej unikająca, jest zaburzeniem osobowości, które dotyczy około 2% populacji. Osoby cierpiące na nią często nie szukają pomocy i nie leczą się, dopóki zaburzenie nie zacznie wpływać do tego stopnia destrukcyjnie na ich życie, że leczenie stanie się konieczne. Kryteria diagnostyczne osobowości lękliwej ICD-10, czyli obowiązująca w Polsce klasyfikacja chorób, umieściła osobowość lękliwą wśród zaburzeń osobowości pod numerem F.60.6. Według niej osobowość unikającą można zdiagnozować, gdy u osoby występują przynajmniej cztery z wymienionych niżej objawów: 1. ciągły niepokój i napięcia; 2. koncentracja na krytyce; 3. poczucie nieatrakcyjności; 4. ograniczony styl życia; 5. unikanie kontaktów społecznych; 6. niechęć do wchodzenia w związki. Jak zachowuje się osoba z osobowością lękliwą Osobowość unikająca dotyczy 2% populacji ( badanie ). Osoby z osobowością lękliwą są bardzo wrażliwe na to, co inni ludzie myślą na ich temat. Pragną akceptacji ze strony innych i mogą fantazjować o idealnych relacjach . Jednak w rzeczywistości unikają wszelkiego rodzaju sytuacji społecznych. Ciągłe myślenie o tym, czy są akceptowane sprawia, że trudno im nawiązać kontakt z ludźmi – czują się nieporadne podczas rozmowy i mają poczucie nieadekwatności. Lęk przed oceną, krytyką i odrzuceniem jest tak silny, że zaczynają unikać pracy, szkoły i innych aktywności, które wymagają interakcji z innymi. Pozostawanie w domu, w samotności daje im poczucie bezpieczeństwa. Gdy jednak pracują, nadal czują się niekomfortowo w środowisku pracy . Ludzie obserwujący taką osobę z zewnątrz postrzegają ją jako nieśmiałą, wstydliwą, samotną i wyalienowaną. Jak leczyć osobowość lękliwą Leczenie osobowości lękliwej może przyjmować różne formy – trening umiejętności...

Dłoń i rozsypane tabletki
Pixabay/HASTYWORDS/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Cechy osobowości depresyjnej: niska samoocena, introwersja i zależność od innych
Psychiatria nie wyróżnia takiego zaburzenia jak osobowość depresyjna. Wskazuje przy tym jednak na pewne cechy osobowości, które mogą zwiększyć podatność na pojawienie się depresji.

Psychiatria nie wyróżnia takiego zaburzenia jak osobowość depresyjna. Wskazuje przy tym jednak na pewne cechy osobowości, które mogą zwiększyć podatność na pojawienie się depresji. Osobowość depresyjna – mechanizmy powstawania Wystąpieniu depresji sprzyjają takie cechy osobowości, jak: niska samoocena , poczucie własnej wartości uzależnione od czynników zewnętrznych, na przykład opinii innych ludzi. Często samoocena uzależniona jest od relacji z innymi ludźmi i ich opinii. Brak lub zachwianie pozytywnego obrazu siebie może zwiększać podatność na zaburzenia nastroju; poczucie zależności od innych osób – zazwyczaj bycie zależnym wiąże się z brakiem kontroli nad swoim życiem, niemożnością podjęcia decyzji życiowych. W przypadku osobowości zależnej depresja pojawia się na przykład w następstwie rozstania z partnerem, na którym do tej pory się polegało; introwersja – czyli preferowanie samotności, mała potrzeba przebywania z innymi ludźmi. Wiąże się z tendencją do przeżywania negatywnych emocji; tłumienie ekspresji – jest związane z problemami w wyrażaniu emocji, zwłaszcza tych negatywnych jak gniew, wrogość. Przewlekły brak rozładowywania destrukcyjnych emocji, a co za tym idzie – utrzymywanie napięcia emocjonalnego, wywołuje frustrację i także sprzyja zaburzeniom depresyjnym; podatność na stres i nieumiejętność radzenia sobie z nim – jest związana po części z temperamentem człowieka, jednak każdy może się nauczyć pewnych technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach, na przykład technik relaksacyjnych . Związek melancholii i depresji Wymienione cechy pasują do charakterystyki melancholika, czyli jednego z czterech podstawowych typów temperamentu według koncepcji Hipokratesa. W zależności od sposobu funkcjonowania, podzielił ludzi na...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik