pan pracuje
©industrieblick/fotolia
Styl życia

Oddelegowanie pracownika do innej pracy – kiedy jest możliwe?

Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy: kiedy jest możliwe

Kodeks pracy pozwala pracodawcy na oddelegowanie pracownika do innej pracy, niż ta, która określona jest w umowie o pracę. Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy w drodze polecenia służbowego. Aby tak się stało, musi jednak spełnić szereg warunków:

 

  • oddelegowanie do innej pracy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
  • nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika,
  • praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.
  • Jeśli te warunki są spełnione, to nie jest wymagana zmiana umowy o pracę, związana z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

Kodeks pracy określa, że takie oddelegowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Nie określa jednak, co to oznacza. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że chodzi o potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko określonej jednostki organizacyjnej tego zakładu. Mogą to być potrzeby organizacyjne lub techniczne, spowodowane nieobecnością innego pracownika, wzrostem sprzedaży lub produkcji w zakładzie pracy.

 

To, że praca ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika, oznacza zarówno to, że nie może ona ich przewyższać, jak i być dla niego poniżająca czy ośmieszająca. Kwalifikacje pracownika i jego staż pracy muszą sprawiać, że pracę, do której został skierowany, będzie on w stanie wykonywać, ale i będzie w mógł podczas jej wykonywania wykorzystywać swoje umiejętności.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy: okres ponad 3 miesięcy

Jeśli oddelegowanie do innej pracy ma trwać dłużej niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym, wówczas pracodawca zobowiązany jest do dokonania wypowiedzenia umowy o pracę na dotychczasowych zasadach. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające – musi określać nowe zasady wykonywania pracy oraz płacy. Jeśli tego nie uczyni, wówczas pracownik może domagać się odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego.

podarty kontrakt o pracę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zmiana warunków zatrudnienia, czyli warunków pracy lub płacy
Pracodawca ma prawo do modyfikacji warunków zatrudnienia pracownika, a zmiana ta dotyczyć może warunków pracy lub płacy.

Pracodawca ma prawo do modyfikacji warunków zatrudnienia pracownika, a zmiana ta dotyczyć może warunków pracy lub płacy.   Pracodawca może modyfikować warunki zatrudnienia pracownika. Zmianie podlegać mogą różne kwestie związane ze stosunkiem pracy, jak na przykład wynagrodzenie, zakres obowiązków czy warunki pracy. Wypowiedzenie zmieniające Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany warunków pracy lub płacy i jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy . Pracownik ma do wyboru: zgodzić się na nowe warunki, wówczas określona zmiana wywołana będzie po upływie okresu wypowiedzenia starej umowy; odmówić i w tej sytuacji odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia; nie zareagować w żaden sposób, gdyż jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie . W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (art. 42 § 3). Porozumienie zmieniające W odróżnieniu od wypowiedzenia zmieniającego (które jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy), porozumienie zmieniające wymaga zgody obu stron. Zmiana treści umowy o pracę na podstawie porozumienia zmieniającego może być zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pracownika. Oczywiście pracodawca nie może na mocy takiego porozumienia pozbawić pracownika uprawnień gwarantowanych przepisami prawa. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy Bez konieczności stosowania wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę inną,...

Dokumenty podawane z rąk do rąk
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Zasady zmiany stanowiska pracy: skierowanie do innych zadań, aneks do umowy, wypowiedzenie zmieniające
Zmiana stanowiska pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, jest możliwa na 3 miesiące w ciągu roku. Jeśli istnieje potrzeba stałej zmiany obowiązków pracownika, to najlepiej dojść z nim do porozumienia w tym zakresie i sporządzić aneks do umowy o pracę. Czasem jednak może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Zmiana stanowiska pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, jest możliwa na 3 miesiące w ciągu roku. Jeśli istnieje potrzeba stałej zmiany obowiązków pracownika, to najlepiej dojść z nim do porozumienia w tym zakresie i sporządzić aneks do umowy o pracę. Czasem jednak może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Zmiana stanowiska pracy: skierowanie na inne stanowisko Kodeks pracy (jego tekst dostępny jest tutaj ) dopuszcza możliwość skierowania pracownika na inne stanowisko pracy. Możliwe jest to w razie uzasadnionych potrzeb zakładu pracy, jednak na czas nie dłuższy, niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Zmiana stanowiska pracy nie może pociągać za sobą obniżenia wynagrodzenia, a także musi być zgodna z kwalifikacjami i możliwościami pracownika. Jeśli pracodawca przekroczyłby dozwolony okres 3 miesięcy lub skierował pracownika do pracy niezgodnej z jego kwalifikacjami, to pracownik ma prawo odmówić wykonywania takiej pracy. Natomiast obniżenie wynagrodzenia pozwala pracownikowi wystąpić z roszczeniem o przyznanie należnej mu różnicy.   Zmiana stanowiska pracy na okres 3 miesięcy nie wymaga formy pisemnej, jednak dla celów dowodowych warto posiadać takie pisemne potwierdzenie zmiany stanowiska. Zmiana stanowiska pracy: wypowiedzenie zmieniające Możliwość delegowania pracownika do czynności innych niż te, które zwykle on wykonuje, zależy w dużej mierze od zapisów umowy o pracę. Mogą one być bardziej lub mniej szczegółowe. Jeśli są określone ogólnikowo, to pracodawca ma większe możliwości delegowania pracownika do innych czynności w ramach poleceń służbowych . Natomiast w sytuacji bardziej szczegółowego określenia obowiązków pracownika może okazać się konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Jest ono uzasadnione w razie istotnej zmiany warunków pracy, gdy brak jest...

kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika
Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.   Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ). Elementy umowy o pracę Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2). Prawo do urlopu Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1). Nowelizacja Kodeksu pracy Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę,...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy

Małgorzata Rozenek-Majdan

BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy

Julia Wieniawa

BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy

Katarzyna Cichopek

BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show

Hotel Paradise

BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show

Ślub od pierwszego wejrzenia

BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021

Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle

Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle

Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle

Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat

Anna Kusiak