ładna kobieta w białej koszuli
©puhhha/Fotolia
Styl życia

Nieodpłatne świadczenie usług – co oznacza i jakie są konsekwencje?

Nieodpłatne świadczenie usług podlega podatkowi VAT oraz PIT. Z podatku VAT zwolnione są nieodpłatne czynności związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym próbki i drobne prezenty przekazywane potencjalnym konsumentom. Korzystanie z darmowych usług i towarów stanowi przychód, z którego należy się rozliczyć.

Nieodpłatne świadczenie usług podlega podatkowi VAT oraz PIT. Z podatku VAT zwolnione są nieodpłatne czynności związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym próbki i drobne prezenty przekazywane potencjalnym konsumentom. Korzystanie z darmowych usług i towarów stanowi przychód, z którego należy się rozliczyć.

Nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów

Nieodpłatną dostawą towarów może być np. przekazanie materiałów reklamowych – długopisów, notatników itp. z logo firmy. Nieodpłatną dostawą towarów może być również przekazanie pewnych przedmiotów na cele osobiste pracowników, stanowiące dla nich benefit, oraz wszelkie darowizny dokonywane przez przedsiębiorcę.

 

Kasia gotuje z Polki.pl: sałatka z owocami morza

Nieodpłatne świadczenie usług może być przychodem lub kosztem. Przychód stanowi wtedy, gdy darmowe usługi świadczone są na rzecz przedsiębiorcy, kosztem jest zaś wtedy, kiedy to przedsiębiorca wykonuje czynności na czyjąś rzecz za darmo.

Nieodpłatne świadczenie usług: VAT

Nieodpłatne dostawy towarów są opodatkowane VAT. Nie dotyczy to jednak prezentów o małej wartości i próbek. Próbka to niewielka ilość towaru, mająca na celu umożliwienie poznania jego właściwości. Przekazywanie próbek ma mieć cel promocyjny i nie służyć bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb odbiorcy. Natomiast prezenty o małej wartości to przedmioty, których wartość łączna nie przekracza w roku podatkowym 100 zł na jednego odbiorcę (jeśli prowadzi się ewidencję tych osób), bądź, przy braku ewidencji, jeśli jednostkowa cena netto nabycia towaru lub cena jego wytworzenia nie przekracza 10 zł.

Nieodpłatne świadczenie usług nie podlega VAT-owi, jeśli służy wykonywanej działalności gospodarczej. Gdy dokonywane jest na inne cele – wówczas podlega temu podatkowi. Jeśli więc nieodpłatne usługi i towary mają służyć osobistym celom pracowników, i cel ten przeważa nad korzyścią podatnika (np. prezent w postaci pralki itp.), to są opodatkowane.

 

Wykupienie pracownikowi ubezpieczenia związanego z zagraniczną podróżą służbową, jeśli jest niezbędne, to nie będzie podlegało VAT. Podobnie jeśli spółka podczas spotkań i negocjacji z klientami i kontrahentami oferuje im darmową kawę czy degustację produktów gastronomicznych, lub organizuje okazjonalną kolację będącą podziękowaniem za współpracę – są to czynności związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, a więc zwolnione z VAT.

 

Nieodpłatne świadczenie usług w celach wizerunkowych, np. udzielanie przez radcę prawnego darmowych porad, jest zwolnione z podatku VAT jako służące bezpośrednio prowadzonej działalności. Nie trzeba więc wystawiać na nie faktur. Jeśli w celu wykonania darmowej usługi, wykonywanej w ramach prowadzonej działalności, zostały nabyte towary i usługi opodatkowane, to przedsiębiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Nieodpłatne świadczenie usług: PIT

Jeśli konkretna usługa wykonywana na rzecz firmy nie jest zwolniona z podatku, wówczas należy wyliczyć jej wartość i zaliczyć do przychodów. Przychód powstaje w momencie otrzymania towaru lub usługi. Z podatku dochodowego zwolniona jest tylko niewielka część usług. Są to np. dotacje i subwencje z Urzędu Pracy bądź unijne.

podatki
©alfexe/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi podatek od wartości dodanej?
Podatek od wartości dodanej, czyli podatek od towarów i usług – PTU, VAT – to podatek pośredni, który wliczony jest w cenę towaru lub usługi. Aktualnie w Polsce obowiązują różne stawki tego podatku.

Podatek od wartości dodanej, czyli podatek od towarów i usług – PTU, VAT – to podatek pośredni, który wliczony jest w cenę towaru lub usługi. Aktualnie w Polsce obowiązują różne stawki tego podatku. Podatek od wartości dodanej: regulacja prawna Podatek od wartości dodanej, czyli podatek VAT – od ang. Value Added Tax, to podatek od towarów i usług. Jest to podatek pośredni, opłacany automatycznie przy zakupie towaru lub usługi. Jest on podatkiem pobieranym na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego nazwa pochodzi od tego, że kwota podatku doliczana jest do ceny towaru lub usługi w zależności od obowiązującej wobec nich stawki. Równocześnie naliczony podatek jest obniżany o ten, który wynika z faktur zakupu. W ten sposób na każdym etapie obrotu towarem lub usługą do opodatkowana jest tylko „wartość dodana” podczas tego etapu.   W Polsce VAT wprowadzony został ustawą z 8 stycznia 1993 roku. Na skutek konieczności harmonizacji prawa krajowego z prawem UE dnia 11 marca 2004 uchwalona została nowa ustawa dotycząca tego podatku.   Podatkowi od towarów i usług podlega import i eksport towarów , odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium RP, a także wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w kraju. Podatek od wartości dodanej: ile wynosi? Aktualnie obowiązują następujące stawki podatku VAT : podstawowa stawka w wysokości 23%; stawka 8% dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy; są to na przykład niektóre rośliny, owoce, krzewy, a także sprzęt medyczny, usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi remontowe; stawka 5% - obowiązująca dla większości produktów żywnościowych; stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz przy eksporcie towarów na warunkach określonych w tej ustawie. Specjalna 8% stawka...

kobieta sprawdzająca rachunki
©Gajus/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi podatek od towarów i usług i kto go musi płacić?
Podatek od towarów i usług, czyli podatek od wartości dodanej – PTU, VAT – to podatek pośredni, który wliczony jest w cenę towaru lub usługi. Obowiązują różne stawki tego podatku.

Podatek od towarów i usług, czyli podatek od wartości dodanej – PTU, VAT – to podatek pośredni, który wliczony jest w cenę towaru lub usługi. Obowiązują różne stawki tego podatku. Podatek od towarów i usług: regulacja prawna Podatek od towarów i usług – PTU, czyli podatek od wartości dodanej, to inaczej podatek VAT – od ang. Value Added Tax . Jest to podatek pośredni, opłacany automatycznie przy zakupie towaru lub usługi. Faktycznie płaci go więc konsument, jednak, rzecz jasna, nie on odprowadza VAT do urzędu skarbowego.   VAT jest w pewnym sensie podatkiem związanym z obrotem , jest pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. W Polsce wprowadzony został ustawą z 8 stycznia 1993 roku. Na skutek konieczności harmonizacji prawa krajowego z prawem UE dnia 11 marca 2004 uchwalona została nowa ustawa dotycząca tego podatku.   Podatkowi VAT podlega import i eksport towarów , odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium RP, a także wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w kraju. Podatek od towarów i usług: ile wynosi? Aktualnie obowiązują następujące stawki podatku VAT: podstawowa stawka w wysokości 23%; stawka 8% dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy; są to na przykład niektóre rośliny, owoce, krzewy, a także sprzęt medyczny, usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi remontowe ; stawka 5% - obowiązująca dla większości produktów żywnościowych; stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz przy eksporcie towarów na warunkach określonych w tej ustawie. Koszty podatku VAT ponosi każdy konsument. Można łatwo sprawdzić na paragonie, ile VAT opłacamy w codziennych zakupach. Podatek występuje na paragonie w rozbiciu na poszczególne stawki. Oczywiście, sama wpłata VAT do urzędu skarbowego, spoczywa na...

mężczyzna w pracy
©contrastwerkstatt/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi podatek od usług?
Usługi podlegają podatkowi od towarów i usług, czyli podatkowi od wartości dodanej – PTU, VAT. Jest to podatek pośredni, wliczony w cenę usługi, a więc opłacany przez podatnika wraz z tą ceną. Obowiązują zróżnicowane stawki tego podatku.

Usługi podlegają podatkowi od towarów i usług, czyli podatkowi od wartości dodanej – PTU, VAT. Jest to podatek pośredni, wliczony w cenę usługi, a więc opłacany przez podatnika wraz z tą ceną. Obowiązują zróżnicowane stawki tego podatku. Podatek od usług: regulacja prawna Podatek od świadczenia usług na terytorium RP podlega ustawie o podatku od towarów i usług, czyli ustawie o VAT. Jest on swego rodzaju podatkiem obrotowym, czyli pobieranym na każdym kolejnym etapie obrotu usługami . Prowadząc działalność gospodarczą można dokonywać odliczenia tego podatku. Jego ciężar spoczywa zawsze na ostatecznym nabywcy usługi.   W Polsce podatek ten wprowadzony został ustawą z 8 stycznia 1993 roku. Na skutek konieczności harmonizacji prawa krajowego z prawem UE dnia 11 marca 2004 uchwalona została nowa ustawa. Podatek od usług: ile wynosi? Aktualnie obowiązują następujące stawki podatku VAT : podstawowa stawka w wysokości 23%; stawka 8% dla usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy; są to na przykład usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi remontowe , usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, związane z odprowadzanie ścieków , czy też usługi taksówkarskie. Po każdym zakupie możemy sprawdzić wysokość zapłaconego podatku na paragonie. Stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Z niepłaceniem podatków wiąże się odpowiedzialność karnoskarbowa. Nie trzeba płacić podatku za sprzedaż na allegro , jeśli handlujemy używanymi rzeczami. 0% stawka podatku dotyczy m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Podatek od wartości dodanej może wynosić 23, 8 bądź 5%.

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik