mężczyzna z pustymi kieszeniami
©photo 5000/Fotolia
Styl życia

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku.

Kwota bazowa zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość świadczenia, czyli kwota bazowa, określona jest w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także podawana jest w obwieszczeniu w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie obowiązuje obwieszczenie z dnia 16 maja 2014. Zgodnie z nim, zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie:

  • 831,10 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku,
  • 652,60 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Przed dniem 1 stycznia 2010 nie było podziału na pierwsze trzy miesiące otrzymywania świadczenia i dalszy okres. Zasiłek wynosił wówczas dla wszystkich 666,60 zł.

Wysokość wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych

Podane sumy to kwoty bazowe, więc nie zawsze zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany w takiej wysokości. Kwota bazowa ulega modyfikacji w zależności od stażu pracy i wynosi:

  • 80% kwoty zasiłku, jeśli okres uprawniający do jego pobierania wynosi mniej niż 5 lat, co daje 664,90 zł brutto w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobierania zasiłku, później zaś – 522,10 zł brutto,
  • 100% - jeśli okres ten wynosi 5-20 lat,
  • 120% - jeśli okres ten wynosi więcej niż 20 lat, czyli odpowiednio – 997,40 zł brutto i 783,20 zł brutto po upływie trzech miesięcy.

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłki rosną, bowiem podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w roku poprzedzającym. Waloryzacji nie dokonuje się, jeśli poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub też uległ zmniejszeniu. Z tego powodu nie nastąpiła zmiana wysokości zasiłku w 2015 roku. Podane powyżej kwoty pozostaną aktualne do dnia 31 maja 2016 roku.

 

monety i banknoty
©Annett Seidler/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka?
Ile wynosi tzw. kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych? Choć chyba nikt nie chciałby być zmuszony do jego pobierania, to zawsze należy liczyć się z sytuacją, iż taka konieczność spotka i nas.

Ile wynosi tzw. kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych? Choć chyba nikt nie chciałby być zmuszony do jego pobierania, to zawsze należy liczyć się z sytuacją, iż taka konieczność spotka i nas. Kiedy przysługuje kuroniówka? Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które przepracowały co najmniej rok , i które zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Do czasu pracy wlicza się również okres np. urlopu wychowawczego , pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej. Ustawowym warunkiem przyznania zasiłku dla bezrobotnych jest również brak odpowiedniej dla uprawnionego propozycji pracy, stażu , przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji w odpowiednim urzędzie pracy. Ile wynosi kuroniówka? Wysokość zasiłku dla bezrobotnych aktualnie wynosi 831,10 zł miesięcznie przez okres pierwszych trzech miesięcy nabycia prawa do zasiłku, później zaś 652,60 zł. Aktualna wysokość świadczenia, czyli kwota bazowa, określona jest w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także podawana jest w obwieszczeniu w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kwota bazowa ulega modyfikacji w zależności od stażu pracy i wynosi: 80% kwoty zasiłku, jeśli okres uprawniające do jego pobierania wynosi mniej niż 5 lat, 100% - jeśli okres ten wynosi 5-20 lat, 120% - jeśli okres ten wynosi więcej niż 20 lat. Zasiłki rosną, bowiem podlegają waloryzacji co roku z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku. Waloryzacji nie dokonuje się jednak, jeśli poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. Masz prawo do zasiłku? Komu...

Podpisywanie dokumentów
©psphotography/Fotolia
Styl życia
Jakie zasiłki z ubezpieczenia społecznego można uzyskać?
Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości.

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego Zasiłki z ubezpieczenia społecznego przysługują osobom odprowadzającym składki na te ubezpieczenia bądź ich rodzinom. Niektóre przysługują od początku podlegania ubezpieczeniu , niektóre dopiero po pewnym czasie opłacania składek. Zasiłki przysługują w różnym wymiarze , będącym przede wszystkim procentem podstawy wymiaru zasiłku, zależnej od wynagrodzenia pracownika. Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które stały się niezdolne do pracy. Przysługuje od 34. dnia choroby, bowiem wcześniej wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę. W przypadku osób które ukończyły 50 lat – od 15. dnia choroby. Aby otrzymać ten zasiłek, co do zasady trzeba podlegać ubezpieczeniu przez 30 dni, jeśli ubezpieczenie jest obowiązkowe i 90 dni – jeśli ubezpieczenie jest dobrowolne. Przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi, do 182 dni, a jeśli choroba przypada na okres ciąży lub spowodowana jest gruźlicą – do 270 dni. Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, a w razie pobytu w szpitalu – 70%. 100% podstawy wymiaru przysługuje kobietom w ciąży oraz osobom, które chorują wskutek wypadku przy pracy bądź w drodze do pracy lub poddają się badaniom i zabiegom przewidzianym dla dawców tkanek i narządów. Świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje choremu, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, a choć wciąż jest niezdolny do wykonywania pracy, to rokuje poprawę stanu zdrowia. Przysługuje nie dłużej niż przez 12...

Dwie kobiety
©JackF/Fotolia
Styl życia
Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?
Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru zasiłku, obliczanego od przychodu ubezpieczonego, ale także od przyczyny niezdolności do pracy.Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku.

Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku. Zasiłek chorobowy Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania na ten zasiłek, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Jeśli choroba pracownika przedłuża się ponad okres, w którym pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe, ma on prawo przejść na zasiłek chorobowy wypłacany z ZUS. Zasiłek chorobowy: podstawa wymiaru zasiłku Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego jest obliczana jako odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, które było wypłacane przez ostatnie 12 miesięcy. Gdy pracownik nie przepracował 12 miesięcy - liczy się faktyczny czas zatrudnienia przez pełne miesiące. W celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po potrąceniu przez pracodawcę wszystkich należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika zasadniczo powinna odzwierciedlać jego przeciętne wynagrodzenie, jednak przewidziane zostało minimum tego zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę odpowiadającą 13,71%. W roku 2015 jest to więc 1510,07 zł. Zasiłek chorobowy: wysokość świadczenia Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana. Zależy od wieku osoby ubezpieczonej czasu trwania niezdolności do pracy, a także rodzaju tej niezdolności – w zależności od tych czynników wynosi 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku: w normalnych okolicznościach wysokość...

Nasze akcje
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner